Privacy statement

Welkom! Via deze privacy verklaring informeert International Knowledge & Networking (IKN) B.V., handelsnaam IIR, u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. IKN B.V., gevestigd in Amsterdam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wie bent u? (Wie is de betrokkene)

We hopen dat u deze privacy verklaring leest omdat u onze website bezoekt, u zich inschrijft voor een van de conferenties of trainingen die wij aanbieden, u deelneemt aan een conferentie of training (als cursist, spreker of vertegenwoordiger van een sponsor), omdat u een brochure aanvraagt via onze website of een ander website formulier van ons invult of omdat u met ons correspondeert (als sollicitant of vanwege een vraag of klacht). Als dit zo is, dan gaat deze privacy verklaring over uw persoonsgegevens. Voor het gemak gebruiken we het woord “gegevens” als we het over uw persoonsgegevens hebben.

Welke gegevens verzamelen wij?

Als u op een van de hiervoor omschreven manieren met ons in contact komt dan verzamelen wij gegevens over u. Niet alle gegevens zijn persoonsgegevens, maar we vinden het belangrijk dat u begrijpt welke gegevens wij als verzameling van u kunnen hebben. Via de online dienst Leadinfo worden persoonsgegevens verwerkt.

Hieronder een overzicht van welke gegevens we verzamelen.

Bij het inschrijven voor een conferentie of training

Wij vragen u om gegevens die wij nodig hebben om u deel te kunnen laten nemen aan de conferentie of training en om u daarvoor een factuur te kunnen sturen. Deze gegevens zijn:

 • Voornaam en achternaam
 • Bedrijf waar u werkt
 • Factuurgegevens

 

Bij inschrijving voor een conferentie, training of online webinar/livestream met samenwerkingspartners

Bij inschrijving en deelname aan een conferentie, training of online webinar/livestream, geeft u toestemming om voor het betreffende event, de volgende gegevens te delen met de samenwerkingspartners:

 • Voornaam en achternaam
 • Bedrijf waar u werkt
 • Functieomschrijving

Uw emailadres delen wij enkel met de partner die de sessie verzorgt die u heeft bijgewoond.

Om u optimaal te kunnen laten netwerken tijdens de online of hybride conferenties, maken wij gebruik van een online platform. Uw gegevens worden toegevoegd aan dit platform. Na afloop van de conferentie, op het moment dat het platform wordt afgesloten, worden uw gegevens gewist.


Bij het invullen van een webformulier

Wij vragen u om gegevens die we nodig hebben om de door uw aangevraagde informatie te kunnen toesturen. Deze gegevens zijn:

 • Uw naam, uw emailadres, uw telefoonnummer
 • Uw functie
 • Bedrijf waar u werkt


Als u deelnemer bent bij een conferentie of training

Als u deelnemer bent bij een conferentie of training dan worden er ook persoonsgegevens van u verwerkt. Deze gegevens zijn:

 • De gegevens die u invult op de intekenlijst zodat we u een deelnamebewijs kunnen sturen
 • Beeld- en geluidsopname ter verdere promotie van onze conferenties en trainingen
 • De beoordelingen en feedback die u geeft


Als u spreker op een conferentie of training wordt of bent

Van onze sprekers op een conferentie of training verzamelen wij ook persoonsgegevens. Deze gegevens zijn:

 • Uw naam, uw emailadres, uw telefoonnummer
 • Het aangeleverde materiaal
 • Uw biografie (indien nodig)
 • Beeld- en geluidsopname ter verdere promotie van onze conferenties en trainingen
 • De beoordelingen en feedback over uw presentatie, workshop of training


Als u een sponsor wordt of bent van een conferentie of training

Van (contactpersonen van) onze sponsors op een conferentie of training verzamelen wij ook persoonsgegevens. Deze gegevens zijn:

 • Uw naam, uw emailadres, uw telefoonnummer
 • Uw biografie (indien nodig)
 • Beeld- en geluidsopname ter verdere promotie van onze conferenties en trainingen
 • De beoordelingen en feedback over uw presentatie, workshop of training


Als u ons mailt, belt of schrijft

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u met ons mailt, belt of schrijft. Dit kan zijn omdat u een vraag hebt over een conferentie of training. Het kan ook zijn dat u graag bij ons wilt komen werken. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • De gegevens die u dan aan ons geeft per mail, telefonisch, per brief of in een gesprek.


Als u onze website bezoekt

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. Lees voor meer informatie het cookiebeleid op onze website. Daarnaast kunnen we ook andere gegevens ontvangen als u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, type browser, besturingssysteem of doorverwijzende website.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

We verzamelen uw gegevens om er het volgende mee te doen:

 1. Om u de gevraagde informatie toe te sturen

De gegevens die u invult op een webformulier gebruiken we om de gevraagde informatie toe te sturen.

 1. Om u deel te kunnen laten nemen aan een conferentie of training

De gegevens die u verstrekt als u zich inschrijft voor een conferentie of een training worden gebruikt om u deze dienst te kunnen leveren. Dit betekent ook dat we de gegevens gebruiken om u toegang te geven tot de leeromgeving en het lesmateriaal, om u een bewijs van deelname toe te sturen.

 1. Om onze diensten te factureren en vorderingen te kunnen innen

We gebruiken de gegevens om facturen te kunnen sturen voor de conferenties en trainingen waaraan u deelneemt. Als er niet of niet tijdig wordt betaald, dan kunnen we de gegevens ook gebruiken om een vordering te innen.

 1. Analyses uit te voeren op het gebruik van de website om meer inzicht te krijgen in de werking

We zijn nieuwsgierig of de website makkelijk te gebruiken is. Daarom kunnen we uw gegevens gebruiken en kunnen wij via een tool Google Analytics zien hoe vaak de website wordt bezocht, op welke tijdstippen, op welke locaties en hoe lang. Daarnaast gebruiken we soms Hotjar waarmee we kunnen meten hoe we de website gebruiksvriendelijker kunnen maken. Al deze tools verzamelen gegevens die we terug kunnen herleiden naar u of het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken. Via uw apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken kunt u zelf het delen van deze gegevens door uw apparaat aan of uit zetten.

 1. Om u voor te stellen als spreker of trainer afspraken met u te maken

We gebruiken de gegevens van u als spreker of trainer om afspraken met u te maken over het event waaraan u uw bijdrage levert. We stemmen samen met u de inhoud af van uw biografie die we publiceren en filmmateriaal dat we gebruiken. Soms plaatsen we ook een interview met een spreker of trainer op onze website ter promotie van een event.

 1. Voor onze eigen marketing- en/of researchactiviteiten

We gebruiken uw telefoonnummer om met u te praten over de bij ons bekende interesses in onze producten of diensten. We gebruiken uw emailadres om u op de hoogte te houden van conferenties en/of trainingen binnen uw interessegebied. We kunnen beeld- en geluidmateriaal gebruiken om onze trainingen en conferenties mee te promoten.

 1. Om uw vragen te beantwoorden of om u uit te nodigen voor een gesprek

Als u met ons contact heeft gezocht dan gebruiken we uw gegevens om uw vraag of klacht te beantwoorden. Als u bij ons solliciteert dan gebruiken we uw gegevens om u eventueel uit te nodigen voor een gesprek. De informatie tijdens het gesprek gebruiken we om u te beoordelen en u eventueel een aanbod te doen.

Wat zijn de grondslagen voor het gebruik van uw gegevens?

Een van de principes van het privacy recht, het recht dat het gebruik van uw gegevens regelt, is dat dit alleen mag gebeuren als daar een wettelijke grondslag voor is.

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Uitvoering van een overeenkomst met u. Zodra u deel wilt nemen of deel neemt aan een training of conferentie, als deelnemer of als spreker/trainer, dan gebruiken wij uw gegevens om deze afspraken met u uit te voeren.
 • Op basis van uw toestemming. Het komt soms voor dat we eerst uw toestemming vragen om uw gegevens te gebruiken. Bijvoorbeeld als we uw gegevens voor doeleinden willen gebruiken waarvoor we geen gebruik kunnen maken van de grondslag “gerechtvaardigd belang”. Dit is het geval bij het maken van korte filmpjes tijdens een event waarbij we u interviewen. Hiervoor vragen we eerst of u wilt bijdragen aan een sfeerimpressie van het event. Als u toestemming geeft dan betekent dit ook dat u uw toestemming weer mag intrekken. Wij zullen dan stoppen met het gebruik van uw gegevens.
 • Op basis van een gerechtvaardigd belang. In sommige gevallen vinden wij dat we een gerechtvaardigd belang hebben om uw gegevens te gebruiken, waarbij we het noodzakelijk vinden om uw gegevens op een bepaalde manier gebruiken en waarbij we van mening zijn dat er voldoende waarborgen zijn getroffen die ervoor zorgen dat uw privacybelang niet in het gedrang komt.

 

Welke rechten van betrokkenen heeft u?

U kunt contact met ons opnemen om de rechten die u als betrokkene uit te oefenen. U heeft een recht op 1) inzage, 2) rectificatie, 3) wissing, 4) beperking van ons gebruik van uw gegevens, 5) u kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en 6) u hebt het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

U mag ons vragen welke persoonsgegevens we van u verwerken (inzage). Binnen de spelregels van de wet geven wij u hier een antwoord op. U heeft ook een recht op correctie of verwijdering van uw gegevens (rectificatie of wissing). Dit kunt u zelf beheren via uw profiel en instellingen van uw browser of mobiele toestel. Als wij uw toestemming hebben gevraagd om gegevens van u te gebruiken dan kan u deze toestemming intrekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van uw gegevens voor het moment van intrekking van uw toestemming.

U hebt een recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Ook kunt u vragen of wij uw gegevens in een machineleesbaar en interoperabel formaat aan jou of een andere partij geven.

Delen wij uw gegevens met anderen?

Wij delen uw gegevens met dienstverleners zoals onze IT-leveranciers en marketingadviesbureau’s. Deze bedrijven werken volgens onze instructie en wij hebben met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst gesloten. Al deze derde partijen zijn verplicht deze gegevens adequaat te beveiligen.

Op conferenties delen wij gegevens (naam, functie, organisatie) met samenwerkingspartners en met andere congresdeelnemers. Hierbij geven wij expliciet aan dat deze gegevens uitsluitend bedoeld zijn voor het netwerken en dat zij niet voor marketingdoeleinden of voor andere doeleinden mogen worden gebruikt.

Zijn uw gegevens veilig bij ons?

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dat betekent dat tijdens het gebruik van de website er sprake is van een beveiligde verbinding, dat we back-ups maken van bestanden, op tijd updates installeren en antivirusprogramma’s gebruiken. We houden binnen onze organisatie bij wie wanneer welke gegevens heeft gebruikt. Onze medewerkers moeten zich houden aan een wachtwoordbeleid. Uiteraard is onze werkplek en werklocatie ook beveiligd. In onze werkomgeving maken we gebruik van een gescheiden wifi-netwerk voor gasten en voor medewerkers.

Hoe lang gebruiken we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verzameld hebben of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Wijzigingen van deze privacy verklaring

Deze privacy verklaring is ingegaan op 23 mei 2018 en vervangt onze voorgaande privacy verklaring. Dit document wordt zo nu en dan herzien. Wij informeren u over eventuele wijzigingen voordat deze in werking treden. U kunt aan het kenmerk en de datum van de privacy verklaring zien of dit de versie is die u eerder hebt gelezen.

Privacy verklaring, versie 4, augustus 2020

International Knowledge & Networking BV, handelsnaam IIR, Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam. 020 5805400 /  info@iir.nl   Kamer van Koophandel nummer: 64458482