Industry

Maintenance of Aging Assets | IIR

Whitepaper: Drie ontwikkelingen rondom Aging Assets

  Verouderde installaties worden doorontwikkeld met sprankelende nieuwe technieken, maar dit heeft impact op de gehele organisatie. Wat betekenen de veranderingen in de onderhoudswereld voor u als onderhoudsprofessional? Aan de hand van drie ontwikkelingen lichten we toe waar u als onderhoudsspecialist op voorbereid moet zijn. Wilt u geholpen worden in het maken van keuzes als

beeldwhitepaper

Ontdek de verborgen waarde in uw onderhoudsorganisatie

“Wat is nu eigenlijk de toegevoegde waarde van onderhoud?” is een veel gestelde vraag in de directiekamers. Hoewel onderhoud vaak van ongekend belang is, kunnen maar weinig maintenance managers deze vraag overtuigend beantwoorden. Vooral wanneer hen wordt gevraagd de voordelen uit te drukken in termen van economische toegevoegde waarde of aandeelhouderswaarde – de taal die

SMRP-certificaat | IIR

Wat is het CMRP-certificaat?

Om aan te tonen dat uw kennis en vaardigheden het niveau van onderhouds- en reliability expert hebben bereikt, bieden wij u de mogelijkheid na deelname aan de opleiding de certificering tot Certified Maintenance & Reliability Professional (CMRP) te behalen middels een examen. Dit is optioneel. Wat betekent certificering? (Beroeps)certificering is een aanwijzing die iemand heeft

Summerschool Asset Management | IIR

Whitepaper: zes tips voor de Asset Manager van nu

Vijftien jaar geleden stond het vak Asset Management nog in de kinderschoenen. Er was de afdeling onderhoud die storingen oploste en in de gaten hield wanneer bedrijfsmiddelen vervangen moesten worden – maar veel strategie en structuur zat er niet bij. Inmiddels is het vak van Asset Manager volop in ontwikkeling. In deze whitepaper laten wij

Zo maken we Nederland klaar voor de energietransitie IIR

Zo maken we Nederland klaar voor de energietransitie

Nederland staat voor een enorme opgave. De komende decennia moeten we een inhaalslag maken op het gebied van duurzaamheid. Onze economie leunt nu echter nog voor een groot deel op fossiele brandstoffen. De energietransitie heeft dan ook ingrijpende gevolgen voor Nederland. Wat moet er volgens experts gebeuren om deze uitdaging te overwinnen? In de loop

Kolencentrales gaan schone stroom opwekken uit biomassa

Nederland heeft met het ondertekenen van het Klimaatakkoord van Parijs een akkoord gegeven om te zorgen voor een sterke reductie van CO2 uitstoot. Energiebelasting betalen voor het gebruik van kolen- en gascentrales via CO2-belasting is niet voldoende. In het Regeerakkoord zijn daarom een aantal plannen opgenomen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Eind 2030

Actualiteitenseminar BRZO

Deelnemende bedrijven Nationaal Congres BRZO 2018

Action Service & Distributie Alkion Terminal Amsterdam Antea Group Arcadis Nederland BMD Zuid Brenntag Nederland B.V. Broekman Logistics Nijmegen DSM Dyneema  Eastman Chemical Company EDCO Eindhoven B.V. Energieonderzoek Centrum Nederland Expresso B.V. / Rotterdam Haven Bedrijf Stevedoring & Warehousing FinCo Fuel Group Gate Terminal B.V. Gemeente Enschede Gezamenlijke Brandweer GPS Group Houthoff IKA-Ned Indaver Nederland B.V. Inspectie

Nationaal Congres BRZO | IIR

De elementen van een efficiënt toegangsproces voor BRZO-bedrijven

Veilig werken begint al bij het toegangsproces. Maar dit proces begint niet bij ‘de poort’. Het proces van toegangsverlening doorloopt veelal dezelfde stappen, ongeacht de branche waarin dit plaatsvindt. De invulling van de processtappen verschilt wel sterk per branche. Wat maakt de inrichting van dit proces voor BRZO-bedrijven uniek? Voor BRZO-bedrijven gelden strenge wetten en

Nationaal Buisleidingen Platform | IIR

Actief toezicht houden op Klic-meldingen – 5 keer belangrijk

Eneco Warmtenetten en Geodan hebben het proces en de uitvoering van toezichthouden op Klic-meldingen naar een hoger niveau getild. Het was een uitdaging om alle Klic-meldingen te beoordelen en daarop actief toezicht te houden. Door slimmere processen en automatisering wordt er nu naar alle 15.000 Klic-meldingen gekeken. De risicobepaling die hieruit volgt, bepaalt of en

Slimme Energie Transitie | IIR

Zo wordt Nederland een gidsland in de energietransitie

Nederland heeft goede papieren om voorop te lopen in de energietransitie. “Maar dan moeten we nu op grote schaal investeren in technologieën die de CO2-uitstoot reduceren“, waarschuwt Tjeerd Jongsma, directeur van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT). CO2-opslag onder de grond is volgens hem geen structurele oplossing. “Dat kost alleen maar geld.” Het ISPT