ICT

Van der Jagt, Friederike IIR

De stand van zaken: de evaluatie van de AVG en de UAVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) zijn nu anderhalf jaar van toepassing. Inmiddels is gebleken dat er diverse knelpunten zijn bij de dagelijkse uitvoering van de wetgeving. Sommige knelpunten zijn niet nieuw, maar speelden al ten tijde van de invoering van de UAVG. Dat was destijds een haastklus en het parlement

Zo groeien de koplopers nu in privacyvolwassenheid

Veel organisaties hebben de basis voor naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) inmiddels op orde. Maar hoe groeien we nu in privacyvolwassenheid? Over deze vraag wisselden experts van toonaangevende organisaties van gedachten tijdens het Dataprotectie & Privacy Congres 2019. De drie belangrijkste lessons learnt. Rond de komst van de AVG hebben veel organisaties de

Dag van de Privacy Officer IIR

AVG-compliance en nieuwe digitale technologie: waar zien privacyprofessionals de risico’s en kansen?

De media doen bijna dagelijks verslag van de risico’s van bijvoorbeeld big data, kunstmatige intelligentie en robotisering. Maar privacyprofessionals zien ook de kansen van de digitale ontwikkelingen. Dat blijkt uit een enquête die IIR onlangs uitvoerde in het kader van het Dataprotectie & Privacy Congres 2019. Anno 2019 gaat het bij dataprotectie meer dan ooit

Gegevensuitwisseling versus dataprotectie: dit zijn de issues

Gegevensuitwisseling versus dataprotectie: dit zijn de issues

Nieuwe digitale technologieën maken gegevensuitwisselingen alsmaar sneller en eenvoudiger. Hoe regelen we dataprotectie zonder dat dit ten koste gaat van de gewenste datastromen? Privacyprofessionals hebben te maken met uiteenlopende uitdagingen, zo valt te concluderen uit een enquête die IIR uitvoerde rond het Dataprotectie & Privacy Congres.   Innovaties op het terrein van biometrie, machine learning, kunstmatige intelligentie, robotisering en het Internet of Things zorgen ervoor dat

Ilse Bourgonje | IIR

Een effectieve FG werkt onafhankelijk, maar niet alleen

Vertrouwen van de werkvloer en het management is een voorwaarde om als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) effectief te acteren. Daarvoor is een sterk netwerk onmisbaar. Dat zegt Ilse Bourgonje, Centraal Privacy Officer en FG bij het Kadaster. “Vanaf mijn allereerste dag als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) heb ik geprobeerd om te voorkomen dat

Marlon Domingus IIR

De onafhankelijkheid van de FG start bij support van het management

De steun op het hoogste niveau van de organisatie is een voorwaarde om als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) onafhankelijk te opereren. Alleen op die manier krijgt de FG namelijk de juiste positie, voldoende mandaat en een adequaat budget. Dat zegt Marlon Domingus, FG bij Erasmus University Rotterdam. Voordat Marlon Domingus in 2018 als Functionaris

Dit zijn de opmerkelijke uitkomsten van drie nieuwe onderzoeken | IIR

Dit zijn de opmerkelijke uitkomsten van drie nieuwe onderzoeken

Nieuwe onderzoeken naar privacy bewijzen het maar weer eens: er valt nog veel te ontdekken over dataprotectie. We zetten de inzichten op een rij die privacy-professionals verder brengen. Bij privacy denken we al snel aan dataprotectie en informatiebeveiliging. Maar privacy wordt – zelfs in het huidige digitale tijdperk – ook geassocieerd met de persoonlijke levenssfeer.

Datavisualisatie: met kritisch nadenken en scherp kijken kom je verder

Waarom Provincie Gelderland kiest voor de training Datavisualisatie & Dashboard design Net als veel andere overheidsorganisaties, zijn ook provincies steeds meer bezig met digitale transformatie en business intelligence. Daarom worden kennis en vaardigheden op het gebied van datavisualisatie belangrijker, vertelt Dick Schuurman, adviseur gemeentefinanciën bij de Provincie Gelderland. “Digitalisering en business intelligence worden steeds belangrijker

Een nieuwe fase in de ePrivacy Verordening: zo gaan Data Protection Officers ermee om

 2020 zou wel eens het jaar van de ePrivacy Verordening kunnen worden. Hoe bereiden Data Protection Officers (DPO’s) en andere privacyprofessionals zich voor op de nieuwe regels voor elektronische communicatie? In november 2019 gaat de nieuwe Europese Commissie van start en zou er een nieuwe fase kunnen aanbreken in de ontwikkeling van de ePrivacy Verordening,

DPO, FG, PO, CISO ... hoe zit het allemaal precies? | IIR

DPO, FG, PO, CISO … hoe zit het allemaal precies?

DPO, CPO, CISO, privacy officer, IT-jurist. De professionals die zich bezighouden met dataprotectie hebben uiteenlopende functietitels en achtergronden. Waar zitten precies de verschillen en wat kunnen de specialisten van elkaar leren? Consultants, juridisch adviseurs, kwaliteitsmanagers, IT’ers. De privacyprofessionals die tegenwoordig actief zijn in Nederland hebben heel diverse achtergronden. Ook de functietitels verschillen nogal eens. Naast