ICT

Jeroen van den Hoven

Dataprotectie in de digitale wereld van nu en straks: een kwestie van verantwoord innoveren

De opmars van Artificial Intelligence (AI), robotisering en andere digitale innovaties heeft onvermijdelijk impact op mensen en organisaties. Hoe gaan privacyprofessionals daarmee om? Hoogleraar Jeroen van den Hoven ziet een belangrijke rol voor verantwoord innoveren. “Het is essentieel dat we gaan denken in termen van verantwoord innoveren, zodat we de risico’s van nieuwe technologische toepassingen

Is elke jurist straks IT-jurist?

Is elke jurist straks IT-jurist? Organisaties zijn steeds sterker afhankelijk van digitale technologie en innovatie. Dat raakt ook het werk van juristen: zij krijgen in toenemende mate te maken met ICT-vraagstukken. Wat zijn de uitdagingen en need to knows? Digitale technologie is niet meer weg te denken uit de primaire processen van hedendaagse organisaties. Er

Martijn de Hamer | IIR

Zo maakt de Hogeschool van Amsterdam van dataprotectie een enabler

De implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een doorlopend proces waarin organisaties te maken krijgen met de nodige uitdagingen. Martijn de Hamer, Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA), vertelt hoe dataprotectie steeds meer functioneert als enabler. “Met ruim 4.000 medewerkers en meer dan 45.000 studenten is de HvA

Jan Veldsink MSc | IIR

Artificial Intelligence: geen grote investeringen, vooral een goed idee

Jan Veldsink is specialist op het gebied van Artificial Intelligence (AI) en tevens hoofddocent van de training Artificial Intelligence Fundamentals. Hij heeft ruime ervaring in het helpen van organisaties bij de implementatie van AI. Onder andere op het gebied van fraudedetectie en procesverbeteringen. Maar waarom is AI zo belangrijk? En wat kunt u er allemaal

Ellen van Tilburg-Suy | IIR

Privacy-awareness creëert kansen voor compliance

De AVG roept nogal eens vragen en discussies op over de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. Ellen van Tilburg-Suy, Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis, ziet ook de positieve spin-offs van de maatschappelijke en politieke awareness. Voor de Noord-Brabantse gemeente Boxmeer creëerde de overgang van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG)

Peter Rietveld_Traxion IIR

Robots op de werkvloer: dit is wat Data Protection Officers erover moeten weten

Robotic Process Automation (RPA) roept onvermijdelijk vragen op over security en dataprotectie. Security-expert Peter Rietveld vertelt over de ontwikkelingen, vraagstukken en do’s & dont’s. Zijn advies aan privacyprofessionals: stel kritische vragen.  “Bij het gemiddelde project met Robotic Process Automation (RPA) zal ik niet aardig worden gevonden. Als security architect stel ik nogal eens lastige vragen”,

Bert Kersten | IIR

Bedrijfsprocessen: dit zijn de uitdagingen voor dataprotectie

Internationale en complexe informatiestromen spelen een steeds grotere rol in de dagelijkse bedrijfsprocessen van organisaties. Deze ontwikkelingen brengen nieuwe opgaven voor privacyprofessionals mee. Hoogleraar Bert Kersten vertelt over de actuele vraagstukken en deelt zijn visie op de oplossingsrichtingen. “Informatie wordt steeds belangrijker voor de aansturing van primaire bedrijfsprocessen. Bedrijven hebben tegenwoordig veel en uiteenlopende soorten

Barbara Peruskovic | IIR

Dataprotectie draait uiteindelijk om mensen

Dataprotectie kan organisaties veel opleveren. Bijvoorbeeld efficiëntere werkprocessen en een goed imago. Dan is het wel belangrijk dat privacy in het DNA van de medewerkers zit. Barbara Peruskovic van de internationale IT-recruiter Vibe Group vertelt over de uitdagingen en succesfactoren. “Recruiters werken dagelijks met heel veel persoonsgegevens. We hebben nu eenmaal informatie nodig om kandidaten

De voors en tegens van privacy: wat staat privacyprofessionals te doen? | IIR

De voors en tegens van privacy: wat staat privacyprofessionals te doen?

Dataprotectie is steeds meer het onderwerp van een internationaal strijdtoneel waarop voor- en tegenstanders elkaar met veel wapengekletter te lijf gaan. Dat is in ieder geval het beeld dat wel eens ontstaat bij het lezen van de mediaberichten over data surveillance, de handel in persoonsgegevens, datalekken en het optreden van privacytoezichthouders. Ligt privacy werkelijk onder

Whitepaper: De future-proof IT jurist

De trends, ontwikkelingen en uitdagingen van nu en straks Uiteenlopende ontwikkelingen in technologie en wet- en regelgeving maken het werkterrein van IT-juristen complex en dynamisch. Welke trends vereisen echt de aandacht – en welke uitdagingen brengen de ontwikkelingen mee, nu en in de nabije toekomst? Van IT-juristen wordt verwacht dat zij bovengemiddeld op de hoogte