ICT

‘Het lerend effect van een datalek of beveiligingsincident is erg belangrijk’

Datalekken en security incidenten zijn aan de orde van de dag en nemen steeds meer toe. Van organisaties vraagt dit continue alertheid en optimale beveiligingsmaatregelen. Mauriche Kroos, Manager Privacy & Security bij Enexis Groep vertelt over zijn specialisme en hoe Enexis omgaat met datalekken, beveiligingsincidenten en haar security governance. Beoordeling van datalek versus beveiligingsincident ‘Een

Frank van Vonderen IIR

Zo leuk kan het uitvoeren van een DPIA zijn

Frank van Vonderen, docent van de praktijkcursus DPIA’s en risicomanagement en partner bij Verdonck Klooster & Associates, vertelt hoe leuk het uitvoeren van een DPIA kan zijn. Als je me vijf jaar geleden had verteld dat ik van mening was dat een Data Protection Impact Assessment (DPIA) een ‘acquired taste’ zou zijn, dan had ik

Data Science & Machine Learning voor actuarissen

Grip op klantdata – Is AI de oplossing?

Data is overal en de impact ervan wordt letterlijk voelbaar. In 2245 bestaat namelijk de helft van de massa van onze aardbol uit informatie en gegevens. Het volume van de data die we reeds in bezit hebben én de snelheid waarmee dit toeneemt zijn verbluffend. Per dag genereren we per persoon 1,7 megabyte data per

De volwassenwording van de DPO/FG-functie #3: “Als DPO/FG is het hebben van lef essentieel om zaken bespreekbaar te maken.”

Veel Data Protection Officers (DPO’s)/ Functionaris Gegevensbescherming (FG’s) worstelen met de invulling en uitvoering van hun toezichthoudende rol. Hoe gaan ze om met het spanningsveld tussen uitvoeren, controleren en adviseren? Hoe pakken ze de regie? En hoe blijven ze aan de bal? In voorbereiding op het actualiteitenseminar Dag van de Privacy Officer 2020, waar de positionering

De volwassenwording van de DPO/FG-functie #2: “Ik ben geen politieagent die het verwerken van data kan stoppen.”

Veel Data Protection Officers (DPO’s)/ Functionaris Gegevensbescherming (FG’s) worstelen met de invulling en uitvoering van hun toezichthoudende rol. Hoe gaan ze om met het spanningsveld tussen uitvoeren, controleren en adviseren, hoe pakken ze de regie en hoe blijven ze aan de bal? In voorbereiding op het event Dag van de Privacy Officer 2020, waar de

(e)Privacy Update #4 – (Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?

Europese privacytoezichthouders publiceren consultatieversie nieuwe guidelines Ben ik verwerker of verwerkingsverantwoordelijke? Bij contracteren blijft de vraag welke privacypositie een partij heeft vaak één van de belangrijkste discussiepunten op privacyvlak. Wat het lastig maakt is dat een compromis eigenlijk niet mogelijk is. Als u ten onrechte een verwerkersovereenkomst sluit omdat sprake is van twee verwerkingsverantwoordelijken, is

De jurist van de toekomst is digitaal slagvaardig

Dat de rol van jurist verandert is evident. En dat dit niet alleen te maken heeft met de wereldwijde coronacrisis is voor de meesten ook geen verrassing. Maar daarmee is slechts de helft van de materie belicht. ‘Er is feitelijk een tweedeling aan te brengen wanneer je kijkt naar deze veranderende rol. Aan de ene

De volwassenwording van de DPO/FG-functie #1: “Onafhankelijk toezicht houden is een dagelijkse struggle”

Veel Data Protection Officers (DPO’s)/ Functionaris Gegevensbescherming (FG’s) worstelen met de invulling en uitvoering van hun toezichthoudende rol. Hoe gaan ze om met het spanningsveld tussen uitvoeren, controleren en adviseren? Hoe pakken ze de regie? En hoe blijven ze aan de bal? In voorbereiding op het actualiteitenseminar Dag van de Privacy Officer 2020, waar de

Hoe ethiek en DPIA’s steeds belangrijker worden bij verantwoord datagebruik

Data-ethiek staat bij steeds meer organisaties op de agenda. Dit betekent dat er wordt nagedacht over de ethische verantwoording van hoe er met (persoons)gegevens wordt omgegaan. Naast de juridische kaders, wordt de wenselijkheid van het datagebruik bevraagd. Menno Verhaar (privacy jurist bij SVB) en Piek Visser-Knijff (data-ethicus bij Filosofie in actie), verkenden hoe de DPIA

Corona, de VUCA-wereld en de noodzaak tot risicoleiderschap

De corona pandemie heeft grote risico’s met zich meegebracht en noodzaakt ons om anders met risico’s en de beheersing daarvan om te gaan. We vroegen Martin van Staveren, deskundige op het gebied van risico’s en risicogestuurd werken, naar de impact van corona op risicomanagement, risicoleiderschap in de nieuwe VUCA-wereld. En waarom privacy professionals grondige kennis