ICT

Hub Gerats | IIR

Datamanagement: de trends, issues en opgaven voor privacyprofessionals

Datamanagement – het besturen en beheersen van gegevens – is geen exclusieve taak van IT-specialisten. De AVG betekent dat persoonsgegevens echt gemanaged moeten worden. Hub Gerats, Chief Information Security Officer (CISO) bij Fontys Hogescholen, vertelt over de actuele ontwikkelingen en do’s & don’ts. “Organisaties hebben de afgelopen jaren heel veel gedigitaliseerd en een einde aan

Marie-José Bonthuis | IIR

Dataprotectie in 2020: naar een volgende fase in de implementatie

Wordt 2020 het jaar waarin organisaties de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daadwerkelijk naar een hoger niveau tillen? De aandacht voor privacy governance is al groeiende, signaleert privacy- en IT-jurist Marie-José Bonthuis. Tijdens de Dag van de Privacy Officer 2019 sleepte privacy- en IT-jurist Marie-José Bonthuis een award in de wacht voor haar

Zo werken de FG en information security officer optimaal samen

Met een slimme samenwerking kunnen de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) en de Information Security Officer (ISO) elkaar daadwerkelijk versterken, vertelt Pauline Woutersen van zorginstelling Pameijer. “Het is soms lastig voor medewerkers om het verschil te bepalen tussen vraagstukken waarmee de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) zich bezighoudt en taken die bij de Information Security

De stand van zaken: de evaluatie van de AVG en de UAVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) zijn nu anderhalf jaar van toepassing. Inmiddels is gebleken dat er diverse knelpunten zijn bij de dagelijkse uitvoering van de wetgeving. Sommige knelpunten zijn niet nieuw, maar speelden al ten tijde van de invoering van de UAVG. Dat was destijds een haastklus en het parlement

Zo groeien de koplopers nu in privacyvolwassenheid

Veel organisaties hebben de basis voor naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) inmiddels op orde. Maar hoe groeien we nu in privacyvolwassenheid? Over deze vraag wisselden experts van toonaangevende organisaties van gedachten tijdens het Dataprotectie & Privacy Congres 2019. De drie belangrijkste lessons learnt. Rond de komst van de AVG hebben veel organisaties de

Dag van de Privacy Officer IIR

AVG-compliance en nieuwe digitale technologie: waar zien privacyprofessionals de risico’s en kansen?

De media doen bijna dagelijks verslag van de risico’s van bijvoorbeeld big data, kunstmatige intelligentie en robotisering. Maar privacyprofessionals zien ook de kansen van de digitale ontwikkelingen. Dat blijkt uit een enquête die IIR onlangs uitvoerde in het kader van het Dataprotectie & Privacy Congres 2019. Anno 2019 gaat het bij dataprotectie meer dan ooit

Gegevensuitwisseling versus dataprotectie: dit zijn de issues

Gegevensuitwisseling versus dataprotectie: dit zijn de issues

Nieuwe digitale technologieën maken gegevensuitwisselingen alsmaar sneller en eenvoudiger. Hoe regelen we dataprotectie zonder dat dit ten koste gaat van de gewenste datastromen? Privacyprofessionals hebben te maken met uiteenlopende uitdagingen, zo valt te concluderen uit een enquête die IIR uitvoerde rond het Dataprotectie & Privacy Congres.   Innovaties op het terrein van biometrie, machine learning, kunstmatige intelligentie, robotisering en het Internet of Things zorgen ervoor dat

Ilse Bourgonje | IIR

Een effectieve FG werkt onafhankelijk, maar niet alleen

Vertrouwen van de werkvloer en het management is een voorwaarde om als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) effectief te acteren. Daarvoor is een sterk netwerk onmisbaar. Dat zegt Ilse Bourgonje, Centraal Privacy Officer en FG bij het Kadaster. “Vanaf mijn allereerste dag als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) heb ik geprobeerd om te voorkomen dat

De onafhankelijkheid van de FG start bij support van het management

De steun op het hoogste niveau van de organisatie is een voorwaarde om als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) onafhankelijk te opereren. Alleen op die manier krijgt de FG namelijk de juiste positie, voldoende mandaat en een adequaat budget. Dat zegt Marlon Domingus, FG bij Erasmus University Rotterdam. Voordat Marlon Domingus in 2018 als Functionaris