ICT

De volwassenwording van de DPO/FG-functie #2: “Ik ben geen politieagent die het verwerken van data kan stoppen.”

Veel Data Protection Officers (DPO’s)/ Functionaris Gegevensbescherming (FG’s) worstelen met de invulling en uitvoering van hun toezichthoudende rol. Hoe gaan ze om met het spanningsveld tussen uitvoeren, controleren en adviseren, hoe pakken ze de regie en hoe blijven ze aan de bal? In voorbereiding op het event Dag van de Privacy Officer 2020, waar de

(e)Privacy Update #4 – (Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?

Europese privacytoezichthouders publiceren consultatieversie nieuwe guidelines Ben ik verwerker of verwerkingsverantwoordelijke? Bij contracteren blijft de vraag welke privacypositie een partij heeft vaak één van de belangrijkste discussiepunten op privacyvlak. Wat het lastig maakt is dat een compromis eigenlijk niet mogelijk is. Als u ten onrechte een verwerkersovereenkomst sluit omdat sprake is van twee verwerkingsverantwoordelijken, is

De jurist van de toekomst is digitaal slagvaardig

Dat de rol van jurist verandert is evident. En dat dit niet alleen te maken heeft met de wereldwijde coronacrisis is voor de meesten ook geen verrassing. Maar daarmee is slechts de helft van de materie belicht. ‘Er is feitelijk een tweedeling aan te brengen wanneer je kijkt naar deze veranderende rol. Aan de ene

De volwassenwording van de DPO/FG-functie #1: “Onafhankelijk toezicht houden is een dagelijkse struggle”

Veel Data Protection Officers (DPO’s)/ Functionaris Gegevensbescherming (FG’s) worstelen met de invulling en uitvoering van hun toezichthoudende rol. Hoe gaan ze om met het spanningsveld tussen uitvoeren, controleren en adviseren? Hoe pakken ze de regie? En hoe blijven ze aan de bal? In voorbereiding op het actualiteitenseminar Dag van de Privacy Officer 2020, waar de

Hoe ethiek en DPIA’s steeds belangrijker worden bij verantwoord datagebruik

Data-ethiek staat bij steeds meer organisaties op de agenda. Dit betekent dat er wordt nagedacht over de ethische verantwoording van hoe er met (persoons)gegevens wordt omgegaan. Naast de juridische kaders, wordt de wenselijkheid van het datagebruik bevraagd. Menno Verhaar (privacy jurist bij SVB) en Piek Visser-Knijff (data-ethicus bij Filosofie in actie), verkenden hoe de DPIA

Corona, de VUCA-wereld en de noodzaak tot risicoleiderschap

De corona pandemie heeft grote risico’s met zich meegebracht en noodzaakt ons om anders met risico’s en de beheersing daarvan om te gaan. We vroegen Martin van Staveren, deskundige op het gebied van risico’s en risicogestuurd werken, naar de impact van corona op risicomanagement, risicoleiderschap in de nieuwe VUCA-wereld. En waarom privacy professionals grondige kennis

Covid-19: impact op IT-contracten?

Sinds Covid-19 heeft toegeslagen met immens persoonlijk verdriet en grote sociale en economische drama’s tot gevolg, zien talloze beroepsgroepen zich voor Corona-gerelateerde vragen geplaatst. Zo ook de vele professionals – IT-managers, juristen, inkopers, verkopers en dergelijke – die IT-contracten opstellen of beoordelen. In deze bijdrage drie korte voorbeelden waar Covid-19 de IT-contractpraktijk raakt. Softwarelicenties en

Is elke jurist straks IT-jurist?

Organisaties zijn steeds sterker afhankelijk van digitale technologie en innovatie. Dat raakt ook het werk van juristen: zij krijgen in toenemende mate te maken met ICT-vraagstukken. Wat zijn de uitdagingen en need to knows? Digitale technologie is niet meer weg te denken uit de primaire processen van hedendaagse organisaties. Er is werkelijk geen organisatie of

(e)Privacy Update #3 – Direct Marketing regels

Wanneer is precies toestemming vereist? De afgelopen jaren hebben publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de discussie over toestemming voor direct marketingactiviteiten opnieuw doen oplaaien. Het begon eind 2018 met het drastisch aanscherpen van de guidance over de privacyregels ten aanzien van direct marketing op de website van de AP. In de zomer van 2019

jean Paul van Schoonhoven | IIR

De kortste weg is niet altijd de veiligste. Zo til je privacy naar een hoger plan!

Huizenmakelaars spreken steeds over ‘locatie, locatie, locatie’ bij het bepalen van de waarde van je woning. In lijn met die gedachte zou ik willen betogen dat een succesvolle naleving van privacy regelgeving staat of valt met ‘governance, governance, governance’. Jean Paul van Schoonhoven, directeur van Legal2Practice en FG bij diverse organisaties bespreekt uitdagingen en oplossingen