Deze conferentie heeft al plaatsgevonden

Actualiteitencongres

Slimme Energie Transitie 2018

17 & 18 April 2018 | Postillion Hotel Bunnik

Informatiebijeenkomst voor de energie & industrie sector

Nederland staat voor een uitdaging om in 2020 een aandeel van 14 procent duurzame energie te hebben. Vanuit de overheid bestaat daarom al enkele jaren het beleidsplan (de energietransitie) om van fossiele brandstoffen over te stappen naar duurzame energie bronnen. Het oorspronkelijke uitgangspunt van het Klimaatakkoord is de doelstelling dat in 2050 de emissie van broeikasgassen 80 tot 95 % verlaagd is ten opzichte van 2015.

Met het regeerakkoord anno 2017 is de doelstelling om in 2030 49% emissiereductie te realiseren. Om dit doel te kunnen behalen worden er diverse maatregelen genomen. De industrie en energie sector spelen hierin een grote rol: wat zijn de verplichtingen, beperkingen en uitdagingen waar u mee te maken krijgt in uw dagelijkse werkzaamheden? Hoe kunt en moet u uw processen aanpassen in het kader van de Energietransitie?

Bottom line: Welke stappen moet u zetten om compliant te zijn met de idealen en verplichtingen van de energietransitie?

Om u over deze zaken te informeren, hebben wij op 17 & 18 april de 2-daagse conferentie Slimme Energie Transitie 2018 georganiseerd.

Heeft u een interessante bijdrage of casus?
Neem dan contact op met Uyoyo Onemu via:
Tel: 020 – 580 54 96 | Email: u.onemu@iir.nl

Uw bedrijf profileren op het event?
Neem contact op met Sanne Jansen voor de profileringsmogelijkheden:
Tel: 020 – 580 54 42 | Email: s.jansen@iir.nl

Sprekers 2018

Joost Hoebink

Chairman Bekijk op LinkedIn

Als dagvoorzitter, presentator en gespreksleider heeft Joost sinds 2002 ruim duizend keer het podium beklommen. En altijd met evenveel energie! Joost leidt bij IIR al jaren onze congressen in goede banen. Hij weet de kern van een discussie naar boven te halen. Altijd heel interactief: stilzitten kan niet!

Bekijk op LinkedIn
Jesper Rijpma

Dagvoorzitter & Debatleider Bekijk op LinkedIn

Jesper Rijpma is ruim vijftien jaar actief in de wereld van het debat, de politiek en het openbaar bestuur. Na een termijn als gemeenteraadslid in Utrecht ging hij aan de slag als belangenbehartiger en communicatiemanager in de zorg. Tevens rolde hij het vak van debat- en gespreksleider in (onder andere via het Nederlands Debatinstituut). Hij bouwde de afgelopen jaren een brede ervaring op en presenteert evenementen voor een grote groep opdrachtgevers (zowel profit als non-profit).

Bekijk op LinkedIn
Jos Cozijnsen

Carbon Specialist en Consulting Attorney Climate Neutral Group Bekijk op LinkedIn

Jos werkt sinds 3 jaar als carbon specialist en consulting attorney bij Climate Neutral Group in Utrecht. Hij richt zich op het ondersteunen van bedrijven door het creëren van inzicht in eigen emissies, het maken van een reductiestrategie en daarbij gebruikmakend van de CO2-markt. Met een achtergrond in rechten en een master Europees- en Internationaal Milieurecht, heeft hij 4 jaar voor het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) gewerkt. Hier heeft hij een bijdrage geleverd aan internationale klimaatafspraken. Als zelfstandig adviseur heeft hij daarna 20 jaar organisaties, overheden en NGO’s van strategisch en juridisch advies voorzien, op het gebied van klimaatbeleid, CO2-handel en CO2-waarde-creatie, met daarbij advies om ambitieuze doelen haalbaar en betaalbaar te maken.

Bekijk op LinkedIn

Heeft u een interessante bijdrage of casus? Neem dan contact op met programma manager Uyoyo Onemu via: 020 – 5805 496 of per e-mail via: u.onemu@iir.nl

Programma 2018

17 april 2018

 • 09:00

  Opening door uw dagvoorzitter

  • Jesper Rijpma
 • 09:15

  Introductie – koffiedik kijken, wat brengt de toekomst?

 • 09:30

  In gesprek met VVD en GroenLinks: Wat zijn de te maken stappen en gevolgen van de energietransitie voor Nederland?

  • Dilan Yesilgoz- Zegerius VVD
  • Liesbeth van Tongeren GroenLinks
 • 10:00

  Discussiepanel: Noodzaak & haalbaarheid van het Nationaal Klimaat- en Energieakkoord

  • Peter Alderliesten TKI Energie & Industrie (Topsector Energie)
  • Reinier Gerrits Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)
 • 10:30

  Pauze

 • 11:00

  Een optimaal elektriciteitsnet is de randvoorwaarde voor een succesvolle transitie

  • Adriaan van der Welle ECN Energy Transition Studies
 • 11:30

  Oplossen van het congestiemanagement probleem op het net

  • Bert den Ouden Flexiblepower Alliance Network (FAN)
 • 12:00

  Electrificatie van de energie intensieve industrie in Nederland

  • Tjeerd Jongsma ISPT
 • 12:30

  Lunchpauze

 • 13:30

  Duurzame doelstellingen van de bancaire sector

  • Dirk Jan van Swaay ING Bank
 • 14:00

  Discussiepanel: Verscherping van het CO2 beleid en afvang van CO2 uitstoot

  • Inez Postema Deltalinqs
  • Jos Cozijnsen Climate Neutral Group
  • Diederik Jaspers CE Delft
 • 14:45

  Groene Waterstof: hét alternatief voor Gronings gas

  • Ad van Wijk TU Delft
 • 15:15

  Pauze

 • 15:45

  Wat kunnen zon en wind bijdragen en wat is de impact op de energierekening?

  • Ron Wit Eneco
 • 16:15

  Economische gevolgen en maatregelen voor de energie & industrie sector

  • Ton van Dril ECN
 • 16:45

  Discussiepanel: Noodzakelijke Samenwerking & Investeringen

  • Bert de Jonge Enexis BV
  • Bert den Ouden Flexiblepower Alliance Network (FAN)
  • Marian Poolen RVO
  • Ad van Wijk TU Delft
 • 17:30

  Netwerkborrel

18 april 2018

 • 09:00

  Opening door de dagvoorzitters

  • Joost Hoebink Chairman
  • Jesper Rijpma
 • 09:15

  Parallel programma Kies uw verdieping in Energie of Industrie

 • 09:15
  Energie

  Hoe belangrijk is Biomassa in de energietransitie?

   

  Industrie

  De ins & outs van energie management

  • Taco Douma RWE
  • Jack Doomernik Stork Asset Management Solutions
 • 09:45
  Energie

  Inzet van CO2-neutrale waterstof en ammoniak in flexibele gascentrales; de Nuon Magnum case

   

  Industrie

  Praktijkcasus: CO2 reductie kansen en mogelijkheden in de staalproductie processen bij Tata Steel

  • Jeffrey Haspels NUON
  • Jan van der Stel Tata Steel Technology B.V.
 • 10:15
  Energie

  Problemen en oplossingen op het gebied van Systeemintegratie

   

  Industrie

  Nieuwe ‘transitieproof’ processen in de industrie: Energie besparing door gebruik van elektrische hoge temperatuur warmtepompen. 

  Bijdrage TKI

  • Bert de Jonge Enexis BV
  • Andreas ten Cate Institute for Sustainable Process Technology
 • 10:45

  Pauze

 • 11:15
  Energie

  Smart Design: minder net voor meer duurzaamheid

   

  Industrie

  Hoe de industrie daadwerkelijk efficiëntievoordelen kan behalen in het kader van verduurzaming

  • Martijn Bongaerts Alliander
  • Gertjan Lankhorst VEMW
 • 11:45
  Energie

  Hoe gaan we de overschotten van duurzame elektriciteit nuttig inzetten voor de industrie?

   

  Industrie

  Praktijkcasus Avantium: het gebruik van innovatieve technologieën ter ondersteuning van CO2 reductie

  • Hans Peter Oskam Netbeheer Nederland
  • Gert-Jan Gruter Avantium Technologies & Professor Industrial Sustainable Chemistry, UVA
 • 12:15
  Energie

  Hoe organiseer je geautomatiseerd vertrouwen in de energietransitie?

   

  Industrie

  Samenhang tussen CCU en duurzame energieproductie bij Twence

  • Louis Dietvorst Enexis
  • Ronald Hopman Twence
 • 12:45

  Lunch

 • 14:00

  INNOVATIES & PILOTSESSIES

  Maak uw keuze uit één sessie per ronde

 • 14:00

  Ronde 1

  Sessie 1. Opbouw en slim gebruik van data voor een succesvolle transitie

   

  Sessie 2. Hoe flexibele vraag het elektriciteitsnet van de toekomst stabiliseert

  • Paul Geurts van Kessel Greenhome
  • Marnix Paanakker Sympower
 • 14:30

  Ronde 2

  Sessie 1. Geavanceerde monitoring van residentiële pv-capaciteit

   

  Sessie 2. Hergebruik van remenergie van treinen als duurzame oplossing

  • Joris Beukeboom Sundata
  • Maarten de Vlugt Sundata
  • Arjan Heinen Hedgehog Applications
 • 15:00

  Pauze

 • 15:30

  Ronde 3

  Sessie 1. Disruptieve ecosystemen ten bate van de maatschappij in de wereld van morgen: Wat kan er gebeuren als blockchain, ai en autonome assets met elkaar interacteren?

   

  Sessie 2. Projectpresentatie: van aardgas naar duurzame warmte in Oost-Nederland

  • Jan-Peter Doomernik Enexis
  • Richard van Leeuwen Saxion University of Applied Sciences
  • John van den Hof Saxion University of Applied Sciences
 • 16:15

  Afsluiting

Voor wie bestemd?
U heeft een beleidsmatige rol of bent werkzaam in de industrie/energiesector. U bent in uw rol (nauw) betrokken bij of heeft direct te maken met de gevolgen van de energie transitie.

O.a maar niet beperkt tot:

 • Netwerkbeheerders
 • Energieleveranciers
 • Strategie & Innovatie Managers
 • (Programma)managers
 • Energietransitie
 • (Smart energy) Projectleiders
 • Beleidsmakers
 • Innovatie Specialisten & Managers
 • Project Development Managers
 • Overheid
 • Director Business Development
 • Director Energie
 • Engineers
 • (Commercieel) Directeurs/CEO’s

 • Beleidsadviseur Energie
 • Managers Speciale (Energie) Projecten
 • Adviseurs Strategie en Regelgeving
 • Proces Specialisten
 • Informatie analisten
 • Business unit managers
 • (Bedrijfs)juristen
 • Managers Service Improvement
 • Manager Technologie
 • Manager Informatiesystemen
 • Programma Managers
 • Projectleider Smart Grids
 • Innovators, Business Developers

Partners 2018

Tickets

Op dit moment zijn er geen tickets (meer) beschikbaar.

Locatie

Postillion Hotel Bunnik Baan van Fectio 1 3981 HZ Bunnik, Nederland

Gratis parkeren Goed bereikbaar met OV

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk advies? Onze adviseurs staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ook interessant voor u