Uitverkocht! Tickets 2022 nu beschikbaar: 4-daagse cursus

Privacy Officer 2.0

Meld u nu aan

Al 6 jaar de geroemde basisopleiding voor DPO/FG's

Wilt u als DPO/FG dit jaar nog een privacy cursus volgen? Bekijk dan de cursus: 4-daagse cursus FG in de publieke sector.

Bij vragen kunt u terecht bij Wendy Buis 020-5805453

Deze cursus bereidt u voor op de functie van Privacy Officer. Uniek is dat u in deze cursus zowel ingaat op de praktische toepassing van regelgeving, maar ook uitvoerig onderwerpen als communicatie met de toezichthouder en de (interne) klant en de technische basiskennis behandelt.

Bent u werkzaam in de publieke sector? Volg dan de 4-daagse cursus FG in de publieke sector.

Vernieuwd programma met aandacht voor actuele zaken rondom:

 • Meldplicht Datalekken
 • Boetebevoegdheid Autoriteit Persoonsgegevens
 • Ongeldigheid Safe Harbor & EU-VS privacy shield
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Guidance vanuit de EU-toezichthouders WP29

Speciaal ontwikkeld voor:

Voor professionals die (mede) verantwoordelijk zijn voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, zoals:

 • Functionarissen Gegevensbescherming
 • Privacy Officers / Data Protection Officers
 • Chief Data Officer
 • Compliance Officers
 • Security Officers
 • Bedrijfsjuristen

 • Managers Legal Affairs
 • HR managers / medewerkers
 • Fraude en/of veiligheidscoördinatoren
 • Beleidsmedewerkers
 • Coördinatoren toezicht

Docenten

Jean Paul van Schoonhoven

Directeur Legal2Practice

Alex Commandeur

Senior Adviseur BMC

Piek Visser-Knijff

Data-ethicus Filosofie in actie

Norbert Kuiper

Management consultant Verdonck, Klooster & Associates

Tickets

De cursus voor 2021 is uitverkocht, de tickets voor 2022 zijn nu beschikbaar.
Wilt u als DPO/FG dit jaar nog een privacy cursus volgen? Bekijk dan de cursus: 4-daagse cursus FG in de publieke sector Bij vragen kunt u terecht bij Wendy Buis 020-5805453

Wat zeggen anderen?

Zeer boeiend en leerzaam. Leuke discussies tussen de deelnemers. Toepasbaar op alle verschillende sectoren die met privacyregelgeving te maken hebben.

Lucas KlekampMedische Biobank Noord Nederland B.V.

De cursus Privacy Officer 2.0 is een aanrader om op eenvoudige wijze de wereld van de AVG uitgelegd te krijgen met alle ins en outs (o.a. ethiek). De kracht van deze cursus zit in de interactie met de cursisten. Kortom prima cursus!

André IJzerPostNL

Goede basis om mee verder te gaan. Ik ben me nu beter bewust van wat het zijn van Privacy Officer inhoudt.

Linda van MourikHoogheemraadschap van Rijnland

Zeer praktische cursus waar je snel en interactief kennismaakt met het vak van Privacy Officer. Een goede basis om jezelf en organisatie op door te ontwikkelen.

Vincent van WichenSpotta (PostNL)

Programma

Dag 1 | 24 maart 2022

09:00 09:30

Ontvangst door uw hoofddocent

Jean Paul van Schoonhoven

Directeur

Legal2Practice

 • Voorstellen en introductie
 • De rode draad: opbouw van het programma
 • Uw persoonlijke doelstelling tijdens de 4-daagse praktijkcursus
09:30 11:00

Positionering & achtergrond van Privacy Officer

Jean Paul van Schoonhoven

Directeur

Legal2Practice

 • Is uw positie als Privacy Officer bijzonder?
 • Hoe is de functie als Privacy Officer ontstaan en wat zijn de taken en bevoegdheden?
 • Wat is het verschil tussen een Privacy Officer en een Functionaris Gegevensbescherming?
 • Wie zijn de andere stakeholders binnen de organisatie?
11:00 12:30

Governance en beleid

Jean Paul van Schoonhoven

Directeur

Legal2Practice

 • Hoe richt u de privacy functie in?
 • Hoe stelt u een privacy beleid op?
 • Waar positioneert u de privacy functie en wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden?

Verantwoording en rapportage

 • Hoe rapporteert u en aan wie?
 • Hoe gaat u om met de ‘privacy risk appetite’ van uw organisatie?
 • Hoe toont u de werking van beheersingsmaatregelen en uw meerwaarde als Privacy Officer aan?
12:30 13:30

Gezamenlijke lunch

13:30 16:30

"Need-to-know" privacyregels voor een Privacy Officer

Eliëtte Vaal

Advocaat

The Data Lawyers

 • Introductie en achtergrond van privacyregelgeving
 • Kernbegrippen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming
  (AVG)
 • Wat zijn ‘lessons to learn’ uit de (internationale) jurisprudentie?
 • Wat houdt Meldplicht Datalekken in?
 • Wat zijn de consequenties van de (verhoogde) boetebevoegdheid van de privacy toezichthouder?
 • Wat is de impact van de Europese Privacy Verordening (AVG) voor uw functie?
 • Wat zijn de belangrijkste elementen uit de Uitvoeringswet AVG?
 • Wat betekent de Telecommunicatiewet (cookies en SPAM) voor uw organisatie?
 • Wat zijn ‘lessons to learn’ uit de (internationale) jurisprudentie?
 • EU-VS Privacy Shield en consequenties voor Europese internetgebruikers
 • Wat moet u weten over de aanstaande e-Privacy verordening?
16:30 17:00

Samenvatting van de eerste opleidingsdag: lessons learned

17:00

Afsluiting

Dag 2 | 25 maart 2022

09:00 10:30

De rechten van de betrokkene en de informatieplicht

Jean Paul van Schoonhoven

Directeur

Legal2Practice

 • Hoe brengt u uw organisatie op orde voorafgaand aan een verzoek tot inzage?
 • Wat moet u laten zien wanneer een betrokkene gebruik maakt van zijn recht op inzage/recht op correctie/recht van verzet?
 • Wanneer biedt uw organisatie voldoende waarborgen bij het informeren van betrokkenen?
10:30 12:30

De samenwerking & gegevensuitwisseling met derden (verwerkers)

Jean Paul van Schoonhoven

Directeur

Legal2Practice

 • Wat zijn derden bewerkers en hoe krijgt u daar als Privacy Officer mee te maken?
 • Wat zijn de aandachtspunten voor u als Privacy Officer bij de bewerkersovereenkomst? Hoe kunt u aansprakelijkheden afdekken? Tips voor de onderhandelingen.
 • Hoe kunt u toezien op technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen bij uw bewerker?
 • Wat zijn de aandachtspunten en valkuilen bij gegevensuitwisseling?
 • Wat zijn voor u als Privacy Officer veel voorkomende vragen en antwoorden bij gegevens- uitwisseling in concernverband en tussen ketenpartners?
 • Waar moet u op letten bij internationale doorgifte van gegevens naar landen binnen en buiten de EU?
 • EU-VS Privacy Shield en consequenties voor Europese internetgebruikers

Praktijk: 

Breng uw kennis in de praktijk en beoordeel een bewerkersovereenkomst. Wat zijn de valkuilen, waar kan aanscherping plaatsvinden?

12:30 13:30

Gezamenlijke lunch

13:30 15:00

De samenwerking & gegevensuitwisseling met derden (vervolg)

Jean Paul van Schoonhoven

Directeur

Legal2Practice

Oefencasus:
Leer de AVG toe te passen op een casus uit de praktijk. Aan bod komt de
praktische toepassing van de beginselen van gegevensbescherming.

15:00 16:30

De toezichthouder

 • Wie is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), in het privacyveld? Hoe gaat de AP te werk?
 • Hoe ziet de relatie tussen een Privacy Officer en de AP eruit?
 • Wat kan de AP voor uw als Privacy Officer betekenen?
16:30 17:00

Samenvatting van tweede opleidingsdag: lessons learned

17:00

Afsluiting

Dag 3 | 7 april 2022

09:00 10:30

Communicatie strategie bij incidenten en handhaving door de toezichthouder

Jean Paul van Schoonhoven

Directeur

Legal2Practice

Piek Visser-Knijff

Data-ethicus

Filosofie in actie

 • Hoe richt u als Privacy Officer de relatie met de AP in? Tips & tricks
 • Hoe stelt u als Privacy Officer een jaarverslag op?
 • Hoe reëel is het toezichthoudersrisico?

Praktijk incidentenstrategie
Schrijf een proces of stappenplan voor het afhandelen van incidenten
of dreigende toezichtmaatregelen.

10:30 12:30

Bewustwording in uw organisatie

Jean Paul van Schoonhoven

Directeur

Legal2Practice

Piek Visser-Knijff

Data-ethicus

Filosofie in actie

 • Hoe stimuleert u privacy bewustwording?
 • Hoe laat u de organisatie het nut en de noodzaak van de
  maatregelen voelen?
 • Hoe kunt u de samenwerking met stakeholders bevorderen?
 • Hoe pakt u als Privacy Officer een conflictsituatie over privacy aan?
 • Wat is een goede aanpak voor in- of externe klachtbehandeling?
 • Hoe laat u de buitenwereld zien dat uw organisatie privacy bewust is?
 • Hoe bevordert u daar mee het vertrouwen van de klant, medewerker en
  toezichthouder?

Praktijk
Creëer een stappenplan voor bewustwording binnen uw organisatie

12:30 13:30

Gezamenlijke lunch

13:30 16:30

Omgaan met (privacy)dilemma’s en het bevorderen van de gewenste cultuur

Jean Paul van Schoonhoven

Directeur

Legal2Practice

Piek Visser-Knijff

Data-ethicus

Filosofie in actie

 • Welke morele kwesties spelen er op de werkvloer?
 • Op welke manieren kunt u omgaan met morele kwesties?
 • Hoe kunt u een ethische analyse maken van een morele kwestie en wat levert dat u op?

Praktijk:
U oefent het toepassen van een ethische analyse op door u ingebrachte
(privacy) dilemma’s. Hierdoor bent u in staat verbinding te leggen tussen
ethische visies en de dagelijkse vraagstukken waar u als Privacy Officer mee
te maken krijgt.

16:30 17:00

Samenvatting van de derde opleidingsdag: lessons learned

17:00

Afsluiting

Dag 4 | 8 april 2022

09:00 11:30

Privacy by Design en Data Protection Impact Assessment

Alex Commandeur

Senior Adviseur

BMC

 • AP en de AVG: hoe ziet een Data Protection Impact Assessment eruit?
 • Hoe implementeert u een DPIA binnen uw organisatie?
 • Actiepunten en veel voorkomende vragen en antwoorden bij een DPIA
 • De basisbouwstenen voor de architectuur: dataflow en opbouw systemen
 • Hoe zorgt u voor transparantie, bescherming en het onzichtbaar maken van gegevens?
 • Voorbeelden: Privacy Enhancing Technologies, Privacy by default en DPIA

Praktijk:
het bespreken van een DPIA stappenplan die als leidraad dient voor uw
organisatie!

11:30 12:30

Informatiebeveiliging (I) Privacy audits en assessment

Norbert Kuiper

Management consultant

Verdonck, Klooster & Associates

 • Wat moet u als Privacy Officer weten over de richtsnoeren “beveiliging van persoonsgegevens” van de AP en hoe borgt u dit?
 • Wat zijn op hoofdlijnen de belangrijke beveiligingsnormen vanuit ISO27001, ISO27002, de NEN7510 en vanuit best practices (ITIL)?
 • Wat zijn de belangrijkste beveiligingsmaatrelen voor de Privacy Officer?
 • Wat zijn specifieke aandachtspunten voor informatiebeveiliging voor
  mobiele gegevensdragers?
12:30 13:30

Gezamenlijke lunch

13:30 15:00

Informatiebeveiliging (II) Privacy audits en assessment

Norbert Kuiper

Management consultant

Verdonck, Klooster & Associates

 • Wat is de waarde van audits en certificeringen?
 • Hoe kun je sturen met een verwerkersovereenkomst?
 • Hoe werkt een privacy audit?
15:00 16:30

Privacybeleid en strategie - Sparsessie met doorgewinterde Privacy Officers

Ingeborg Smit

a.i. Gegevensautoriteit Nationale Politie

Smit Legal

Dick Barbier

Functionaris Gegevensbescherming (CIPM, CIPP/E)

de Volksbank

Neem de kennis van de cursus ter hand en projecteer op uw eigen organisatie. Bereid onderstaande vragen voor, test uw ideeën bij de ervaren praktijkdocenten en kom tijdens de sparsessie tot een creatieve en concrete leidraad voor uw organisatie.

 • Welke elementen bevat een goed privacybeleid
 • Hoe strategie te vertalen naar privacybeleid?
 • Hoe maakt u de organisatie bewust van het privacybeleid?
16:30 17:00

Samenvatting, afsluiting en uitreiking kenniscertificaat

17:00

Einde cursus

Brochure downloaden?

Download de brochure voor het volledige programma van de cursus Privacy Officer 2.0.

Docenten

Jean Paul van Schoonhoven

Directeur Legal2Practice

Alex Commandeur

Senior Adviseur BMC

Piek Visser-Knijff

Data-ethicus Filosofie in actie

Norbert Kuiper

Management consultant Verdonck, Klooster & Associates

Ingeborg Smit

a.i. Gegevensautoriteit Nationale Politie Smit Legal

Eliëtte Vaal

Advocaat The Data Lawyers

Dick Barbier

Functionaris Gegevensbescherming (CIPM, CIPP/E) de Volksbank

Partners

Partners

L2P logo | IIR
Logo PI
VPR IIR
NGFG IIR
HSD logo | IIR
NOREA logo | IIR
PvIB logo | IIR

Locatie

Coengebouw Kabelweg 37 1014 BA Amsterdam en Online Nederland

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn onze trainingen voor een beperkte groep beschikbaar op locatie. Tevens is de training op afstand te volgen via een online platform met een live video stream. Meer informatie

Vanaf de A10 vanuit zuidelijke richting

 1. Afslag Westpoort 3000 – 9000 (S201)/Ijmuiden
 2. Einde afslag rechts (Basisweg)
 3. Eerst stoplicht links (Kabelweg)
 4. Op de hoek ligt het Coengebouw

Gebruik de slagboom voor pashouders als u gebruik wilt maken van de parkeergarage.

Vanaf de A10 vanuit noordelijke richting

 1. Afslag Westpoort 3000 – 9000 (S201)/Ijmuiden
 2. Einde afslag links (Basisweg)
 3. Onder het viaduct door, tweede stoplicht links (Kabelweg)
 4. Op de hoek ligt het Coengebouw

Gebruik de slagboom voor pashouders als u gebruik wilt maken van de parkeergarage.

Vanaf Station Sloterdijk

 1. Verlaat het Station Sloterdijk via de hoofduitgang
 2. Neem aan de overzijde van het plein Bus 22 richting Centraal Station
 3. Stap uit bij de tweede halte en loop terug tot het kruispunt van de Basisweg / Transformatorweg met de Kabelweg. Aan de overzijde van het kruispunt ligt het Coengebouw

Vanaf Station Sloterdijk

 1. Verlaat Station Sloterdijk via de hoofduitgang en ga direct rechts de stalen trappen af.
 2. Ga rechtdoor en volg het spoor (Hatostraat) en ga onder het viaduct van de snelweg door (+/- 500m)
 3. Neem na het viaduct de eerste weg links (Kabelweg)
 4. Loop door tot het kruispunt met de Basisweg/Transformatorweg alwaar u het Coengebouw ziet liggen.

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk advies? Onze adviseurs staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Jeremy Stevens | IIR
Persoonlijk advies en/of vragen over uw registratie?

Neem dan contact op met Jeremy Stevens. 020 - 580 5455 E-mail Jeremy