Meld u nu aan

9-daagse opleiding

Opleiding Onderhoudsmanagement

Vernieuwde editie najaar 2018

Verbeter de onderhoudsstrategie binnen uw organisatie

De verkorte opleiding onderhoudsmanagement geeft u het theoretische kader om tot een optimale onderhoudsaanpak te komen. Inclusief veel praktijkvoorbeelden en een aparte module om uw management skills te verbeteren. Met compacte thematische modules en in slechts 9 dagen. Daarmee is het een inhoudelijk volwaardig alternatief voor een langdurige post-HBO of WO studie.

Uw resultaat

 • Integrale strategie

  Gebruik Asset Management als integrale strategie voor succesvol onderhoud

 • Financieel inzicht

  Ontwikkel een financiële onderbouwing voor uw onderhoudsstrategie

 • Veilige cultuur

  Ontdek de drie ingrediënten van veiligheidscultuur en breng ze in praktijk

 • Nieuwe management skills

  Leer nieuwe leiderschap en management skills

 • Niveau onderhoudsexpert

  Maak de stap naar het niveau van onderhoudsexpert

 • Strakke performance indicatoren

  Gebruik performance indicatoren als basis van uw onderhoudsconcept

Programma

najaar 2018

 • Module 1: Asset Management als kapstok voor succesvol onderhoud

  Doelstellingen van Module 1:

  Up-to-date kennis van de laatste onderhoudsontwikkelingen en inzichten
  Inzicht in de rol van de onderhoudsmanager en onderhoudsorganisatie
  De rol van onderhoud in Asset Management en koppeling met de bedrijfsstrategie
  Kennis over Asset Management en werken met PAS-55

  1.0 Inleiding in onderhoud

  1.1 De rol van de onderhoudsdienst en de onderhoudsmanager
  Docent: Tim Zaal, Emeritus Hoogleraar, Hogeschool Utrecht

  1.2 Een integrale benadering van beheer en onderhoud: Asset Management
  Hoofddocent: Diederik van Leeuwen, Partner & manager consultancy van I.E.S. Asset Management b.v./Part time docent Business Management Principles aan de Hogeschool Utrecht/Master of Engineering

  Oefening: spiegel uw eigen organisatie aan het Asset Management model PAS-55

  • Tim Zaal Hogeschool Utrecht
  • Ir. Diederik van Leeuwen I.E.S. Asset Management

najaar 2018

 • Module 2: Onderhoudsstrategie baseren op risicomanagement en doelstellingen

  Doelstellingen module 2:

  Inzicht in risicomanagement methodieken en tools
  Implementatie van risico gedreven denken in de organisatie
  Bepalen van de Performance Indicatoren voor uw assets
  De rol van TPM binnen uw asset management
  Inzicht in het verbeteren van uw equipment prestaties o.b.v. OEE berekeningen

  2.0 Risicomanagement als hoeksteen van uw (onderhouds)strategie
  Docent: Jaap Veenenbos, Managing director Risk Consulting & Construction, Aon Risk Solutions Central Eastern Europe

  2.1 Key Performance Indicators: De kern van onderhoud koppelen aan de bedrijfsstrategie

  Oefening: Bepaal de Performance Indicatoren van uw assets

  2.2 Total Productive Maintenance (TPM)

  Wat is TPM en hoe combineert u dit met asset management?
  Wat is Overall Equipment Effectiveness (OEE)?
  Hoe leidt u projecten met Early Equipment Management?
  Hoe implementeert u autonoom onderhoud en wat zijn de voordelen ervan?
  Hoe zet TPM preventief onderhoud op?
  Hoe beheert TPM kennis en competenties?
  Hoe implementeert u een proces van continue verbetering?

  2.3 Workshop OEE

  Tijdens deze workshop gaat u praktisch aan het werk met de OEE:

  Hoe hoog moet uw OEE zijn?
  Wat is de invloed van OEE in uw organisatie?
  Hoe meet u de OEE?
  Hoe pakt u de verbetering van uw OEE concreet aan?

  Docent: Martin van den Hout, CMRP, Sr Managing Consultant, Egemin Consulting & Services

  Oefening: Breng de risico’s van uw assets in kaart met FMECA en criticality ranking

  • Jaap Veenenbos Aon Risk Consultants
  • Martin van den Hout Agidens

najaar 2018

 • Module 3: De onderstrategie operationeel en praktisch uitwerken

  Doelstellingen module 3:

  Kennis en inzicht in RCM
  Beoordelen van onderhoudstaken met RCM
  Inzicht krijgen in preventief onderhoud en de rest levensduur van assets
  Kosten effectief inzetten van assets in onderhoudsconcept
  Ontwikkeling van onderhoudsconcepten
  Gebruik maken van risicomanagement tools en methodieken

  3.0 Ontwikkeling van onderhoudsconcepten en onderhoudsstrategieën.

  Wat is een onderhoudsstrategie/concept?
  Welke assets komen in aanmerking voor preventief onderhoud?
  Hoe ondersteunen de assets uw productiedoelstellingen?
  Hoe krijgt u inzicht en grip op de storingen en andere factoren die voor vermindering van de beschikbaarheid zorgen?
  Hoe bepaalt u wat de kosten vs de baten zijn van preventief onderhoud?
  Hoe gaat u aan de slag met FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis) of Criticality ranking?

  3.1 RCM (Reliability Centered Maintenance): het vergroten van de betrouwbaarheid van het productieapparaat door onderhoud
  Docent: Gert Boeckmans, Managing Consultant, Stork Asset Management Solutions

  3.2 Praktijkmiddag: kosteneffectief inzetten van assets
  Docent: Martijn Jacobs, Consultant, Compris Consulting

  • Gert Boeckmans Stork Asset Management Solutions
  • Martijn Jacobs Compris Consulting

najaar 2018

 • Module 4: Reliability Engineering en modelleren van onderhoudstaken

  Doelstellingen module 4:

  Inzicht en kennis over Reliability Engineering
  Reliability Engineering als onderdeel van de onderhoudsorganisatie
  Reliability Engineering voor continue verbeteringen van performance
  Inzicht in modelleren en het gebruik in uw organisatie
  Inzicht krijgen in het faalgedrag
  Berekenen van faalgedrag en praktijkervaring met modelleren

  4.0 Reliability Engineering als zenuwstelsel van het onderhoud en verbeteringsprogramma
  Docent: Guido op´t Root, ‎Maintenance Head FCCU, BP Raffinaderij Rotterdam B.V.

  4.1 Praktijkmiddag: zelf aan de slag met het modelleren van onderhoudstaken op de computer
  Docent: Richard Korver, ‎ Maintenance Engineer Professional, I.E.S. Asset Management bv

  • Guido op ’t Root BP Raffinaderij Rotterdam B.V.
  • ing. Richard Korver I.E.S. Asset Management

najaar 2018

 • Module 5: In- en uitbesteding van onderhoud

  Doelstelling module 5:

  Kennis en inzichten strategie van in- en uitbesteding van onderhoud
  Bepalen van de kernactiviteiten van uw onderhoudsdienst
  Inzicht in verschillende samenwerkingsvormen
  Oplossingen en valkuilen voor samenwerking

  5.0 Hoe komt u tot u tot de juiste in- en uitbestedingstrategie van uw onderhoud?
  Docent: Sikko Grond, Team Leader Maintenance Solutions, SPIE

  5.1 Case: Wanneer beslist u dat inbesteden van onderhoudstaken een goede oplossing is?
  Docent: Roel Okhuijsen, Programmadirecteur, NS Sprinter Nieuwe Generatie

  Oefening: aan de slag met case om te bepalen welke onderhoudstaken u wel en niet wilt uitbesteden en op basis van welke vorm

  • Sikko Grond SPIE
  • Roel Okhuijsen Nederlandse Spoorwegen

najaar 2018

 • Module 6: Onderhoudscontracten

  Doelstelling module 6:

  Inzicht in ontwikkelingen onderhoudscontacten
  Opstellen van onderhoudscontracten
  Onderhandelen van onderhoudscontracten
  Beheer van onderhoudscontracten
  Inzicht in de juridische aspecten van onderhoudscontracten

  6.0 Inleiding in de trends en ontwikkelingen van onderhoudscontracten

  6.1 Contractmanagement voor onderhoud
  Docent: Ren van ’t Slot, Directeur, Compris

  6.2 Case: Communicatie en cultuur als belangrijkste voorwaarde voor succes
  Docent: Jan Mens, Algemeen Directeur IES Asset Management BV, Coach en Mediator

  Oefening: Stel een checklist op om tot het juiste onderhoudscontract te komen

  • Ren van ’t Slot Compris Consulting
  • ing. Jan Mens I.E.S. Asset Management

najaar 2018

 • Module 7: Prioriteit nr. 1: zorgen voor een goede veiligheidscultuur

  Doelstelling module 7:

  Leer hoe u als leidinggevende de veiligheidscultuur bepaalt
  Leer wat u kunt doen om uw team te beïnvloeden
  Leer hoe u samen met contractors uw veiligheidsambitie kunt waarmaken
  Maak een persoonlijk gedragsverbeterplan afgestemd op uw eigen situatie

  7.0 Veiligheid als primaire doelstelling voor de onderhoudsmanager

  7.1 Wat zijn de kernaspecten van veiligheidscultuur?

  7.2 Ontwikkeling van veiligheidscultuur in de praktijk: drie belangrijke ingrediënten

  7.3 Case Study: Leerpunten uit de analyse van een explosie met dodelijke afloop

  Docent: Roelf Venhuizen, Executive Consultant, Behavioral Science Technology (BST) en Voorzitter, Profion

  Oefening: Krijg inzicht in uw eigen rol en veiligheidscultuur en hoe u zelf met een cultuurverandering kan beginnen. Na afloop kijkt u anders tegen veiligheid aan!

  • Jakob van der Wal HSE leadership

najaar 2018

 • Module 8: Finance voor de onderhoudsmanager

  Doelstelling module 8:

  Inzicht in overwegingen en beslissingen voor het maken onderhoudsinvesteringen
  Kennis van de financiële bedrijfseconomische analyses en de rol van de onderhoudsmanager
  De rol van de onderhoudsmanager bij het meedenken en het aan leveren van gegevens mbt kosten en planningen
  Communicatie met het management team over de financiële kant van onderhoudsbeslissingen

  8.0 Commerciële evaluatie voor de onderhoudsmanager: hoe neemt u gefundeerde beslissingen voor uw onderhoud die waarde toevoegen aan het bedrijf?

  8.1 Wat is de rol van cashflow voor de onderhoudsafdeling?

  8.2 Inzicht in besluitvorming en beslissingsbomen

  8.3 Wat is Life Cycle Costing?

  Docent: Evert Blomsma, Directeur, PetroNomics

  Oefening: maak een financieel voorstel voor een onderhoudsinvestering voor het management team

  • Evert Blomsma PetroNomics

najaar 2018

 • Module 9: Leiderschap en management skills voor onderhoudsmanagers

  Doelstelling module 9:

  Leiderschaps- en managementstijlen gebruiken en inzetten
  Inzicht in bepalende factoren voor gedrag en cultuur van onderhoudsafdeling
  Tools voor bewerkstellingen van gedrag en cultuur verandering
  Opzetten van een constante verbeteringsacties van het onderhoud

  9.0 Succesvol veranderen van gedrag en omgaan met weerstand

  Oefening: Inventariseer de cultuur in uw organisatie en onderzoek welk werkwijzen en methoden gedrag en cultuur bepalen

  9.1 Leiderschap en management skills
  Docent: Jan Mens, Algemeen Directeur IES Asset Management BV, Coach en Mediator

  9.2 Streven naar continue verbeteringen in uw onderhoud als voorwaarde voor een succesvolle onderhoudsstrategie
  Docent: Tim Zaal, Emeritus Hoogleraar, Hogeschool Utrecht

  • ing. Jan Mens I.E.S. Asset Management
  • Tim Zaal Hogeschool Utrecht

Het programma wordt vernieuwd en is in ontwikkeling voor de editie in het najaar van 2018

Voor wie?
Deze maintenance opleiding is bedoeld voor mensen werkzaam in de chemie, petrochemie, infrastructuur, energie, met functies als Onderhoudsmanager, Maintenance Engineer, Projectleider, Hoofd Technische Dienst, Contractmanager.

Docenten

Jaap Veenenbos

Managing director Risk Consulting & Construction Aon Risk Consultants Bekijk op LinkedIn

ing. Richard Korver

Maintenance enginering professional I.E.S. Asset Management Bekijk op LinkedIn

Roel Okhuijsen

Programmadirecteur Sprinter Nieuwe Generatie Nederlandse Spoorwegen Bekijk op LinkedIn

Jakob van der Wal

Voormalig HSE manager NAM en independent HSE consultant HSE leadership Bekijk op LinkedIn

Wat zeggen anderen over deze opleiding?

 • De verkorte opleiding Onderhoudsmanagement is een zeer goede opleiding voor de moderne onderhoudsmanager en zeer op de praktijk gericht.

  Edward Renneberg, Manager S&O, PCS BV

 • De opleiding is zeer goed, de modules vullen elkaar goed aan en er worden veel praktijkcases behandeld.

  Ronald Koomen, Reliability & Project Engineer Maintenance, Tate & Lyle

Tickets

Locatie

Coengebouw Kabelweg 37 1014 BA Amsterdam, Nederland

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk advies? Onze adviseurs staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Jasper Bierhof
Persoonlijk advies?

Jasper Bierhof helpt u graag verder. 020 - 580 5465 E-mail Jasper

Deze training op maat?

Neem dan contact op met Reinier Terpstra. 020 - 580 5441 E-mail Reinier

Ook interessant voor u

Wij gebruiken cookies om IIR.nl gemakkelijk te maken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten