Extra: 8-daagse specialisatieopleiding

Leergang Chief Data Officer

Meld u nu aan

Transformeer uw organisatie tot een data gedreven organisatie en maak van data een strategische asset.

De 2021 opleiding is uitverkocht. Wegens groot succes zijn de nieuwe data voor 2022 al bekend en kunt u zich nu aanmelden. .

Bij vragen kunt u terecht bij Jeremy Stevens 020-580 54 55

Vormgeven aan het beheer, het gebruik en maximaal benutten van data

De opkomst en het belang van data zijn overduidelijk zichtbaar binnen organisaties en de samenleving. Explosieve toename van beschikbare data, het hoofd bieden aan nieuwe toetreders in de markt met op data gedreven businessmodellen en veel klantgerichter worden op basis van data. Daarnaast met data de bedrijfsvoering efficiënter maken en zorgen dat organisaties vorm moeten geven aan het beheer en het gebruik van hun data.

De Chief Data Officer (CDO) en CDO office is de nieuwe spilfunctie aan de horizon en de aangewezen functie om vorm en inhoud te geven aan een datastrategie voor de organisatie. Als strategisch business partner is de CDO onmisbaar om de organisatie te transformeren tot een data gestuurde organisatie. De CDO benut en zet beschikbare data maximaal in voor haar diensten. Met de aanstelling van een CDO of CDO office krijgt data een aparte status. Het belang van data moet in de business gevoeld worden om efficiënt te zijn.

Speciaal voor deze strategische business functie heeft IIR de Leergang Chief Data Officer ontwikkeld.

Na het volgen van deze opleiding:

 • Kunt u een Data Strategie opstellen die uw bedrijfsdoelen ondersteunt
 • Beschikt u over (direct toepasbare) theoretische en praktische kennis over Data Governance en Data Management
 • Weet u welke aspecten van Data Analytics (Data Science, Predictive modelling, AI, Machine Learning) en Business Intelligence (BI) u het beste kunt inzetten om uw doelen te bereiken
 • Heeft u kennis over Data Architectuur in relatie tot Data Governance en Data Strategie. Deze kennis zet u in om de juiste (data)oplossingen voor uw bedrijf te implementeren
 • Bent u in staat om wettelijke en ethische normen te hanteren binnen uw data omgeving
 • Heeft u kennis over het opzetten van een data team, data gedreven organisatie en data cultuur die noodzakelijk zijn om data gedreven werken succesvol te maken.

Speciaal ontwikkeld voor:

 • (aankomende) Chief Data Officers
 • Senior Data Managers
 • Chief Information Officers die meer met data willen doen
 • Data directors
 • Chief Analytics Officers
 • Enterprise architecten

 • Chief Digital Officers
 • Chief Risk Officers
 • Data architecten
 • Hoofden business analytics
 • Senior Data Scientists
 • Teamleiders in Data-domein

Docenten

Barbara Peruskovic

Data Governance Advisor Data Coase

Wouter van Aerle

Managing partner  Deltiq Group BV

Sylvia Butzke

Chief Operations Officer PGGM Investments

Sander de Wit

Chief Data Officer De Nederlandsche Bank

Tickets

De cursus voor 2021 is uitverkocht, de tickets voor 2022 zijn nu beschikbaar.
Bij vragen kunt u terecht bij Jeremy Stevens 020-580 54 55

Betaling per factuur mogelijk.

Programma

Donderdag 14 april 2022

Module 1 - Data Cultuur

Barbara Peruskovic

Data Governance Advisor

Data Coase

Sylvia Butzke

Chief Operations Officer

PGGM Investments

• De rode draad: opbouw van het programma
• Uw persoonlijke doelstelling(en) tijdens deze beroepsopleiding

 • Beschouwing over welke culturele en organisatorische veranderingen nodig zijn om een data cultuur te borgen en een data team in te richten
 • Overzicht van bekwaamheden die een CDO dient te ontwikkelen binnen een eigen organisatie om een data gedreven aanpak te kunnen implementeren
 • De impact van het veranderen naar een data gedreven organisatie op bedrijfsprocessen
 • Uitleg over communicatie en verandermanagement in een data gedreven organisatie
 • Belang van stakeholdermanagement en invloed krijgen als CDO in een organisatie
 • Definiëren van wat juiste data cultuur voor organisatie inhoudt en bijbehorende acties

Vrijdag 22 april 2022

Module 2 - Data Strategie

Wouter van Aerle

Managing partner 

Deltiq Group BV

Sander de Wit

Chief Data Officer

De Nederlandsche Bank

 • Uitleg over welke rollen data speelt binnen de organisatie
 • Samenhang van data met andere disciplines als IT-functie, HR-functie, primair proces
 • Data in relatie tot actuele ontwikkelingen op het gebied van technologie en wetgeving
 • Diepgaande uitleg over nut en noodzaak van een weerbare data strategie
 • Een data strategie bepalen vanuit een strategy map
 • Alignement van een data strategie met de bedrijfsstrategie
 • Praktijktips voor het opzetten van een data strategie

Woensdag 11 mei 2022

Module 3 - Organisatie, inrichting en team management

Barbara Peruskovic

Data Governance Advisor

Data Coase

Patricia van Tienen

Hoofd Data

Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO)

 • Het opbouwen van data gedreven team: hoe richt u deze effectief en efficiënt in?
 • Rollen en stakeholders: welke rollen zijn er en hoe te managen?
 • Competenties en vaardigheden: welk type mensen zijn nodig voor data team/afdeling?
 • Datageletterdheid: hoe zorgt u dat dit op het gewenste niveau is en blijft?
 • Het managen van een data team: issues, uitdagingen en oplossingen
 • Omgang met weerstand en behoud van invloed en regie

Woensdag 18 mei 2022

Module 4 - Data-ethiek, Data Analytics

Tom Breur

Director of Advanced Analytics

LEK Consulting Boston

Piek Visser-Knijff

Data-ethicus

Filosofie in actie

 • Vormgeven van een data-ethische visie voor de organisatie en CDO-functie
 • Overzicht van tools voor de implementatie van data-ethiek in de organisatie
 • Het bouwen van data verantwoorde organisatie, ethiek als enabler en rol van CDO hierbij
 • Analytics strategie: hoe passen uiteenlopende technieken en platforms bij elkaar?
 • Een groei model: wat zijn de fases in volwassenheid die bedrijven doorlopen?
 • Dashboard & scorecards: vastleggen van institutionele kennis en van analytics strategie
 • Hoe zorgt u dat uw data analytics strategie aansluit bij de bedrijfsstrategie?

Dinsdag 24 mei 2022

Module 5 - Data Governance & Data Management I, Data Analytics II

Wouter van Aerle

Managing partner 

Deltiq Group BV

Folkert van der Ploeg

Chief Data & Analytics Officer

AEGON

Tom Breur

Director of Advanced Analytics

LEK Consulting Boston

 • Bespreking van Data Governance als overkoepelende besturingsfunctie
 • Uitleg over het verschil tussen Data Governance en Data Management
 • Relatie met disciplines als IT Security, software ontwikkeling en Enterprise Architectuur
 • Raamwerk om invulling te geven aan Data Management (DAMA, DMM, DCAM)
 • Analytics: Predictive modelling, Machine Learning & AI, waarom komen hier de meeste revenuen vandaan?
 • Overzicht van algoritmes en technieken, analytics governance
 • De ‘nuts and bolts’: een draaiboek van alle stappen en benodigde data
 • Het hoe en waarom van monitoring, hoe meet en kwantificeert u succes?

Woensdag 1 juni 2022

Module 6 - Data Architectuur en ICT

Ronald Damhof

Enterprise Data Architect

Belastingdienst

Els Dees

Data Architect en adviseur, Eigenaar

The Data Effect

 • Wat is Data Architectuur en wat is het niet? Uitleg aan de hand van de datakwadranten
 • Wegen van belangen van het organiseren van data versus het creëren van waarde met data (bv. Data Science) en hoe u daarin kunt kiezen
 • De innige relatie van Data Architectuur met strategie, governance en wetgeving (privacy)
 • De vertroebelde relatie van data-architectuur met technologie; een positionering
 • Het profiel medewerker wat tegenwoordig wordt gevraagd
 • Vogelvlucht van ICT historie voor begrip huidige stand van zaken en begrijpen van trends
 • Data, metadata, semantiek en informatie? En hoe verhouden deze zich tot elkaar?
 • Hoe de ‘C’ in ICT, en een startpunt én controlepunt vormt voor alle betrokkenen
 • Waarom het expliciteren en modelleren van communicatie en kennis een wezenlijke voorwaarde is voor de organisatie van data en de waardecreatie met data
 • Het toelichten van een werkwijze die hierbij kan helpen

Woensdag 8 juni 2022

Module 7 - De CDO en Data Architectuur (governance)

Ronald Damhof

Enterprise Data Architect

Belastingdienst

Marco Wobben

Directeur

BCP Software

 • Introductie van het begrip ‘Dataschuld’ en waarom dit een belangrijk stuurinstrument is
 • Datakwaliteit ‘doe’ je niet, dat ben je….
 • Verticale Datadefinitie Architectuur (data in rust); de wijze waarop kennis, informatiestructuren en regels worden gedefinieerd en geëxpliciteerd
 • Horizontale/datalogistieke architectuur (data in beweging); de wijze waarop gegevens worden verwerkt en toegang wordt verschaft
 • De CDO, diens rol binnen Data Architectuur en de samenwerking met Data Architecten
 • Belangrijkste ‘knoppen’ waar een CDO aan kan draaien (as van ‘kwaliteit en verantwoording’ vs. ‘beweging en verantwoording’)
 • Het informatieverwerkingsregister, vertaald naar architectuur
 • Bespreken van specifieke onderwerpen, issues, use-cases ingebracht door de groep

Woensdag 15 juni 2022

Module 8 - Wetgeving, Data governance & Data management II

Annemarie Bloemen-Patberg

Advocaat

Bloemen Privacy Advocatuur

Wouter van Aerle

Managing partner 

Deltiq Group BV

 • Overzicht van de belangrijkste wetgeving rond data en gegevensverwerking
 • Actuele juridische ontwikkelingen als Wamca claims, fairness in AI, Transborder Data Flows, Schrems II en de impact op de data-organisatie
 • Wie heeft zeggenschap over data? Waar liggen verantwoordelijkheden?
 • Bespreking van gebieden als Data Opslag & Beheer, Data Beveiliging, Data Integratie en Data kwaliteit
 • Rol van de CDO en het CDO office in relatie tot Data Governance
 • Praktijktips voor de implementatie van Data Governance en Data Management

Brochure downloaden?

Download de brochure voor het volledige programma van de Leergang Chief Data Officer.

Docenten

Barbara Peruskovic

Data Governance Advisor Data Coase

Wouter van Aerle

Managing partner  Deltiq Group BV

Sylvia Butzke

Chief Operations Officer PGGM Investments

Sander de Wit

Chief Data Officer De Nederlandsche Bank

Folkert van der Ploeg

Chief Data & Analytics Officer AEGON

Patricia van Tienen

Hoofd Data Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO)

Tom Breur

Director of Advanced Analytics LEK Consulting Boston

Ronald Damhof

Enterprise Data Architect Belastingdienst

Marco Wobben

Directeur BCP Software

Annemarie Bloemen-Patberg

Advocaat Bloemen Privacy Advocatuur

Piek Visser-Knijff

Data-ethicus Filosofie in actie

Els Dees

Data Architect en adviseur, Eigenaar The Data Effect

Locatie

Coengebouw Kabelweg 37 1014 BA Amsterdam en Online Nederland

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn onze trainingen voor een beperkte groep beschikbaar op locatie. Tevens is de training op afstand te volgen via een online platform met een live video stream. Meer informatie

Vanaf de A10 vanuit zuidelijke richting

 1. Afslag Westpoort 3000 – 9000 (S201)/Ijmuiden
 2. Einde afslag rechts (Basisweg)
 3. Eerst stoplicht links (Kabelweg)
 4. Op de hoek ligt het Coengebouw

Gebruik de slagboom voor pashouders als u gebruik wilt maken van de parkeergarage.

Vanaf de A10 vanuit noordelijke richting

 1. Afslag Westpoort 3000 – 9000 (S201)/Ijmuiden
 2. Einde afslag links (Basisweg)
 3. Onder het viaduct door, tweede stoplicht links (Kabelweg)
 4. Op de hoek ligt het Coengebouw

Gebruik de slagboom voor pashouders als u gebruik wilt maken van de parkeergarage.

Vanaf Station Sloterdijk

 1. Verlaat het Station Sloterdijk via de hoofduitgang
 2. Neem aan de overzijde van het plein Bus 22 richting Centraal Station
 3. Stap uit bij de tweede halte en loop terug tot het kruispunt van de Basisweg / Transformatorweg met de Kabelweg. Aan de overzijde van het kruispunt ligt het Coengebouw

Vanaf Station Sloterdijk

 1. Verlaat Station Sloterdijk via de hoofduitgang en ga direct rechts de stalen trappen af.
 2. Ga rechtdoor en volg het spoor (Hatostraat) en ga onder het viaduct van de snelweg door (+/- 500m)
 3. Neem na het viaduct de eerste weg links (Kabelweg)
 4. Loop door tot het kruispunt met de Basisweg/Transformatorweg alwaar u het Coengebouw ziet liggen.

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk advies? Onze adviseurs staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Jeremy Stevens | IIR
Persoonlijk advies en/of vragen over uw registratie?

Neem dan contact op met Jeremy Stevens. 020 - 580 5455 E-mail Jeremy