Incompany training

Inzicht in Solvency II – Incompany

Beter oordeel kunnen geven over actuariële processen, berekeningen en documenten

De opleiding heeft tot doel inzicht te verschaffen in Solvency II en in actuariële processen om een beter oordeel te kunnen geven over de actuariële processen, berekeningen en documenten. Na het voltooien van deze cursus bent u beter in staat om als gesprekspartner op te treden van actuarissen en andere risk professionals.

Programma voorbeeld

Uit deze onderwerpen kunt u uw Incompany training samenstellen

 • Blok 1
  • Wat zijn risico’s en hoe wordt de prijs daarvoor bepaald? Hierbij wordt het principe van premieberekening besproken. De terminologie wordt uitgelegd: bruto premie, netto premie, spaarpremie, risicopremie, verdiende premie, onverdiende premie, geboekte premie, stand-premie, reservepremie. Aan de hand van enkele journaalposten wordt het boekingsproces besproken.
  • Het verschil tussen levens- en schadeverzekeringen: bij leven wordt rekening gehouden met de lange duur van verzekeringen. Het onderscheid tussen spaarpremie en risicopremie wordt verder uitgelegd. De noodzaak voor het vormen van een technische voorziening bij langere duren.
  • Op welke grondslagen wordt een premie gebaseerd? Hoe wordt het resultaat van een verzekeraar bepaald? Hierbij zal ook de splitsing van de premie in spaarpremie, risicopremie en kostenopslagen worden besproken. Rekenrente en overlevingstafels komen aan de orde.
  • Er wordt dieper ingegaan op de rekenrente en op overlevingskansen en levensverwachting. Dit zijn de belangrijkste onzekerheden waarmee een verzekeraar te maken heeft.
 • Blok 2
  • Inleiding in solvabiliteit: wat wordt er onder verstaan en waarom is dit voor verzekeraars zo belangrijk?
  • Solvency II: Inleiding, waarom is er regelgeving voor solvabiliteit? De drie pilaren waarop Solvency II is gebaseerd: kwantificering, risicobeheersing en risicorapportage.
  • Solvency II – Pilaar 1: risicocategorieën, kwantificering, standaardmodel, SCR-berekeningen. Aan de hand van een voorbeeld wordt getoond hoe de hoogte van het solvabiliteitskapitaal berekend kan worden. Ook wordt ingegaan op de technische voorziening op marktwaarde, inclusief de risicomarge.
  • Solvency II – Pilaar 2 is gericht op governance en kwalitatieve eisen. Verzekeraars zijn verplicht een aantal organisatorische maatregelen te treffen zoals de ‘three lines of defence’ en het benoemen van een aantal sleutelfunctionarissen
  • Solvency II – Pilaar 3 schrijft voor aan verzekeraars hoe zij over hun risico’s moeten communiceren: met de toezichthouder, met het publiek, met polishouders. Er zijn verplichte rapportageverplichtingen (QRT’s, SFCR, ORSA).
 • Blok 3
  • De technische voorziening: welke aspecten spelen een rol bij de bepaling van de voorziening. Hierbij wordt ook het administratieve proces besproken.
  • Balans en resultatenrekening van een verzekeraar: waardoor worden deze gekenmerkt? Wat de zijn de verschillen met andere branches?
  • Rapportageverplichtingen van verzekeraars. Hier zal ook aandacht worden besteed aan relevante wetgeving (Wft) en de rol van toezichthouders (DNB, AFM)

Voor wie is de cursus bedoeld?

Interessant voor evaren professionals (RA, RI, RO, RE). Specifieke verzekeringstechnische of actuariële vakken zijn niet noodzakelijk.

Docenten

Een InCompany traject op maat

Zo start u een InCompany traject:

 1. Contact met onze accountmanager Reinier Terpstra over uw opleidingsbehoefte
 2. Intakegesprek (met de docent) bij u op kantoor om uw wensen in kaart te brengen
 3. Offerte op maat
 4. Coördinatie van geschikte data en locatie
 5. Opleidingsdag op de afgesproken data en locatie

De voordelen van InCompany op een rij:

 • De opleiding is altijd maatwerk: aangepast aan uw ambitieniveau en bedrijfsspecifieke situaties
 • Het team brengt kennis en competenties naar een hoog niveau en gaat de interactie aan met elkaar én de docenten
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • U bepaalt zelf de data, locatie en het aantal deelnemers

Start nu uw InCompany traject

Onze adviseur staat u graag te woord met persoonlijk advies over de mogelijkheden.

Sander van Kaam

Partnership Manager

s.van.kaam@iir.nl

06 181 72 575

Ook interessant voor u