3-daagse masterclass

Datakwaliteit & datagovernance

Meld u nu aan

Veranker datakwaliteit en krijg grip op het fundament van uw datagestuurde organisatie

De gevolgen van het gebruiken van onjuiste, niet tijdige of onvolledige gegevens kunnen groot zijn. Het kan leiden tot het verlies aan vertrouwen in systemen, tot extra bedrijfskosten om fouten op te lossen en in het ergste geval tot klanten die hun vertrouwen in uw organisatie verliezen. Kortom: het loont de moeite om uw data op orde te hebben!

In deze masterclass leert u datakwaliteit te definiëren voor uw organisatie. U leert over het meten, analyseren en verbeteren van datakwaliteit en het benoemen van dataverantwoordelijkheden. U krijgt diepgaande kennis over de relatie tussen datakwaliteit, datamanagementprocessen en de rol van datagovernance hierbij.

Hierdoor bent u in staat om datakwaliteit en datamanagement in uw organisatie te verankeren. Dit leidt tot meer vertrouwen in uw informatiesystemen, een efficiëntere bedrijfsvoering en beter onderbouwde beslissingen.

Om de kwaliteit van uw data te verbeteren is een totaalaanpak nodig met de volgende uitdagingen:

 • Hoe stelt u vast hoe goed uw datakwaliteit is?
 • Welke eisen stelt u aan datakwaliteit?
 • Hoe weet u of gebruikte data tijdig, volledig en juist is?
 • Wat zijn de risico’s binnen uw organisatie van onvoldoende datakwaliteit?
 • Hoe zorgt u dat data die gebruikt wordt van juiste kwaliteit is en blijft?
 • Hoe houdt u de regie hierop en zorgt u voor draagvlak en bewustwording in de organisatie?

Speciaal ontwikkeld voor:

Professionals die een taak of verantwoordelijkheid hebben rond datakwaliteit of beleid/strategie daarvoor moeten vormgeven of meer over dit onderwerp willen weten:

 • Data Stewards
 • Data Officers
 • Data Quality Officers
 • Chief Data Officers
 • Managers Datakwaliteit
 • Databeheerders

 • Business analisten
 • Informatie managers
 • IT managers
 • Mensen in een CIO / CDO Office
 • Data management adviseurs

Docenten

Erik Schaap

Data management en Analytics specialist Bits2B

Jesper Brouwer

Data quality manager Leaseplan

Kasper Kisjes

Senior adviseur datamanagement Rijkswaterstaat

Ronald Baan

Data architect (a.i.) Achmea

Tickets

Betaling per factuur mogelijk.

Programma

Dag 1 | woensdag 10 november 2021

09:00 17:00

Datakwaliteit: een visie op gegevens

Erik Schaap

Data management en Analytics specialist

Bits2B

Jesper Brouwer

Data quality manager

Leaseplan

Ontvangst door uw docent Erik Schaap, Data management en analytics specialist bij Bits2B

Belang, dimensies en visie datakwaliteit

 • Wat is datakwaliteit?
 • Wat is de betekenis van datakwaliteit voor een proces?
 • Wat is het belang van datakwaliteit voor een organisatie?
 • Standaarden/raamwerken (zoals DAMA DMBOK) voor datakwaliteit
 • Dimensies van datakwaliteit
 • Hoe hangen deze dimensies samen?
 • Hoe scoren deze dimensies op kwaliteit?
 • De relatie van datakwaliteit met andere disciplines in het DAMA-wiel
 • Hoe komt u tot een visie op de betekenis van datakwaliteit voor uw organisatie?

Meten, eisen en hulpmiddelen datakwaliteit – I

 • Hoe meet/bepaalt u de kwaliteit van aanwezige data?
 • Het meten van datakwaliteitsdimensies; uitdagingen en aandachtspunten
 • Kwaliteitseisen en verschillende niveaus van kwaliteit
 • Relatie tussen business rules en kwaliteitseisen

Opdracht: U formeert een visie op datakwaliteit en bepaalt kwaliteitsregels gerelateerd aan deze visie en business rules voor uw organisatie. Hierdoor krijgt u zicht op het volwassenheidsniveau van uw data en datamanagement.

Meten, eisen en hulpmiddelen datakwaliteit – II

 • Uitvoeren van een datakwaliteit assessment
 • Welke hulpmiddelen zijn er om datakwaliteit te meten en te monitoren? (handmatig vs geautomatiseerd)
 • Welke eisen stelt u aan dit soort oplossingen? (bijv. inzet machine learning en data profilering)
 • De kwaliteit van transactie- en rapportagedata

Analyseren en oplossen van datakwaliteit issues

 • Wat zijn veel voorkomende oorzaken van uitdagingen op het gebied van datakwaliteit?
 • Data-issues analyseren door middel van root cause analysis
 • Hoe kunt u kwaliteitsproblemen oplossen? (eenmalig vs structureel)

Praktijkcase: Datakwaliteit: visie, dimensies, issues en oplossingen in de praktijk

Hoe heeft een data-intensieve organisatie haar datakwaliteit georganiseerd? Wat zijn uitdagingen en hoe gaat zij hiermee om? U leert over datakwaliteit dimensies, business rules en kwaliteitseisen, aanpak voor het meten en monitoren van datakwaliteit en oplossingen voor datakwaliteit problemen.

Gastspreker: Jesper Brouwer, Data quality manager, LeasePlan

Evaluatie en afsluiting van de eerste cursusdag

Dag 2 | woensdag 17 november 2021

09:00 17:00

Implementatie datakwaliteit: van aanpak tot realisatie

Erik Schaap

Data management en Analytics specialist

Bits2B

Kasper Kisjes

Senior adviseur datamanagement

Rijkswaterstaat

Ontvangst door uw docent Erik Schaap, Data management en Analytics specialist bij Bits2B

Aan de slag met datakwaliteit

 • Het belang van datakwaliteit vanuit een business perspectief
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Stakeholderanalyse
 • Draagvlak creëren voor datakwaliteit
 • Bedrijfskritische datasets en prioritering
 • Eisen en afspraken rondom datakwaliteit
 • Analyse en maatregelen (eenmalig en structureel)
 • Monitoring van datakwaliteit inrichten
 • Aantonen en verbeteren van datakwaliteit

Positionering van datakwaliteit in de organisatie

 • Voor- en nadelen van beleggen van datakwaliteit bij de business of IT
 • Onder welke C-rol hoort datakwaliteit eigenlijk?
 • Hoe lopen de rapportagelijnen en op welk niveau rapporteren?
 • Hoe zorgt u dat de business ‘in the lead’ is en blijft?

Opdracht: U maakt expliciet welke rollen en verantwoordelijkheden formeel en informeel bestaan rond data in uw organisatie. Door het delen met medecursisten krijgt u meer inzicht in de rollen en functies rondom data en datakwaliteit in uw organisatie.

Dataverantwoordelijkheden, taken en stakeholders

 • De rol van de data steward of de datakwaliteitsmanager
 • Taken en verantwoordelijkheden
 • Overige stakeholders, intern vs extern
 • Competenties van medewerkers voor het doen van datakwaliteitsmanagement

Inrichten van datakwaliteitsmanagement

 • Volwassenheidsniveaus
 • Kwaliteitsdoelstellingen (KPI’s)
 • Kritische Data Elementen (CDE’s)
 • Datakwaliteitscyclus inrichten – Plan-Do-Check-Act
 • Datakwaliteitsbeleid
 • Datakwaliteit en eenduidige datadefinities
 • Datakwaliteit en metadata management
 • Datakwaliteit en data architectuur
 • Datakwaliteit en data operaties
 • ISO 8000 en ISO 9001

Praktijkcase: inbedden van datakwaliteit in een organisatie

Hoor de verschillende aanvliegroutes voor het inbedden van datakwaliteit. Wat zijn voor- en nadelen daarvan en wat zijn lessons learned voor een organisatie, die datakwaliteit in een aantal lagen heeft doorgevoerd?

Gastspreker: Kasper Kisjes, Senior adviseur datamanagement, Rijkswaterstaat

Evaluatie en afsluiting van de tweede cursusdag

Dag 3 | woensdag 24 november 2021

09:00 17:00

Datagovernance: bewaken en verbeteren van datakwaliteit

Erik Schaap

Data management en Analytics specialist

Bits2B

Ronald Baan

Data architect (a.i.)

Achmea

Ontvangst door uw docent Erik Schaap, Data management en Analytics specialist bij Bits2B

Datagovernance en datakwaliteit

 • Wat is datagovernance (Gartner, R. Seiner)?
 • Waarom is data governance belangrijk voor datakwaliteit?
 • De relatie tussen (data)organisatiestructuur en data governance
 • Welke type organisatie en cultuur is nodig voor de governance van datakwaliteit?
 • Hoe zorgt u voor een juiste governance structuur die datakwaliteit blijvend aanstuurt?

Regie houden over datakwaliteit

 • Data visualisatie en dashboards
 • Interne audits en controls
 • Review van alle maatregelen door het management
 • In gesprek met de business over datakwaliteit

Gastspreker: Ronald Baan, Data architect bij Achmea (a.i.), Partner bij Data for a change

Continu verbeteren van datakwaliteit

 • Wat zijn structurele maatregelen voor het verbeteren van datakwaliteit?
 • First time right vastlegging in procedures en systemen
 • Feedbackloop om data te verbeteren
 • Hoe dragen AI, Machine Learning, Data science, Business Intelligence bij aan datakwaliteit?
 • Wat is ‘Data Quality by Design’ en hoe past u dit praktisch toe?

Datakwaliteitscultuur en meenemen van de organisatie

 • Hoe creëert u de noodzakelijke cultuurverandering voor de gewenste datakwaliteit?
 • Hoe behoudt u draagvlak bij het bestuur en management?
 • Hoe krijgt en houdt u het datakwaliteitsbewustzijn in de organisatie op niveau?
 • Aandacht voor de ketengedachte
 • Hoe verkleint u de afstand tussen data-invoerder en eindgebruiker?
 • Hoe motiveert u medewerkers tot beter data-invoer-gedrag?
 • Hoe gaat u om met weerstand in de organisatie? Tips & tricks

Opdracht: U denkt na over welke benadering (topdown, bottom-up) het beste werkt voor uw organisatie. U ervaart hoe een datakwaliteitsgame kan bijdragen aan de gewenste datakwaliteitscultuur.

Evaluatie en afsluiting van de derde cursusdag

Brochure downloaden?

Download de brochure voor het volledige programma van de masterclass Datakwaliteit & datagovernance.

Docenten

Erik Schaap

Data management en Analytics specialist Bits2B

Jesper Brouwer

Data quality manager Leaseplan

Kasper Kisjes

Senior adviseur datamanagement Rijkswaterstaat

Ronald Baan

Data architect (a.i.) Achmea

Locatie

Coengebouw Kabelweg 37 1014 BA Amsterdam Nederland

Vanaf de A10 vanuit zuidelijke richting

 1. Afslag Westpoort 3000 – 9000 (S201)/Ijmuiden
 2. Einde afslag rechts (Basisweg)
 3. Eerst stoplicht links (Kabelweg)
 4. Op de hoek ligt het Coengebouw

Gebruik de slagboom voor pashouders als u gebruik wilt maken van de parkeergarage.

Vanaf de A10 vanuit noordelijke richting

 1. Afslag Westpoort 3000 – 9000 (S201)/Ijmuiden
 2. Einde afslag links (Basisweg)
 3. Onder het viaduct door, tweede stoplicht links (Kabelweg)
 4. Op de hoek ligt het Coengebouw

Gebruik de slagboom voor pashouders als u gebruik wilt maken van de parkeergarage.

Vanaf Station Sloterdijk

 1. Verlaat het Station Sloterdijk via de hoofduitgang
 2. Neem aan de overzijde van het plein Bus 22 richting Centraal Station
 3. Stap uit bij de tweede halte en loop terug tot het kruispunt van de Basisweg / Transformatorweg met de Kabelweg. Aan de overzijde van het kruispunt ligt het Coengebouw

Vanaf Station Sloterdijk

 1. Verlaat Station Sloterdijk via de hoofduitgang en ga direct rechts de stalen trappen af.
 2. Ga rechtdoor en volg het spoor (Hatostraat) en ga onder het viaduct van de snelweg door (+/- 500m)
 3. Neem na het viaduct de eerste weg links (Kabelweg)
 4. Loop door tot het kruispunt met de Basisweg/Transformatorweg alwaar u het Coengebouw ziet liggen.

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk advies? Onze adviseurs staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Jeremy Stevens | IIR
Persoonlijk advies en/of vragen over uw registratie?

Neem dan contact op met Jeremy Stevens. 020 - 580 5455 E-mail Jeremy