Deze training heeft al plaatsgevonden

Schriftelijke/online cursus

Anti-Fraude opleiding

Anti-Fraude Professional – een complete en actuele opleiding!

Deze anti-fraude opleiding is al jarenlang dé opleiding in Nederland voor het vermijden en bestrijden van fraude in uw organisatie. In 13 complete lessen leert u alles over het opzetten en implementeren van een anti-fraude programma, over ethiek en integriteit, fraudepreventie en -detectie, fraude onderzoek, digitaal rechercheren, fraude en corruptie, boekhoudfraude, witwassen en de afhandeling van fraude en compliance. De Anti-Fraude opleiding wordt door cursisten beoordeeld met een 9!

 

Het fraudebegrip in de cursus Anti-Fraude Professional heeft betrekking op interne fraude, fraude ten nadele van derden en fraude met producten en diensten door klanten en anderen. Elk lesdeel van de cursus Anti-Fraude Professional is opgebouwd conform de fraudecirkel, namelijk:

 • Fraude preventie (prevention)
 • Fraude detectie (detection)
 • Fraude onderzoek (investigation)
 • Fraude maatregelen (response)

De topopleiding Anti-Fraude Professional voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van in- en externe fraude. U krijgt alle instrumenten aangereikt om fraude(risico’s) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. Het lesmateriaal is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie.

 

80% van alle fraude wordt gepleegd door het management en eigen personeel

Maatregelen tegen interne maar ook externe fraude worden vaak pas genomen als er iets mis is gegaan. En het gaat vaak mis! Ruim de helft van alle organisaties heeft de afgelopen jaren te maken gehad met fraude. Wist u overigens dat 80% van alle fraude wordt gepleegd door het management en eigen personeel?

Speciaal ontwikkeld voor:

Medewerkers met een fraudeonderzoekstaak, audit- of compliancefunctie, controllers, in- en externe accountants, hoofden administratie, internal auditors, risk managers, insurance managers, in- en externe juridisch adviseurs, belastingadviseurs, (forensisch) accountants, facility managers en security managers.

Cursus Anti-Fraude Professional – PE-punten

De cursus Anti-Fraude Professional is mogelijk relevant voor het behalen van PE-punten bij beroepsorganisaties, zoals de NBA. Hoeveel PE-punten u kunt behalen in het kader van deze cursus, kunt u navragen bij de beroepsorganisatie waarbij u bent aangesloten.

De Anti-Fraude Professional cursus is geschreven op HBO niveau.

Tickets

Op dit moment zijn er geen tickets (meer) beschikbaar.

Programma

Praktisch:
De cursus ‘Anti-Fraude opleiding’ gaat op 15 oktober 2020 en 19 november 2020 weer van start. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. U kunt op het inschrijfformulier aangeven wanneer u met de cursus wilt beginnen, met welk interval u de lessen wilt ontvangen en of u de cursus tevens online wilt bestuderen.

U ontvangt de eerste les van de schriftelijke cursus ‘Anti-Fraude opleiding’ op de datum van uw keuze. Daarna sturen wij u (afhankelijk van het gekozen interval) periodiek één les toe. Wanneer u de schriftelijke cursus ‘Anti-Fraude opleiding’ tevens online wilt bestuderen, ontvangt u het volledige cursuspakket in één keer. Wij raden u aan om elke week één les te bestuderen. Voor de bestudering van één lesdeel moet u rekenen op een studieduur van ongeveer 4 uur.

LES I

Anti-fraude programma – ontwikkeling, implementatie en governance

 • Fraude en fraudevormen: definitie
 • Anti-fraude programma: logische bouwstenen
 • Management commitment en implementatie
 • Vertaling van fraudebeleid in de Administratieve Organisatie /Interne Controle (AO/IC)
 • Anti-fraude programma: governance en interne naleving

LES II

De fraudecirkel – ethiek en integriteit

 • Gedragsregels en de toon aan de top
 • Normen en waarden
 • De psyche van de fraudeur
 • Fraudecirkel: motief, gelegenheid en rationalisatie

LES III

De juridische fraudecirkel I – fraude preventie en fraude detectie

 • Fraude preventie
 • Pre-employment screening
 • Fraude detectie
 • Klokkenluiderregelingen (wettelijke kaders en praktijk)
 • OR
 • Audit Committee
 • Fraude detectie via bedrijfsadministraties

LES IV

De juridische fraudecirkel II – onderzoeken van fraude

 • Rechtvaardiging en basisregels voor ‘particulier’ fraude onderzoek
 • Observatie als onderzoeksmethode
 • Gegevensvergaring door anderen te benaderen
 • Interviewen van degene die verdacht wordt
 • Fraude vastleggen

LES V

De juridische fraudecirkel III – maatregelen

 • Juridische aspecten van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst
 • Juridische kwalificatie van fraude in het Wetboek van Strafrecht
 • Juridische mogelijkheden van schadeverhaal op de fraudeur
 • Plaatsen van de fraudeur op een waarschuwingslijst

LES VI

Interne fraude

 • Interne fraude: verschijningsvormen
 • Fraudezaken en lessons learned
 • Fraude-onderzoeken: eisen aan de verslaglegging

LES VII

Externe fraude

 • Externe fraude: verschijningsvormen
 • Fraudegevoeligheidsscan bij het in de markt zetten van nieuwe producten
 • Fraude indicatoren
 • Fraude onderzoek: technische en tactische aspecten
 • Fraude onderzoek: eisen aan de verslaglegging
 • Samenwerking met de overheid

LES VIII

Digitaal rechercheren

 • Fraude detectiesystemen (preventief en detectief): opzet en werking
 • Uitvoering van onderzoeken in een geautomatiseerde omgeving
 • Forensische sporenvastlegging: aandachtspunten
 • Nuttige databanken en het gebruik daarvan

LES IX

Bijzondere fraudevormen I – fraude en corruptie

 • Corruptie: cultuurbepaaldheid
 • Inkoopfraudes en interne en externe gedrevenheid
 • Corruptie in bedrijven: preventie en detectie
 • Functiescheiding, twee-ogen principe

LES X

Bijzondere fraudevormen II – financieel-economisch rechercheren

 • Soorten boekhoudfraudes en fraude-indicatoren
 • Rol van interne en externe accountants
 • Boekhoudfraude: instrumenten voor de preventie en detectie

LES XI

Bestrijding witwassen en Customer Due Diligence (CDD)

 • Beursgenoteerd (audit committee) of niet beursgenoteerd
 • Bestrijding witwassen
 • Customer Due Diligence (CDD)

LES XII

Fraude afhandeling

 • Fraude: publiekrechtelijke afhandeling
 • Fraude: privaatrechtelijke afhandeling

LES XIII

Compliance

 • Compliance en de financiële sector
 • Fraude en compliance: relatie
 • Praktijk van de compliance-regelingen

Docenten

Geen docenten beschikbaar

Locatie

Online Deze training/conferentie is volledig online

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk advies? Onze adviseur staat u graag te woord over de mogelijkheden.

Jeremy Stevens | IIR
Persoonlijk advies en/of vragen over uw registratie?

Neem dan contact op met Jeremy Stevens. 020 - 580 5455 E-mail Jeremy