Deze conferentie heeft al plaatsgevonden

1-daagse conferentie

Actualiteitenseminar Warenwetbesluit Drukapparatuur (WBDA2016)

2018

Warenwetbesluit Drukapparatuur (WBDA 2016)

Drukhoudende installaties / apparaten alsmede hun appendages en installatie piping, vallen onder de noemer drukapparatuur en moeten voldoen aan het Warenwetbesluit Drukapparatuur (WBDA 2016).

In 2016 is deze WBDA aangepast. De wijzigingen hebben ingrijpende gevolgen voor gebruikers van drukapparatuur en brengen een hoop praktische problemen en kosten met zich mee. Afhankelijk van de soort apparatuur heeft de industrie 4 of 6 jaar de tijd om aan de wijziging te voldoen.

Tijdens het Actualiteitenseminar Warenwetbesluit Drukapparatuur (WBDA 2016) in 2018 krijgt u antwoord op prangende vragen die leven bij álle eigenaren van drukapparatuur!

Sprekers

Voorlopig programma

Nog niet bekend

 • 8:30

  Ontvangst met koffie en thee, registratie en uitreiking documentatie

 • 09:15

  Welkom en opening door IIR en professioneel dagvoorzitter Joost Hoebink

  • Joost Hoebink Chairman
 • 9:30

  Inleiding in WBDA 2016

  • Overzicht van wijziging in de WBDA 2016 en het gekoppelde WRDA 2016
  • Termijnen om er aan te voldoen
  • Praktische problemen bij het in de praktijk brengen van de nieuwe regels; “soms kan het vereiste uit de wet gewoon niet”
  • Praktische oplossingen; wat zeggen de notities via het arboportaal en wat is de juridische status van deze documenten?
  • Wat zegt het Werkveldschema Conformiteitsbeoordeling Drukapparatuur (WCD)? Wat zegt het PRDA? Wat is wel en niet verplicht en hoe moet u deze documenten in relatie met elkaar zien?
 • 10:00

  Herclassificering: verschuivingen van zorg- naar keurplicht

  • Wanneer is er een verschuiving van zorg- naar keurplicht? Wat zegt het WBDA 2016 hierover?
  • Indien een apparaat verschuift van zorg- naar keurplicht, welke extra informatie/documentatie over het apparaat moet dan worden aangeleverd?
  • Wat te doen als deze informatie/documentatie niet beschikbaar is (bijvoorbeeld een nieuwbouwrapportage van een oude installatie)? Mag u dan op andere wijze aantonen dat het apparaat voldoet aan de (veiligheids)eisen?
  • Rachel Tijink Bureau Veritas
 • 10:30 

  Wijzigingen aan installaties volgens het nieuwe WBDA

  • Wat is het verschil tussen ingrijpende wijzigingen en niet-ingrijpende wijzigingen?
  • Hoe kunt u omgaan met het probleem als niet alle verplichte informatie/documentatie direct voorhanden is voor de herkeuring?
  • Welke oplossing geeft het Arboportaal hiervoor?
 • 11:00

  Koffie en thee pauze

 • 11:30

  De nieuwe situatie voor een samenstel

  • Het begrip druksysteem bestaat niet meer, heeft dit tot gevolg dat er nu voor een samenstel op bouwlocatie ook een notified body moet komen?
  • Peter van der Veen Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)
 • 12:00

  Aanpassingen in het werkveld van de Inspectieafdeling van de Gebruiker (IvG)

  • Wat is en doet een IvG?
  • Rol van het IVG Platform
  • De WBDA 2016 geeft een inperking van het werkveld van de IvG. Hoe zit dit precies?
  • Coos Doornbos IVG Platform & Teijin Aramid
 • 12:30

  Een keuringsinstantie aan het woord

  • Wat zijn de eerste ervaringen en resultaten met herkeuringen conform WBDA 2016?
  • Waar lopen keuringsinstanties tegen aan in de praktijk? Wat zijn veelvoorkomende situaties en hoe gaat de keuringsinstantie hier mee om?
  • Tips & tricks voor eigenaren van drukapparatuur
 • 13:00  

  Lunch

 • 14:00  

  WBDA 2016, ervaringen van een Owner/Operator

  • Is er wat veranderd dan?
  • Waarom/wat moet ik daar dan wat mee?
  • Is er een probleem dan?
  • Hoe gaan we dat aanpakken?
  • Waar staan we vandaag?
  • Jan van Wijk Shin-Etsu
 • 14:40

  Praktijkcase

 • 15:10

  Thematafels – Ronde 1

  Kies uit:

  • Herclassificatie: discussieer mee over de dagelijkse issues en oplossingen die herclassificatie met zich brengt. Hoe regelt u de herclassificering in de praktijk en hoe brengt u deze apparatuur onder keur zonder te veel kosten? Hoe gaan uw collega’s hiermee om?
  • Ingrijpende en niet-ingrijpende wijzigingen: praktijkvoorbeelden nader toegelicht
  • Samenstel in plaats van druksysteem; hoe om te gaan met nieuwe apparatuur in een bestaande installatie?
  • Aanpassingen in het werkveld van de IvG: wat te doen als u niet meer zelf mag keuren?
 • 15:50

  Drankje & Wisselen

 • 16:00  

  Thematafels – Ronde 2

 • 16:45  

  Wrap up en afsluiting van de dag met aansluitend netwerkborrel

Partners

Tickets

Op dit moment zijn er geen tickets (meer) beschikbaar.

Locatie

Van der Valk Hotel Ridderkerk Krommeweg 1 2988 CB Ridderkerk, Nederland

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk advies? Onze adviseurs staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ook interessant voor u