Print:

Zonder kleerscheuren 2015 doorkomen?

François van Heurn , Transitie Manager

LinkedIn profiel

In alle jaaroverzichten over 2014 lijkt hij er wat karig vanaf te komen, toch is hij voor ons ICT-ers wel relevant: de parlementaire enquête naar falende ICT projecten binnen de overheid.

Voor wie is het jaaroverzicht interessant?

Voor veel parlementariërs een mooie gelegenheid om hun positie op een toekomstige verkiesbare plaats veilig te stellen, voor journalisten een kans om lekker kritisch alle clichés over tekortschietende ambtenaren versus de geldwolven uit het bedrijfsleven uit de kast te trekken. Overigens gaat daarbij mijn trofee voor de meest eerlijke politicus dit jaar naar Kamervoorzitter Van Miltenburg, die openhartig toegaf niet te weten waar de letters ‘ICT’ voor stonden. Dat meer Kamerleden weinig affiniteit met ICT hebben werd mij duidelijk toen onder het mom van ‘een nieuw instrumentenpaneel voor de voorzitter’ koran en bijbel uit de kamer moesten verdwijnen. Daar was op het lessenaartje immers geen plaats meer voor… Met een touchscreen ter grootte van een tablet of iphone kun je tegenwoordig een vliegtuig besturen, maar een paar microfoons en lampjes in een vergaderzaal kennelijk niet…en 150 Kamerleden tuinen er weer in!

De enquête

Terug naar de enquête. Voor zover ik er kennis van heb kunnen nemen beperken de voorgestane maatregelen en adviezen van de commissie zich zoals zo vaak tot structuur-maatregelen. Zo komt er een pool van deskundigen waaruit de diverse ministeries ICT-expertise kunnen inhuren. Een prima maatregel, maar met veranderingen in alleen structuur en aansturing ben je er natuurlijk niet. Ik heb niemand gehoord over het nemen van cultuur-maatregelen, bijvoorbeeld door iedere senior manager binnen de ambtenarij middels een cursus Goed Opdrachtgeverschap duidelijk te maken hoe hij zich binnen een ICT- project dient op te stellen, zijn twijfels leert durven uiten en om hulp kan vragen zonder gezichtsverlies te lijden.

Verantwoordelijkheid durven nemen

Het is voor alle belastingbetalers niet te hopen, maar ik vrees dat de door de enquêtecommissie geadviseerde maatregelen te algemeen, te vrijblijvend en te weinig revolutionair zijn om nieuwe ICT- debacles en -kleerscheuren te voorkomen. Daar is immers meer voor nodig, en dan vooral een cultuur van verantwoordelijkheid durven nemen, elkaar op risico’s  mogen aanspreken, het lef om complexiteit terug te dringen en vooral een op samenwerking- gerichte houding waarbij leveranciers niet als geldwolven maar als partners gezien worden.  Daarbij zij opgemerkt dat ook in het bedrijfsleven genoeg ICT-projecten door cultuur- aspecten falen, alleen lees je daar nooit iets over in de kranten.

Routeplan voor 2015

Het zal vast nog wel even duren voordat we zowel bij opdrachtgevers, als opdrachtnemers het juiste volwassenheidsniveau hebben bereikt om de kans op falende ICT-projecten te minimaliseren. Tot die tijd bied ik eenieder die bij IT-projecten betrokken is en hierdoor reputatieschade op kan lopen, bijgevoegde routeplan aan, waarmee de kans om ook in 2015 zonder al te veel kleerscheuren de eindstreep te halen groter wordt.

Ik wens alle lezers een jaar zonder kleerscheuren!

 

Over François van Heurn


François is zelfstandig ICT manager en – adviseur. Vanuit zijn achtergrond als econoom blijft hij zich verbazen over de moeite die organisaties zich dagelijks getroosten om rendement uit hun ICT investeringen te halen. Daarnaast is François docent bij IIR als trainer van de Masterclass Mastering Project Success.