Print:

Smart contracts: Zo bereiden juristen zich voor

Renz Millenaar , Director Legal & Compliance, Innovation, Entrepreneurship

LinkedIn profiel

Smart contracts worden snel volwassen. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de rol van juristen. “Zij moeten meer oog hebben voor techniek, industrie- en businessmodellen”, waarschuwt Renz Millenaar, director Legal & Compliance, Innovation, Entrepreneurship bij Axveco. Hoe kunnen juridisch professionals zich het beste hierop voorbereiden? 

Renz Millenaar IIR

Wat is een smart contract?

Een smart contract is kort gezegd een overeenkomst die niet op papier wordt aangegaan, maar in computertaal wordt vastgelegd in een blockchain. Dit is een gedistribueerd grootboek dat op een groot aantal computers draait, waarin informatie staat over transacties. Niet een notaris, bank of andere tussenpersoon controleert de juistheid van de informatie, maar enkel deelnemers aan de blockchain.

Er zijn inmiddels legio voorbeelden van smart contracts. Denk aan het delen en automatisch verrekenen van zonne-energie tussen buren, het ‘oormerken’ van subsidies om ervoor te zorgen dat het geld op de juiste plek belandt of het regelen van aanspraken en declaraties binnen de zorg. Dit laatste is het idee achter bijvoorbeeld ‘Mijn Zorg Log’ voor het delen van informatie over verschillende zorgdomeinen.

Disruptie waardeketens

“Smart contracts zijn in onze optiek momenteel de meest interessante toepassing van blockchaintechnologie”, zegt Renz Millenaar, director Legal & Compliance, Innovation, Entrepreneurship bij Axveco dat is gespecialiseerd in blockchain, smart contracts en andere disruptieve technologieën. “Smart contracts hebben de potentie om hele waardeketens en executie van contracten te vereenvoudigen en direct waarde toe te voegen.”

Volgens Millenaar blijft het niet bij het vereenvoudigen van waardeketens. “Op de korte en middellange termijn kan blockchain gehele waardeketens disrupten. Smart contracts zijn vanuit de blockchaintechniek ontstaan en worden nu door juristen overwogen als een mogelijke manier om contracten ‘self executive’ (zelfuitvoerend) te laten zijn. De wetgever heeft het gebruik van smart contracts via blockchaintechnologie nog niet gestandaardiseerd, waardoor de juridische afdwingbaarheid van deze contracten niet altijd vanzelfsprekend is. Wel kijkt de wetgever al mee naar de toepassingsgebieden ervan.” Smart contracts kunnen volgens de director dan ook een grote impact gaan hebben op de beroepsgroep van juristen en advocaten.

Verbreding en verdieping

Mede op initiatief van Axveco heeft de Dutch Blockchain Coalition een juridische verkenning uitgevoerd naar smart contracts. Daarin komen talloze implicaties en juridische aspecten aan bod. Hoe voorkomen we dat juristen worden verrast en overrompeld door smart contracts? Millenaar licht er enkele belangrijke competenties uit: “Van een nieuwe generatie juridisch professionals wordt deskundigheid verwacht op drie vakgebieden: informatietechnologie, businessmodellen en wet- en regelgeving.’’

“Blockchain is een zeer breed en technisch complex onderwerp”, vervolgt hij. “Het juiste begrip en correcte duiding is cruciaal om goed advies te kunnen geven, omdat er heel snel misvattingen kunnen ontstaan. Zo zijn er meerdere soorten blockchains waarvan de juridische implicaties verschillen. Het is dus van belang te realiseren dat juristen zich goed de technische materie en karakteristieke eigenschappen van blockchains eigen moeten maken alvorens tot een gericht juridisch advies over te gaan.”

Legal, business en techniek

“Juridisch professionals zullen zich dus zowel moeten verbreden als verder specialiseren”, besluit Millenaar. “Ze moeten niet alleen een diepgaande kennis hebben van legal, maar ook van de business van de klant alsmede van de technische aspecten – tot aan het opstellen van een smart contract middels programeercode in plaats van natuurlijke taal. De meeste juristen beheersen de kant van techniek en businessmodelling onvoldoende. Dit komt ook niet of nauwelijks aan bod tijdens de (advocaten)opleiding.”

Wilt u meer weten dan deze 6 need-to-knows over smart contracts? Ga zelf programmeren tijdens de training Programmeren voor Juristen.  

 

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.