Print:

Datavisualisatie: zien is geloven

Jasper Bakker , Freelance ICT & internet-journalist

LinkedIn profiel

De mens wordt wel een visueel dier genoemd, wat het oude spreekwoord ‘zien is geloven’ verklaart. De kracht van datavisualisatie valt dan ook haast niet te onderschatten. Zie maar de impact van de net overleden wereldverbeteraar Hans Rosling.

Statistiek, data, analytics en datavisualisatie lijden bij het grote publiek wel aan een negatief imago. Omschrijvingen als ‘saai’, ‘technisch’ en ‘taai’ kleuren het beeld. Een misperceptie die zo nu en dan wordt rechtgezet door duidelijke voorbeelden, fraaie visuele weergave en gedreven mensen als Hans Rosling. Wie? Een Zweedse hoogleraar, een arts, een statisticus en vooral: een datavisionair.

Droge data verrijken

Het is één van Roslings grootste prestaties: met datavisualisaties de wereld verbeteren. Dit klinkt nogal hoogdravend, maar is het zeker niet. De 68-jarige Zweed had een natuurtalent om statistiek over te dragen, deels door zijn eigen drive en deels door zijn slimme inzet van visualisatie. Rosling liet zo letterlijk en figuurlijk meer zien dan alleen de droge data. Hij showde verschuivingen, omslagen en trends die hij bovendien wist te koppelen aan de achterliggende factoren en de mensen waar het allemaal om gaat. Een verrijking.

Met energie, passie en humor wist hij misvattingen recht te zetten en oude aannames weg te vagen. Hoe? Door echte data overtuigend en visueel te presenteren. Zo heeft hij in 2006 met een simpele animatie – en de presentatiestijl van een sportcommentator – VN-statistieken over bevolkingsgroei in een TEDtalk overgebracht. Vervolgens heeft Rosling met fraaiere visualisaties mythes over de ontwikkelde wereld ontkracht. Zijn tools zijn eenvoudige maar ook complexere animaties, kleurrijke bubbelgrafieken, speels gebrachte maar onderbouwde cijfers en niet te vergeten de door hem opgerichte Gapminder Foundation; “een fact tank en geen think tank”.

Betere besluitvorming

We hebben het hier dus niet over populistische presentaties waarbij de materie wordt versimpeld en de details worden weggelaten voor een dom publiek. We hebben het over betere uitleg van data en daarmee betere overdracht van feiten om effectievere besluitvorming te faciliteren. In het geval van Roslings missie gaat dit om politieke besluitvorming voor beleid op het gebied van gezondheid, zorg, inkomen en onderwijs. Maar de toepassing is natuurlijk universeel.

‘Wat weet jij van de wereld?’ is een centrale vraag die Rosling zijn publiek op een andere befaamde TEDtalk voorhield, middels drie meerkeuzevragen aan het begin van zijn presentatie. Het blijkt dat de meeste mensen helemaal niet zoveel weten, of correct weten, van de wereld waarin we leven. Hetzelfde valt te zeggen voor de zakenwereld waarin we werken.

De meeste mensen in het bedrijfsleven hebben verkeerde of verouderde beelden, van hun organisatie, van de markt waarin zij opereren, van trends in de bredere markt, enzovoorts. Toch handelen mensen wel op basis van hun tekortschietende of zelfs onjuiste kennis en de daarop gebaseerde gebrekkige inzichten.

Analytics heeft visualisatie nodig

De grote belofte van data analytics is dat deze onwetendheid valt weg te nemen. Dit is geen geringe opgave. Aan datavisualisatie de schone taak om deze grote opgave behapbaar te maken. Letterlijk behapbaar door de veelal saai en taai geachte data toegankelijk voor te schotelen.

Tegelijkertijd kan visualisatie voor ‘databehapbaarheid’ zorgen doordat de grafische weergave inspeelt op het visuele vermogen van de mens. Informatie wordt daardoor niet alleen beter opgenomen, maar kan ook gelijk nieuwe datavragen en inzichten opleveren. Daarmee valt de wereld te verbeteren, voor bedrijven, organisaties, overheden en mensen. Roslings overlijden is door de Volkskrant dan ook geduid met de kop “volksverheffer met rocksterstatus”.

Wil je meer weten over het effectief vormgeven en inrichten van datavisualisaties en BI-dashboards?

Bekijk de opleiding Datavisualisatie & Dashboard design.

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.