Print:

Whitepaper: Introductie privacy regelgeving

Jean Paul van Schoonhoven , Directeur

LinkedIn profiel

De Richtlijn bescherming persoonsgegevens van 1995 (richtlijn 95/46/EG) was een mijlpaal in de geschiedenis van de dataprotectie, maar deze richtlijn werd  vastgesteld toen het Internet nog in de kinderschoenen stond. Na de nodige wetevaluaties heeft de Europese Commissie geconstateerd dat de huidige richtlijn verouderd is. De in 1995 vastgestelde regels hebben geleid tot grote implementatieverschillen tussen de Lidstaten en zijn ook steeds moeilijker toe te passen op de sterk veranderde op het web georiënteerde samenleving.

 

Verder lezen?

Laat uw e-mail achter en ontvang de gehele whitepaper direct in uw mailbox.