Print:

Whitepaper: De consequenties van non-compliance

Anna Collignon , Senior Associate (Advocaat) / Lawyer

LinkedIn profiel

De onderwerpen BRZO (Besluit risico’s zware ongevallen 1999) en compliance krijgen de laatste tijd veel aandacht. De BRZO-regelgeving wordt gewijzigd, de politiek vraagt mede naar aanleiding van incidenten om beter toezicht, en uit onderzoeken blijkt dat het nalevingsgedrag van sommige BRZO-bedrijven te wensen over laat. Uitgangspunt zal uiteraard zijn dat een bedrijf overtredingen wenst te voorkomen en veiligheid voorop stelt. Het kan echter gebeuren dat er wel een overtreding tijdens een BRZO-inspectie wordt geconstateerd. Of dat het bedrijf meent dat er geen overtreding is, maar de overheid dat anders ziet. In deze bijdrage worden de consequenties van een (vermeende) noncompliance en wie daartoe mag beslissen op hoofdlijnen uiteengezet, met verschillende aandachtspunten voor bedrijven.

Verder lezen?

Laat uw e-mail achter en ontvang de gehele whitepaper direct in uw mailbox.