Print:

Werken aan een geïntegreerd model voor stresstesting

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

‘Het goede van een stresstest is dat je daarmee gedwongen wordt om ook na te denken over de risico’s.’ Aan het woord is Marcel den Hollander, Senior Risk Manager bij Achmea Bank, waar hij onder meer werkt aan het ontwikkelen van modellen vanuit IFRS 9. Over stresstesting en IFRS 9 verzorgt Marcel den Hollander een break-out sessie op het Stresstesting voor banken Event 2018 op 29 november 2018.

Stresstesting voor banken event | IIR

 

Achmea Bank doet niet mee met de tweejaarlijkse stresstest van EBA waar de grote banken aan zijn onderworpen. Dat wil niet zeggen dat de EBA-stresstests geheel aan kleinere banken als Achmea Bank voorbij gaan. ‘Wat je bijvoorbeeld ziet is dat De Nederlandsche Bank het jaar daarop vaak een vergelijkbare test bij de kleinere banken doet. In het verleden zag je daarbij dat de ervaringen uit de stresstest bij de grote banken werden meegenomen bij een stresstest in het jaar daarop bij de kleinere banken.’ Daar waar bij de tweejaarlijkse EBA-stresstests de resultaten worden gepubliceerd en aan het eind van de rit in een persbericht wordt gemeld welke banken goed door de test zijn gekomen en welke niet, is dat bij de banken die vallen onder het toezicht van DNB niet het geval. ‘In het verleden waren zelfs de scenario’s geheim, maar dat is nu niet meer zo’, aldus Den Hollander.

Eigen stresstests

Bij Achmea Bank wordt veel gedaan aan eigen stresstesten voor intern gebruik. Deze richten zich onder meer op de kapitaalvereisten. ‘In de dialoog met DNB worden de resultaten van zo’n stresstest meegenomen om te kijken of het kapitaal voldoende is’. Bij het ontwikkelen van de interne stresstests wordt wel gekeken naar de EBA-stresstest: ‘de scenario’s en guidelines van die test worden ook gebruikt bij de eigen interne stresstests.’ Doel van de interne stresstest is aantonen dat de portefeuille van de bank tegen stress bestand is.

Scenarioplanning

Bij het ontwikkelen van de stresstests streeft Achmea Bank ernaar het een integraal onderdeel te laten zijn van het risk framework, de financiële prognoses en bedrijfsplanning. Ook de vereiste data en kwaliteit van die data is een belangrijk aandachtspunt. Sinds begin dit jaar is IFRS 9 een nieuw onderdeel. ‘Daarbij zie je dat scenario’s heel belangrijk zijn. Het helpt de organisatie om te professionaliseren.’ Den Hollander doelt op scenarioplanning. ‘Bij scenarioplanning gaat het erom dat we beter nadenken over welke mogelijke scenario’s er zijn en wat deze dan concreet zullen betekenen. Bijvoorbeeld, stel dat X gebeurt met de economie, dan betekent dat Y mogelijk gaat gebeuren met de rente en de werkloosheid. En als dat dan gebeurt, wat betekent dat vervolgens voor onze portefeuille. Dat is iets dat we steeds meer integreren.’

Voordelen

Het ontwikkelen en uitvoeren van stresstests legt een zeker beslag op de organisatie van een bank. Maar daar staan ook voordelen tegenover. ‘Het goede van een stresstest is dat je daarmee gedwongen wordt om ook na te denken over de risico’s. Een voordeel is ook dat je kunt kwantificeren, daar wordt je ook toe gedwongen. Dat is positief’, aldus Marcel den Hollander. Maar er is ook een keerzijde: een stresstest moet onder redelijk veel tijdsdruk worden uitgevoerd en de casussen die worden voorgelegd kunnen tamelijk uitgebreid zijn, zeker bij een DNB of EBA-stresstest. ‘Je kan dus ook veel tijd kwijt zijn aan het voldoen aan bepaalde spelregels. En dat kan nog weleens te koste gaan van het achterliggende doel: het krijgen van een beter inzicht in en begrip voor de risico’s.’

Geïntegreerd model

Bij het ontwikkelen van de eigen interne testmodellen is bij Achmea Bank duidelijk ook gekeken naar mogelijkheden om de efficiency te verhogen. Bij het ontwikkelen van de modellen voor IFRS 9 is ook gekeken naar de mogelijkheden voor hergebruik voor stresstesting. ‘We hebben daarbij gekeken naar de EBA-stresstest en hoe we elementen van die test kunnen gebruiken voor onze eigen stresstest intern.’ Parameters, kenmerken van de economie die in de EBA-stresstest zijn opgenomen zijn ook in de eigen interne modellen opgenomen.

Bij haar eigen tests kiest Achmea Bank dan voor andere scenario’s. Daarin worden eigen keuzes gemaakt. ‘Voor IFRS 9 en de interne stresstest hebben wij nu een geïntegreerd model, we kijken naar dezelfde data, gebruiken dezelfde rekenmodellen, we gebruiken zoveel mogelijk dezelfde formats. Voor de efficiency is dat natuurlijk wel prettig, want je hoeft niet telkens nieuwe modellen te ontwikkelen, nieuwe aanvragen uit te zetten voor data, en je kijkt ook telkens naar vergelijkbare cijfers.‘

Marcel den Hollander is al geruime tijd betrokken bij het ontwikkelen van modellen voor stresstests. De afgelopen zeven jaar bij Achmea Bank, waar hij werkt aan zowel modellen voor interne toepassingen, voor de eigen kapitaaltest, als gericht op de toezichthouder. Daarvoor was hij werkzaam bij SNS waar hij heeft meegewerkt aan ontwikkelen van stresstestmodellen, maar dan in het kader van het externe toezicht. In die jaren ziet hij duidelijk een ontwikkeling. Stresstesting vindt steeds meer gestructureerd plaats. ‘Je ziet hier heel duidelijk de hand van de toezichthouder in. Er komt ook meer consistentie in. Een jaar of tien geleden was men duidelijk nog zoekende, ook bij de toezichthouder.‘

Verder lezen?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.