Print:

Welke ontwikkelingen verwacht Hyarchis op het gebied van Digital Business?

Claudia Meessen , Marketing Manager

LinkedIn profiel

hyarchisnieuw IIRClaudia Meessen, Marketing Manager bij Hyarchis, over de ontwikkelingen, uitdagingen en implementatie van Digital Business.

We zien dat organisaties heel verschillend met Digital Business omgaan. Maar in alle gevallen is de impact groot en de potentie evident. De ene organisatie richt zich op de verbetering van efficiency door het stap voor stap digitaliseren van businessprocessen. Handmatige en foutgevoelige processen worden verdergaand geautomatiseerd en gedigitaliseerd, waardoor productiviteit en kwaliteit een impuls krijgen. Bij de andere organisatie ligt de focus op het realiseren van compleet nieuwe business modellen. Denk hierbij aan de greenfields, die zonder belemmering van legacy systemen en fysieke informatiestromen, een compleet digitale organisatie neerzetten. Zij benutten de kracht van procesoptimalisatie en straight through processing ten volle.

Welke vorm van digitale transformatie een organisatie ook voorstaat, het is de eindklant die het meest profiteert. Vaak is het de klant zelf die de digitale transformatie afdwingt, met zijn wens voor transparantie, 24×7 beschikbaarheid en bereikbaarheid, en service op maat. Daarom is de user experience binnen Digital Business een belangrijk element. Communicatie en interactie in de zakelijke omgeving moet net zo vanzelfsprekend zijn als de manier waarop de consument zich in de privésfeer beweegt. Zeker in de financiële wereld wordt hier veel aandacht aan besteed.

Hyarchis blog | IIREen ander belangrijk aspect van Digital Business is het benutten van data-analyse in combinatie met procesverbeteringen. Hierdoor zijn organisaties in staat werk uit handen te nemen van medewerkers in de back- en midoffice. Customerfacing adviseurs kunnen zich focussen op de klant, cliënt of burger terwijl administratieve handelingen worden geautomatiseerd. Daar ligt de toegevoegde waarde.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen van Digital Business en wat is nodig voor een succesvolle implementatie?

De praktijk leert dat het voor organisaties een uitdaging is om oude vertrouwde werkprocessen los te laten of te herdefiniëren. Het invoeren van Digital Business blijkt hét moment om te bekijken met welk resultaat en doel je een bepaald proces inricht en hoe het zo makkelijk en efficiënt mogelijk kan. Wanneer je het gewenste resultaat als uitgangspunt neemt, weet je wat er van de mensen enerzijds  en van de technologie anderzijds verlangd wordt. Zo wordt het eenvoudiger om de organisatie ‘mee’ te krijgen in de ontwikkelingen rondom Digital Business.

Hyarchis blog | IIRVoor technologieleveranciers is het een uitdaging om de mens en het proces als uitgangspunt te nemen en te houden. Digital Business implementaties zijn pas succesvol als je deze niet uitsluitend vanuit de techniek benadert. Hou medewerkers dus voortdurend aangehaakt. Daar komt bij dat samenwerking, zowel intern als extern in een keten, een essentieel onderdeel is van Digital Business. Juist doordat alle actoren (klant, intermediair, dienstverlener) digitaal aan elkaar geknoopt zijn, worden samenwerking en kennisdeling  steeds eenvoudiger. Zeker in de financiële sector zien we hiervan al mooie voorbeelden.

Hoe ziet Hyarchis de rol van de coach in 2018?

Deze rol is nog meer mensgericht. Passend bij de ontwikkelingen die we zien, neemt het belang en de waarde van adviseurs toe. Door het wegvallen van administratieve werkzaamheden komt de nadruk te liggen op de inhoud en de kwaliteit van het advies én op de relatie. Zo ben je er op de juiste momenten voor je klant. Op langere termijn zou de rol van de adviseur als intermediair kunnen verschuiven. Een toenemend aantal klanten gaat zijn eigen transacties immers zelf regelen, nu dat technologisch gezien geen belemmeringen meer oplevert.