Print:

Wat zijn de privacy en security need-to-knows in het AVG-tijdperk?

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Blockchain, AI, robotisering, machine learning, data governance, automated decision making, speech analytics. Het zijn ontwikkelingen die Jasper Savenije, product development manager bij IIR, nauwlettend in het oog houdt. Hij vertelt welke trends professionals moeten kennen én hoe ze die kennis kunnen opdoen.

Jasper Savenije“Mijn voelsprieten staan voortdurend uit om de ontwikkelingen, trends en need-to-knows voor privacy- en securityprofessionals nauwlettend in de gaten te houden”, vertelt Jasper Savenije, die als senior producer verantwoordelijk is voor zo’n dertig trainingen en vier events op het vlak van ICT die IIR jaarlijks aanbiedt. “Ik spreek koplopers, docenten en professionals over wat hen bezighoudt. En ik lees vakliteratuur en diverse blogs. Inclusief de internationale media, want buiten Europa vinden veel belangrijke en interessante ontwikkelingen plaats.”

De multidisciplinaire adviesraden van IIR, waarin experts vanuit verschillende vakgebieden en sectoren vertegenwoordigd zijn, denken mee over actuele topics die in de trainingen, opleidingen en events van IIR aan bod moeten komen. “We vragen ons steeds af: van welke trends en thema’s binnen en buiten Europa moeten professionals écht op de hoogte zijn? En hoe kunnen we zowel starters als ervaren professionals hierover zo goed mogelijk informeren?”

Nieuwe kansen en risico’s

Actuele wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de e-Privacy verordening heeft een stevige plek in de programma’s van IIR. Maar ook nieuwe wetten en normenkaders, waaronder de Amerikaanse Cloud Act en het voorstel voor de Nederlandse cybersecuritywet, komen in trainingen, opleidingen en events aan bod.

“Data governance wordt de komende jaren alsmaar belangrijker”, licht Savenije toe. “Er is steeds meer data beschikbaar waarmee organisaties iets kunnen, willen of moeten. Big data kan concurrentievoordelen opleveren, maar brengt ook securityrisico’s mee. Het is een uitdaging om de volledige datalevenscyclus – van het verzamelen tot het vernietigen van  persoonsgegevens – goed te beheersen. Hoe meer data je als organisatie in huis hebt, hoe meer je moet beschermen en hoe meer je moet letten op verantwoorde verwerkingen.” Onder meer Privacy Officers, CISO’s, Compliance Officers en juristen zijn hiermee aan de slag – en hebben daarom kennis nodig over de laatste ontwikkelingen in het vak.

Nieuw paradigma

“De AVG verandert de spelregels voor dataprotectie en datagebruik ingrijpend”, zegt Savenije over een van de trends die hij monitort. “Met de nieuwe privacywet breekt een nieuw tijdperk aan waarin organisaties moeten aantonen dat ze voortdurend in control zijn. Tegelijkertijd lijkt er een paradigmaverschuiving op te treden. De bestaande principes voor verantwoorde gegevensverwerking, zoals doelbinding en transparantie, staan onder druk. Wat is een persoonsgegeven precies en hoe werkt compliance bij geautomatiseerde datasystemen? Het zijn vragen die signaleren dat er een nieuw paradigma op komst is, waarin ethiek, privacy en slimme gegevensverwerking een prominente plek hebben.”

Dat wetgeving de technologische ontwikkelingen nauwelijks kan bijbenen is een andere trend om in de gaten te houden, aldus Savenije. “Artificial Intelligence, robotisering, zelflerende algoritmes. Technologie maakt ongekende dataverwerkingen mogelijk. Wat staat ons in de toekomst te wachten, hoe kunnen we de ontwikkelingen beheersen en wie is daarvoor verantwoordelijk? Zijn de AVG en e-Privacy verordening eigenlijk wel geschikt om de technologische ontwikkelingen te reguleren?”

De AVG als nieuwe standaard

De ontwikkelingen rond de AVG – en de impact van de AVG op organisaties, systemen en personeel -zijn een hot topic en komen voorlopig nog uitgebreid aan bod tijdens de trainingen en congressen van IIR. Savenije: “De AVG wordt steeds meer een wereldstandaard. Internationale bedrijven zullen zich conformeren aan de AVG en hun diensten erop aanpassen. De nieuwe Europese wetgeving kan daarmee bepalend worden voor gegevensverwerkingen binnen én buiten Europa. Zo gaan we steeds meer toe naar de digital single market waarvoor de AVG oorspronkelijk is bedoeld.”

De AVG is ook een van de oorzaken dat privacy en security verder naar elkaar toegroeien, vindt Savenije. “Er ontstaan meer kruisverbanden tussen privacy en security, waardoor de vakgebieden gaan overlappen en er nieuwe functies ontstaan. De functie van Data Protection Officer (DPO) en Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) is zich aan het ontwikkelen. Daar komen functies bij zoals dataprivacyspecialist, privacybeheerder en privacycommunicator. Omdat de nieuwe Europese wetgeving de privacyrechten van betrokkenen versterkt, wordt het werk van de privacyprofessionals belangrijker en complexer.” De multidisciplinaire beroepsopleiding tot Certified Data Protection Officer (CDPO) en praktijkcursussen zoals Security voor privacy professionals sluiten aan op deze ontwikkeling.

Ambities en aanbod

“Ik hou trends en ontwikkelingen in de gaten om cursisten verder te helpen”, vat Savenije samen. “Een cursus of congres is vaak een onderdeel van een leertraject welke professionals in hun loopbaan doorlopen. Daarom vind ik het belangrijk om te kijken welke ambities professionals hebben en welk aanbod daar bij past – van een korte training over een specifiek thema tot een gecertificeerde opleiding of een seminar. Verder brengen wij deelnemers graag met elkaar in contact via netwerkdagen, een LinkedIn-groep en ons IIR online kennisplatform. Privacy Officers staan er in hun organisatie vaak alleen voor en kunnen wel een klankbord gebruiken. Als ze experts en vakgenoten kunnen spreken en inspireren, dan gebeurt er echt iets unieks.”

Meer weten over de trends in privacy en security? Bekijk de Dataprotectie & Privacy Gids en houd de kennisbank over privacy in de gaten.

Dataprotectiegids | IIR

 

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de Dataprotectie & Privacy gids direct in uw mailbox.