Print:

Wat stuurt de vraag naar tankopslag?

Tankterminals ,

LinkedIn profiel

De marktstructuur stimuleert oliehandelaren om nu te kopen en later te verkopen!

In dit artikel behandelen we de thema’s contango en backwardation, ofwel marktstructuur en de impact van deze structuur voor tankopslagoperators.

Marktstructuur

Inleiding contango and backwardation
De prijs van olie voor directe levering wordt de spotprijs of cash prijs genoemd, terwijl een olieprijs voor levering in een bepaalde datum in de toekomst een forward prijs wordt genoemd. Wanneer we deze verschillende prijzen in een grafiek plotten en ze van korte tot lange termijn ordenen wordt er een forward curve geformeerd.

Wanneer een futures prijs (tweede maand) lager is dan een toekomstprijs (eerste of voorgaande maand), is de marktstructuur in backwardation. In dit geval is de forward curve naar beneden hellend. Wanneer de spotprijs onder de futures prijs ligt, is de marktstructuur bekend als contango. In dit geval is de forward curve naar boven hellend.

Een contango komt gewoonlijk voor wanneer aanbod hoger is dan vraag (overschot), terwijl in backwardation de vraag hoger is ten opzichte van het aanbod (tekort). Naarmate de tijd voortschrijdt, kan een forward curve van backwardation in contango omslaan, zoals in het geval van de NYMEX RBOB futures forward curve. Een cyclisch patroon wordt seasonality genoemd.

Met betrekking tot deze grafiek, stijgen de Amerikaanse benzineprijzen in aanloop het zomervakantieseizoen (periode juni en september). In de periode voor deze piekvraag hebben oliehandelaren de intentie om olie te kopen en op te slaan om product beschikbaar te hebben in tijden van hoge consumptie.

 

 

Belang van de marktstructuur voor tankopslagbedrijven

In een periode van contango worden oliehandelaren aangemoedigd om op korte termijn olieproducten te kopen en in de toekomst te verkopen wanneer het verschil (spread) tussen twee termijnen de opslag-, transport- en financieringskosten dekt.
Indien deze kans zich voordoet, wordt het product gekocht, verzonden en opgeslagen, wat leidt tot meer business voor tankopslagbedrijven. Deze tactiek staat bekend als een ‘contango storage play’ maar wordt beperkt door de maximale beschikbare tankopslagcapaciteit.

In sommige bijzondere gevallen, wanneer het verschil tussen twee maanden groot genoeg is en de maximale tankopslagcapaciteit bereikt is, worden zelfs tankerschepen ingezet door handelsmaatschappijen om olieproducten op te slaan. Dit wordt ‘floating storage’ genoemd. In deze situatie is de vraag naar tankopslag hoog en ondersteunt opslagtarieven spot beschikbaarheid van tankopslagbedrijven. Backwardation ontmoedigt het opslaan van olieproducten, aangezien een handelaar vandaag olie tegen een betere prijs kan verkopen dan in de toekomst.

Is marktstructuur de enige commerciële kans voor tankopslagbedrijven?

Neem in overweging dat de marktstructuur niet kan worden bestempeld als de enige kans factor voor tankopslagbedrijven. Andere indicatoren, die in overweging moeten worden genomen, zijn: prijsvolatiliteit, arbitrage en meer. Deze vakken worden in andere artikelen gemarkeerd.

Bereid om meer te weten te komen wat de vraag naar tankopslag stuurt? Klik hier om deel te nemen aan het gratis webinar 30 oktober aanstaande: Het model PJK over de commerciële prestaties van tankopslagbedrijven.

Kijk voor meer informatie over opslagtanks op www.iir.nl/opslagtanks