Print:

Wat is ePrivacy Verordening?

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

ePrivacy Verordening (ePV) belooft na de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een grote impact te hebben op dataverwerkingen en is in het leven geroepen voor de bescherming van de burger privacy. 

De ontwikkeling van de ePrivacy Verordening

De ePrivacy Verordening is de opvolger van de ePrivacy Richtlijn uit 2002 en vervangt straks een deel van de Nederlandse Telecommunicatiewet. De wet stelt regels aan het gebruik van e-mail, telemarketing, cookies en andere vormen van elektronische communicatie. De ePrivacy Verordening is geen reden tot paniek, aldus Sjoera Nas van Privacy Company. “Als je goed bezig bent met de AVG dan kom je voor weinig verrassingen te staan.”

De Europese Commissie nam in 2017 het initiatief om tot een verordening voor e-privacy te komen. De ePrivacy Verordening heeft verschillende doelen. Tot de doelstellingen behoren:

  • De regels die gelden voor telecom-aanbieders uitbreiden naar Over The Top-dienstverleners zoals Skype en WhatsApp.
  • De inhoud en metadata van elektronische communicatie (zoals locatiegegevens) beschermen.
  • Burgers meer mogelijkheden geven om controle uit te oefenen over het gebruik van data uit hun digitale communicatie, met name door hen hiervoor toestemming te vragen.
  • De regels voor cookies vereenvoudigen.
  • De regels rond spam aanscherpen.
  • Het toezicht sterker en effectiever te maken.Wilt u alles weten over de achtergronden uit Brussel, de visies van o.a. DDMA en IViR? In het whitepaper ‘Hoe de ePrivacy Verordening alle organisaties gaat raken’ krijgt u praktische handreikingen voor de nieuwe ePrivacy wetgeving.

Onderhandelingen en impact

De onderhandelingen in Brussel over de ePrivacy Verordening zijn sinds 2017 in volle gang. Het is de verwachting dat de Europese lidstaten, vertegenwoordigd in de Europese Raad van ministers, in het najaar van 2018 overeenstemming bereiken over hun inzet. Daarna beginnen de onderhandelingen met het Europees Parlement en de Europese Commissie. Vervolgens zal het Europees Parlement over het voorstel stemmen.

Omdat er in mei 2019 verkiezingen zijn voor het Europees Parlement, is het de vraag of de tekst van de ePrivacy Verordening al in het vroege voorjaar van 2019 bekend is. Mogelijk wordt de stemming in het parlement over de verkiezingen heen getild. In dat geval weten we pas in het najaar van 2019 hoe de ePrivacy Verordening er precies uit komt te zien. Deskundigen houden er rekening mee dat er een overgangstermijn van één of twee jaar komt. Dat zou betekenen dat de ePrivacy Verordening in 2020 of 2021 in werking treedt.

Precies weten wat er verder gebeurt op het vlak van de ePV?

Volg het actualiteitenseminar ePrivacy Verordening op 15 februari 2019 met bijdragen van experts zoals Europarlementariër Sophie in ’t Veld, Matthias de Bruyne (DDMA), Evert Jan Hummelen (Autoriteit Consument Markt) en Jan-Paul Verboom (FrieslandCampina).

ePrivacy Verordening | IIR

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.