Print:

Wat is dé succesfactor van de A.I.-bank van de toekomst?

Arie-Jan Baan , Senior Consultant

LinkedIn profiel

Arie-Jan Baan | IIRArie-Jan Baan, senior consultant bij Berenschot Intellerts, over innovatie, Fintechs, de rol en implementatie van A.I. en zijn advies aan de sector.

Wat betekent de implementatie van A.I. voor banken en waar liggen de grootste kansen?

A.I. staat feitelijk nog maar in de kinderschoenen. Met name op het operationele vlak kan er nog ontzettend veel geautomatiseerd en gerobotiseerd worden. Er zijn maar weinig bedrijven die al alle data science en A.I. mogelijkheden benutten. Wij zien dat A.I. op drie niveaus een behoorlijke impact gaat hebben voor banken:

  • Op operationeel vlak zullen meer en meer de relatief standaard processen geautomatiseerd worden (ook wel Robotic Process Automation genoemd). Op basis van vooraf gedefinieerde regels en algoritmen kunnen taken, die nu nog uitgevoerd worden door mensen, worden overgenomen door de robot. Voorbeelden hiervan zijn het beoordelen van nieuwe klantaanvragen tot het omzetten van ongestructureerde mails en contracten naar gestructureerde data. Met name standaard backoffice processen worden in hoog tempo overgenomen door de robot.
  • Op tactisch vlak zal Machine Learning een ander deel van het werk overnemen. Als er voldoende historische data beschikbaar is waarop het algoritme getraind is, kunnen nieuwe vragen of verzoeken snel worden beoordeeld en afgehandeld. Een voorbeeld hiervan is het al dan niet accorderen van een verzekeringsclaim. Of dat er op basis van het historische gedrag van klanten gedrag in de toekomst kan worden voorspeld.
  • Ook op strategisch vlak gaat A.I. de bank van de toekomst bepalen. Door middel van onder andere Deep Learning en NLP is A.I. in staat om eerdere signalen af te geven ten aanzien van kansen en risico’s voor de bank. Bijvoorbeeld door op een continue basis de factuurstromen van een klant te analyseren, in combinatie met een aantal kenmerken van de klant, kan de machine veel eerder risico’s of kansen detecteren. Op dit niveau is A.I. een strategische partner van de bankier!

Wat is ervoor nodig om A.I. succesvol te integreren en welke technologieën zijn hiervoor nodig?

A.I. is een diffuus begrip en het landschap van technologieën en suppliers is enorm gefragmenteerd. Er zijn meer dan 2000 software en tooling solutions. En dat zal de komende jaren alleen maar verder groeien.

Wat is er nodig voor een succesvolle A.I.-implementatie? Allereerst een goed begrip van wat A.I. op de verschillende niveaus en stadia kan en gaat betekenen voor het primaire proces. Dit vereist een consistent, goed doordacht verhaal. In onze optiek bestaat zo’n verhaal uit drie dimensies:

  • Het type A.I. Gaat het om operationele processen die je kunt automatiseren (efficiënte doener), om tactische processen, namelijk snel en op een continue basis grote hoeveelheden data aan elkaar koppelen/mappen en daaruit geautomatiseerd de juiste inzichten destilleren (efficiënte denker) of gaat het om de strategische processen, waarbij A.I. als autonoom besluitorgaan optreedt en het hoger management adviseert.
  • Ten tweede is de impact van A.I. verschillend per ‘silo’ in de onderneming. A.I. voor HR is iets anders dan A.I. voor marketing en sales. Voor iedere silo moet per proces doordacht worden wat A.I. kan betekenen en hoe dat vorm kan krijgen.
  • Ten derde speelt de tijdsdimensie een belangrijke rol: wanneer wil je wat implementeren. A.I.-implementatie vergt in onze ervaring een lean startup manier van ontwikkelen. Change management is daarbij onmisbaar. De veranderingen zijn fundamenteel en zal voor veel medewerkers ingrijpend zijn.

Kortom, afhankelijk van waar je zit in deze driedimensionale kubus kun je de juiste technologieën kiezen. Er is niet één goede technologie. Daarvoor is de context te belangrijk en vaak complex.

Data en informatie is natuurlijk de rode draad bij A.I. En rondom data moet je voor ieder proces en binnen iedere functie het ABCDE rond krijgen.

Wat is de rol van Fintechs binnen A.I.?

Wij zien dat Fintechs enerzijds in staat zijn om de acceptatie van A.I. te vergroten binnen een gevestigde financiële sector. Zij laten zien hoe je A.I. werkbaar krijgt en wat de toegevoegde waarde ervan is. En de echte succesvolle Fintechs bouwen, veelal in samenwerking met de academische wereld, aan nieuwe A.I.-oplossingen. De ontwikkeling hiervan gaat razendsnel.

Logo Intellerts | IIRWelke adviezen geeft Intellerts de sector mee?

Ons advies is om vanuit een herkenbare en goed doordachte visie bestaande initiatieven uit te bouwen, en te starten met pilots en experimenten. Alleen door te doen leer je wat A.I. kan overnemen, en hoe dat ingebed kan worden in bestaande processen of op welke wijze processen opnieuw vorm moeten krijgen. Intellerts doet dit bij klanten langs de zijlijn vanuit drie hoofdstappen:

  • In ons A.I.-lab ontdekken we in een afgeschermde data omgeving wat er verborgen in de data zit, hoe dat ontsloten kan worden en welke betekenis eraan gegeven kan worden. Vanaf het begin richten we daarbij een proces in waarin alle belangrijke stakeholders zijn vertegenwoordigd. Changemanagement begint al bij de allereerste stap.
  • Als de resultaten uit het A.I.-lab overtuigen (wat in onze ervaring altijd gebeurt) kunnen we dit uitbouwen en verankeren met een A.I.-platform. Wij combineren data science met softwareontwikkeling en zijn zodoende in staat om een ‘ready-to-deploy platform’ uit te rollen. Op dit platform komen de interne en externe datastromen bij elkaar waarop de modellen worden gedraaid.
  • Ten derde helpen we bedrijven met ons transformatie programma om daadwerkelijk data gedreven te worden. Hiervoor beginnen we met een gap-analyse (qua technologie, leiderschap, governance, datamanagement, etc.) en middels een bewezen training en ontwikkelprogramma zorgen we ervoor dat mens en machine optimaal gebruik maken van elkaars krachten en volop samenwerken. Want dat is dé succesfactor van de A.I.-bank van de toekomst!