Print:

Wat is BRZO?

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

BRZO staat voor Besluit risico’s zware ongevallen en is uitwerking van de Europese Seveso-richtlijn. In Nederland vallen ongeveer 400 bedrijven onder het BRZO-besluit. Deze zogenaamde BRZO-bedrijven moeten veiligheidsmaatregelen treffen om de risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te beheersen. Het BRZO 2015 vervangt deze uit 1999 en is een uitwerking van een nieuwe Europese richtlijn. Het BRZO 2015 regelt welke bedrijven extra veiligheidsmaatregelen moeten gaan treffen. Voor de bedrijven die al onder de werking van het besluit uit 1999 vallen zijn de effecten van het nieuwe besluit beperkt.

Een bedrijf moet zelf beoordelen of de gevaarlijke stoffen waarmee wordt gewerkt onder de werking van het BRZO 2015 vallen. Vanwege het risico door de grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden deze bedrijven ook met regelmaat geïnspecteerd op naleving van de wet. Bedrijven die nieuw onder het besluit komen te vallen, hebben een jaar of twee jaar de tijd om te voldoen aan de verplichtingen in het BRZO 2015, afhankelijk van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf.