Print:

Wat als alles een IP-adres draagt?

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

De impact van het internet of things op samenleving en privacy.

Naar het Internet of Things (IoT) wordt halsreikend uitgekeken. De voorspellingen over tientallen miljarden apparaten vanaf 2020 vliegen je om de oren en leveranciers duikelen over elkaar heen om met nieuwe devices en protocollen te komen. Maar het goed functioneren hiervan gaat niet vanzelf.

Het Internet of Things (IoT) lijkt vanwege grootse voorspellingen van bekende analistenbureaus toekomstmuziek, maar bestaat eigenlijk allang. Nu internettechnologie niet langer is voorbehouden aan pc’s en servers maar werkelijk overal in de samenleving opduikt en connectiviteit mogelijk maakt, zijn de gevolgen al voor iedereen merkbaar. Denk alleen maar aan het gegeven dat iedereen een smartphone bij zich draagt, er vrijwel enkel nog smart tv’s verkocht worden en iedereen standaard een slimme meter geïnstalleerd krijgt bij een nieuwe woning.

Number of devices in the internet of everything
Zoals je in bovenstaande grafiek kunt zien, werken we momenteel met zo’n 13 miljard apparaten en groeit dit door naar 35+ miljard in 2020. Naast apparaten met een gebruiksinterface zoals pc’s, smartphones, tv’s en tablets worden ook auto’s, sensoren en embedded devices (het groene gedeelte) tot de totale IoT-populatie gerekend. Het snel toenemen van het aantal apparaten heeft drastische gevolgen.

Veranderingen op alle niveaus

Een wereld waarin alles met software verbonden is, heeft een aantoonbare invloed op onder andere efficiency, veiligheid en gezondheid. We kunnen namelijk van alles meten, in de gaten houden en op afstand afstellen. Dat kan gaan om zaken zowel op macro- (waterkwaliteit, bouw) als op microniveau (kleding, huisdieren). Werkelijk alle activiteiten (http://www.wfs.org/blogs/daniel-castro/thirty-plus-ways-internet-things-changing-world) die voorheen zonder inmenging van computers gebeurden, kunnen dankzij het Internet of Things verbeterd worden.

Zorgen rondom privacy en security

De mogelijkheden om onze natuur, directe leefwereld en persoonlijke gezondheid te verbeteren spreken tot de verbeelding, maar er kleven ook nadelen aan een wereld waarin online en digitaal de norm zijn. Security is één van de meest bediscussieerde aspecten van het IoT. Het zal een hels karwei worden ervoor te zorgen dat de communicatie tussen tientallen miljarden apparaten op een veilige manier gebeurt. Als hackers nu al netwerken kunnen platleggen met grote economische gevolgen, dan zijn de gevolgen letterlijk dodelijk als het gaat om netwerken waarvan onze eigen gezondheid afhankelijk is.

Bovendien is het risico op privacyschending aanzienlijk. Niet alleen staan al je persoonlijke gegevens in diverse (onveilige) clouds opgeborgen om toegang te kunnen verkrijgen tot allerlei diensten, ook maken sensoren in huis en op je lichaam dat een hack van een beveiligingscamera, televisie of zelfs kledingstuk gegevens ontvreemdt waarvan je absoluut niet wenst dat anderen deze onder ogen komen.

Mesh-netwerken zonder internet

De noodzaak tot het ontwikkelen van hoogwaardige, uniforme standaarden voor beveiliging is dus absoluut groot. Maar dat zal niet genoeg zijn. Leveranciers moeten ook nadenken over devices die zonder verbinding met het internet gewoon door kunnen werken en over apparaten die weliswaar slim en connected zijn, maar die niet met het internet verbonden zijn, maar bijvoorbeeld alleen met de eigen thuisomgeving.

Sneltreinvaart voorkomen

Hoe dan ook staan we aan de vooravond van een zeer interessant tijdperk waarin gepionierd zal worden met allerlei handige toepassingen van connected technologie. Maar de zorgen hierover zullen toenemen, zeker als kwaadwillenden erin slagen de kwetsbaarheden, die door naïviteit dan wel enthousiasme ontstaan, bloot te leggen en te misbruiken. Waakzaamheid is dus geboden.