Print:

Waarom het oefenen van crisisscenario’s essentieel is voor ieder BRZO-bedrijf

Henk Veenvliet , Veiligheidsmanager

LinkedIn profiel

Seveso. Bhopal. Grote ongevallen die dankzij het BRZO-beleid in Nederland hopelijk nooit voor zullen komen. Maar jaarlijks vinden er ondanks de vele preventieve maatregelen toch meerdere incidenten plaats. Volgens het overheidsrapport “Staat van de veiligheid majeure risicobedrijven 2017”, zijn in 2017 drie Major Accident Reporting System (MARS) meldingen gemaakt bij de Europese Commissie door BRZO-plichtige bedrijven uit Nederland.

Gelukkig zijn dit geen grootschalige rampen geworden met ernstige schade voor mens en milieu. Maar dit bewijst wel dat ondanks het harde werk van bedrijven om aan hun BRZO-verplichtingen te voldoen, er nog altijd incidenten kunnen voorkomen. Als u in deze situatie terecht komt, is het belangrijk dat uw crisismanagement organisatie staat als een huis en u over de juiste methodes en middelen beschikt om adequaat te kunnen handelen tijdens een crisis.

Effectief crisismanagement leert u door het te doen

Goed crisismanagement leert u alleen maar door het te doen. Uw crisisteam kan uit de beste managers ter wereld bestaan, maar tijdens een crisis wordt de wereld anders en staat iedereen onder enorme druk. Hoe presteert uw team in een snelkookpan waar iedere beslissing verstrekkende gevolgen kan hebben? Houdt iedereen het hoofd koel? Dat ontdekt u alleen maar als u in deze situatie zit.

Door realistische oefenscenario’s te gebruiken en geregeld met uw crisisteam te trainen, ontdekt u direct of uw team is opgewassen tegen een crisis. Een generale repetitie in een realistische setting. Tijdens een oefening ontdekt u of uw procedures op papier daadwerkelijk in de praktijk werken en hoe soepel uw crisiscommunicatie verloopt. Na iedere oefening kunt u, indien nodig, uw procedures en de samenwerkingsstructuur van het team bijschaven. U ontdekt uw kracht, en waar ruimte is voor verbetering om crises eerder naar een beheersbaar niveau te brengen.

Gebruik de correcte input voor uw crisisoefeningen

Niet alleen is er het risico op een ongeval met gevaarlijke stoffen, ook een BRZO-bedrijf kan het slachtoffer worden van een hacker, IT-uitval, stroomonderbreking of een ander incident. Er zijn zoveel verschillende scenario’s denkbaar, dat een BRZO-bedrijf haast wekelijks een scenario zou kunnen oefenen. Erg effectief is dit natuurlijk niet. U heeft immers al een volle agenda. Daarom is het belangrijk om de correcte input voor uw crisisoefeningen te gebruiken. Bekijk de installatiescenario’s, de risico analyse en de business impact analyse en overleg met specialisten welke scenario’s het meest effectief zijn om mee te oefenen, zodat u zeker weet dat u uw crisisteam optimaal voorbereid.

Ervaar hoe het is om in een goed getraind crisisteam te zitten op het BRZO-congres

Op 28 mei 2019 verzorgt het Instituut voor Veiligheid en Milieu (IVM) op het Nationaal Congres BRZO een interactieve workshop over crisismanagement bij BRZO-bedrijven. Tijdens deze workshop ziet en ervaart u het verschil tussen een goedgetraind crisisteam en een team dat niet goed is voorbereid. Deelnemers zullen ervaren hoe het is om in een realistische setting te oefenen. Wilt u aanwezig zijn bij de workshop?