Print:

Waarom de beroepsopleiding CDPO bij IIR meer is dan de gemiddelde training over Privacy

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Ad Steenbakkers, directeur en consultant bij Data-Aquilae, vertelt waarom hij de beroepsopleiding Certified Data Protection Officer (CDPO) is gaan doen. Hij vertelt wat de opleiding tot een kwalitatief hoogwaardige opleiding maakt.

In 2016 was ik op zoek naar een opleiding die niet enkel juridische zaken behandelt over de GDPR/AVG. De IAPP-opleidingen heb ik verkend. Ze leken mij wel een basis te geven, maar de implementatie van de gevolgen van de GDPR bij organisaties vereist veel meer.

Kwalitatief hoogwaardig

De 10-daagse CDPO-opleiding biedt de brede insteek waar ik naar op zoek was. Aanwezigheidsplicht, professionals uit diverse sectoren die elkaar informeren, vakkundige docenten uit de praktijk, het toepassen van frequente toetsen. Allemaal ingrediënten voor een hoge kwaliteit. Het niveau van diverse ervaren cursisten deed soms niet onder voor die van vakkundige docenten.

We hebben veel geleerd door de uitwisseling van de studieopdrachten. Een schriftelijke toets over de navolgende stof maakt dat alle cursisten goed bij de les zijn als de stof behandeld wordt.

Diversiteit van de opleiding

Mijn eigen problematiek kwam voldoende aan bod bij de opleiding. Veel belangrijke onderwerpen uit de praktijk kwamen aan de orde. Het pure juridische kunnen juristen wel aan. De opgeleide CDPO professional heeft ook oog voor belangenafweging, ethiek, IoT, Big  Data en afwegingen van kosten en baten. Na de opleiding is hij/zij in staat elke manager te voorzien van het juiste advies om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Tevens is de CDPO professional in staat om de gevolgen en verplichtingen van de GDPR binnen organisaties efficiënt en breed gedragen te implementeren.

Een waardevolle professional voor elke organisatie

Iedereen realiseert zich dat er nog heel veel moet gebeuren om te voldoen aan de GDPR, ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming, op 25 mei 2018. Maar wij, de Functionarissen Gegevensbescherming ofwel CDPO-ers, moeten in een organisatie van hoog tot laag draagvlak creëren. Daarnaast moeten wij de te nemen stappen projectmatig in begrijpbare brokken opdelen. Dat vereist naast kennis over de AVG veel tact, mensenkennis en gevoel voor wat organisaties belangrijk vinden.

Het certificaat van CDPO-ers is waardevol

Het vakgebied is volop in ontwikkeling. Ik weet dat ik nog veel kan leren. Ik heb wel het gevoel dat ik door deze cursus een brede, degelijke en goede basis heb kunnen leggen om andere professionals goed te adviseren en mee te nemen in de reis naar een organisatie die alles rondom privacy goed gaat regelen. Een goede reputatie met betrekking tot het beschermen van persoonsgegevens is voor elke organisatie uiteindelijk van levensbelang.


Opleiding Certified Data Protection Officer (CDPO)

Deze opleiding is speciaal voor de gevorderde Data Protection Officer ontwikkeld. Met de titel CDPO laat u zien dat u een deskundig en professioneel Data Protection Officer bent. Inclusief diepgaande kennis van privacywetgeving en organisatie.

Bij het halen van het examen mag u de titel CDPO achter uw naam voeren, ontvangt u het CDPO certificaat en wordt u ingeschreven in het register Certified Data Protection Officers.

Wilt u ook de titel CDPO dragen. Meld u aan voor een van de sessies in 2017! Aanmelden