Print:

Waar is de man achter de schijnwerpers?

Hans Breukhoven , Managing partner

LinkedIn profiel

Twee weken geleden bezocht ik een seminar op een prestigieuze business school over het thema “ICT-projecten in de publieke sector”. Het format was eenvoudig doch doeltreffend. Dion Kotteman, onze rijks CIO uit het publieke domein, Jan Baan (als “vrije jongen”) en Lineke Sneller, hoogleraar IT Value management mochten een volle zaal op scherp zetten met drie korte presentaties als basis voor een later debat.

Het verhaal van de Dion Kotteman maakte grote indruk bij me. Niet omdat de beste man inhoudelijk revolutionaire ideeen poneerde, maar omdat hij zich er terdege van bewust was dat alle bekende oplossingen tot nu toe niet afdoende hadden gewerkt en ook niet zouden werken. Met de nodige zelfkritiek zette hij de schijnwerper op zijn eigen organisatie : “Als het allemaal open deuren waren, waarom hebben we ze dan niet eerder ingetrapt”. Een zin die lang bij me bleef hangen. De kwetsbaarheid waarmee de man sprak is dezelfde kwetsbaarheid die nodig is om dieperliggende en structurele oplossingen te bereiken in dit weerbarstige dossier.

Het totaal tegenovergestelde gebeurde in de presentatie van de hoogleraar die in de presentatie publieke beelden vertoonde van een minister die voor de commissie Elias zich geen raad wist met al die vragen over een ver verleden (we hebben over C2000) waar zijn staatssecretaris over ging.

Ik zat me kapot te ergeren. Niet aan de “awkwardness” van de beelden, maar het gemak waarmee we iemand te kakken zetten die ongetwijfeld gefaald zal hebben, maar waarvan ik me afvraag wie van de aanwezigen in de zaal (inclusief de hoogleraar EN mezelf) het beter had gedaan. Lekker makkelijk, een leuk youtube filmpje en je kunt goedkoop scoren. De beste stuurlui werken bij een business school.

OK – ter hoogte van het Prins Clausplein was de irritatie al weer afgezakt en realiseerde ik me dat onze analyses van falende ICT-projecten dezelfde denkfout maken. We focussen op de rol, de genomen beslissingen, de opstelling van onze leiders. En daar waar we fouten of omissies vinden (zoals Balkenende het zei : met de wijsheid van nu, had ik toen….”) vergroten we die uit tot extreme properties die in combinatie met maatschappelijke zero-tolerance leidt tot weer een bestuurder op wachtgeld.We zetten onze leiders anno 2015 maar al te graag in de schijnwerpers om ze de maat te nemen. Maar wanneer gaan we het hebben over de mensen die achter de schijnwerper stonden en zwijgend toekeken?

Het is een goede ontwikkeling dat we ons meer en meer bewust zijn dat narcisme, ego-drang en machtsmanipulatie directe oorzaken van ICT-falen kunnen zijn. Echter, de zwijgende organisatie oefent naar mijn mening een minstens zo grote verstorende kracht. Hoe lang duurt het nog voordat we beseffen dat indirect gedrag zoals aangeleerde hulpeloosheid, denken in problemen en “wij-zij” denken een minstens zo groot effect heeft? Maar het desastreuze effect van de aangeleerde hulpeloosheid van deze groep mensen. Die ervoor gekozen hebben hun mond te houden en de bijlen slijpen als onze leiders wel het lef hebben om aan het roer te staan.

Meer weten over hoe u uw project tot een goed einde kunt brengen? Bekijk dan onze nieuwe Masterclass Mastering Project Success.

Hans Breukhoven

Hans is ervaren business/ IT executive. Daarnaast is hij docent voor de Masterclass Mastering Project Success en de verkorte Opleiding Informatiemanager.