Print:

Video: Wat is compliance in de industrie?

Staan veiligheid, compliance en een goede relatie met uw toezichthouder ook bij u hoog op de agenda? Dan weet u dat het een dagelijkse uitdaging is om aan de strenge veiligheids- en milieueisen te voldoen die gelden voor industriële bedrijven. Aantoonbaar compliant zijn en blijven: het blijft een pittige opgave!

Tijdens het Actualiteitenseminar BRZO op 24 mei 2016 gaan industrie, toezichthoudende instanties, adviseurs en belanghebbenden samen in gesprek over belangrijke discussiepunten en actualiteiten rondom veiligheid, toezicht en handhaving in de industrie, waaronder:

• Op 1 juni 2016 dienen BRZO bedrijven compliant te zijn conform het BRZO 2015. Is dit haalbaar en tegen welke problemen lopen BRZO bedrijven aan bij de implementatie?
• De relatie en soms dunne scheidslijn tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving bij overtredingen door BRZO bedrijven; waarop moeten bedrijven bedacht zijn? Bestaat er een risico dat ook natuurlijke personen worden vervolgd door het Openbaar Ministerie? Vormt de ontnemingswetgeving een groter risico dan de mogelijke boete? En hoe geeft het Openbaar Ministerie uitvoering aan de zwaardere straf- en boetemogelijkheden die het inmiddels heeft bij
overtredingen?
• Toezicht: maatwerk van de inspecteur of puur naar de letter van de wet?
• Omgaan met verschil in capaciteit en geld bij BRZO bedrijven om aan regels te voldoen;
• Lokale verschillen in invulling en interpretatie door toezichthouders van dezelfde landelijke regels;
• De relatie tussen veiligheidscultuur en compliance, praktijkcases & meer….

Meld u nu aan voor dit actuele en complete programma over veiligheid, toezicht en handhaving voor industriële bedrijven en krijg antwoord op
prangende vragen die leven bij álle BRZO-bedrijven.

Ga vor meer informatie naar de pagina van het Actualiteitenseminar BRZO.