Print:

Vertaling van Basel 4 naar EU regelgeving

Otto ter Haar, Wholesale Banking Tribe leader bij ING Bank, geeft reactie op uitkomsten Basel comité.

Ontmoeten de uitkomsten van het Basel comité ook jouw verwachtingen?

De uitkomsten zijn op grote lijnen conform onze verwachtingen.

Wat voor impact zullen de verhoogde kapitaaleisen werkelijk hebben voor Nederlandse banken?

Blog otto ter Haar | IIRDat is nu nog moeilijk te zeggen. Ten eerste moet het akkoord nog omgezet worden in Europese wetgeving. Ten tweede zal de impact voor elke bank anders zijn. Ook zal elke bank zijn eigen afweging maken hoe om te gaan met strengere kapitaaleisen.

Vertaling van Basel 4 naar EU regelgeving, hoe schat je dit in?

Ik schat in dat de Europese Commissie zo dicht mogelijk tegen het akkoord wil blijven, maar wel de Europese markt karakteristieken zal laten meewegen. De Commissie is voornemens om eerst een gedegen impact studie te doen, om zo de impact op de verschillende business modellen in kaart te brengen (bijvoorbeeld retail bank versus wholesale bank, verschillen per land, etc.) Als op onderdelen het akkoord bepaalde banken onevenredig en onjuist hard raakt, kunnen er wellicht aanpassingen worden gemaakt om dit op te vangen.

Wat betekenen de verhoogde kapitaaleisen voor de consument?

Het is nu nog te vroeg om hier een concrete uitspraak over te doen. Maar, we kunnen niet uitsluiten dat dit akkoord invloed zal hebben op het aanbod dan wel op de prijs van bepaalde bankproducten.