Print:

Verrassende uitkomst blijkt voorwaarde voor innovatie

Henk Akkermans , Professor Tilburg University (TiU) & Scientific Director

LinkedIn profiel

Afgelopen zomer zag je ze overal. Jong en oud, met een geconcentreerde blik op een smartphonescherm. ‘Blind’ rondlopen. Soms ronduit geestig. Soms ronduit gevaarlijk. Ik heb het over de Pokémonjagers. Het spel was eenvoudig te spelen, dat maakte het mogelijk dat mensen van alle leeftijden en achtergronden mee konden spelen in dit augmented reality spel. En dat deden mensen dan ook volop. Kunt u zich nog de krantenberichten herinneren over de Pier in Scheveningen die zwart zag van de mensen?

Pokémon is een goed voorbeeld van een culturele gedragsverandering. Dat jonge kinderen dit spel zouden gaan spelen was te verwachten, maar dacht u dat ook van de man met grijze haren op zijn slapen? Of die puber die normaal gesproken niet bij zijn Playstation weg te slaan was?

Het kan dus wel. Een gedragsverandering teweeg brengen met een technologische vernieuwing als augmented reality. En dat is wat we ook voor elkaar moeten krijgen in de Nederlandse industrie. Het onderwerp ‘Culturele gedragsverandering’ werd op twee na het meest genoemd in ons Delphi-onderzoek ‘Smart Moves for Smart Maintenance’ waarbij ruim 50 maintenance professionals ondervraagd zijn over hun maintenance innovatie prioriteiten op de middellange termijn (tot 2020).

Toen we in een klein gezelschap doorpraatten over culturele verandering, bleek zelfs dat dit onderwerp een voorwaarde is voor alle onderwerpen: toepassen van big data, de inzet van slimme sensoren, nadenken over de life cycle costing van assets, het aangaan van prestatiecontracten tussen servicepartijen en asset owners en het ontwikkelen van visuele dashboards voor alle digitale informatie. Niets van dit alles gaat lukken zonder een intensieve cultuurverandering binnen de technische bedrijven in Nederland.

En waarom dan niet? Als er geen verandering plaatsvindt, ontstaan er geen nieuwe manieren van werken, blijven mensen in hun job vastzitten, prevaleert het kortetermijndenken. Kortom, zonder verandering krijg je wat je altijd kreeg.

Wat is er dan belangrijk om die cultuurverandering van de grond te krijgen? Wij kwamen erachter dat het belangrijk is dat mensen niet denken dat de winst van een verandering naar de zogenaamde Bahama’s gaat. De voordelen van het invoeren van nieuwe technologie moeten heel duidelijk gemaakt worden naar medewerkers. Sterker nog: ze zijn onderdeel van de verandering en moeten dus ook onderdeel van de begunstigden voor de winst zijn. Je moet je eigenaar kunnen voelen van een dergelijk proces. Dat is een essentiële voorwaarde voor echte verandering.

De rest van de redenen om u als Pokémonjagers door uw fabrieken te laten gaan, op zoek naar storingen – het liefst nog voordat ze echt gaan storen – , dat vertel ik u graag op 28 september.

Henk Akkermans
Directeur World Class Maintenance en spreker tijdens Maintenance of Aging Assets op 28 september 2017.