Print:

Verantwoord beleggen: uitdagingen en aanpak voor pensioenfondsen

Frank Wagemans | Pensioen ForumAls het gaat om verantwoord beleggen ben je als pensioenfonds – wat betreft keuzes en strategie – afhankelijk van je asset manager. Frank Wagemans, Responsible Investment bij VBDO, geeft advies.

 

Welke drie vragen moet je deze asset manager stellen, om zijn aanpak te kunnen toetsen?

Ten eerste waarom de aanpak die de asset manager voorstelt juist geschikt is voor je eigen pensioenfonds. Vaak worden er “one-size-fits-all” oplossingen  aangedragen door asset managers. Juist nu zijn er steeds meer pensioenfondsen die zich terecht afvragen hoe ze hun verantwoord beleggingsbeleid kunnen laten aansluiten bij hun eigen deelnemers en werkgevers. Dat betekent ook dat een asset manager de flexibiliteit en de mogelijkheden moet hebben om hun aanpak af te stemmen op het pensioenfonds.

Ten tweede moet je kunnen toetsen of de asset manager genoeg kennis en expertise ter beschikking heeft. Hoe heeft de asset manager georganiseerd dat het expertise heeft op de verschillende duurzaamheidsthema’s zoals klimaat, mensenrechten of een verantwoord belastingbeleid? Zo kan je tevens vragen of, en zo ja hoe, een asset manager gebruik maakt van een ESG-data provider.

Artikel verantwoord beleggen | Pensioen Forum

Ten derde is het ook goed te vragen of de asset manager open staat voor een rol van andere partijen. Het is voor een asset manager lastig om alle kennis in huis te hebben en daarnaast kan het als bestuur soms goed zijn ook een second opinion te kunnen vragen bij lastige onderwerpen.

In welke drie gevallen moet je als pensioenfonds richting de asset manager waakzaam zijn?

1. Op het moment dat een asset manager zegt dat bepaalde zaken zoals specifieke uitsluitingen, uitsluitingen of impact beleggingen niet mogelijk zijn. Juist de afgelopen jaren is er steeds meer mogelijk geworden qua specifieke producten of het uitvoeren van engagement. Als VBDO horen we vaak van het ene pensioenfonds dat bijvoorbeeld bepaalde impact investments niet mogelijk zijn, terwijl we bij andere fondsen al zien dat ze daar al succesvol mee actief zijn.

2. Op het moment dat de asset manager het bij verantwoord beleggen alleen heeft over financiële materialiteit. Inderdaad kan door op een goede manier verantwoord te beleggen het risico-rendement worden verbeterd. Dat is daarmee ook een onderdeel waar asset managers veel naar kijken. Er spelen echter ook morele overwegingen mee. Hoe ga je om met vakbondsvrijheid, thema’s als mensenrechten of beleggingen in tabak in je portefeuille? Het antwoord op die vraag gaat verder dan een puur financiële analyse en dat is daarmee ook een onderwerp waar veel asset managers mee worstelen. Een goede asset manager legt ook deze morele dilemma’s op tafel zodat er over besloten kan worden op de bestuurstafel, waar deze vraag ook thuis hoort.

Verantwoord beleggen

3. Op het moment dat een asset manager alleen reageert als er zaken spelen in de media. Het is al pensioenfonds en asset manager belangrijk om pro-actief te zijn. Juist door de aanwezigheid van veel ESG-data kunnen pensioenfondsen en asset managers pro-actief beleid formuleren op duurzaamheidsthema’s als bijvoorbeeld leefbaar loon, klimaat of water. Dat zorgt ervoor dat u als bestuur geen paniekvoetbal hoeft te spelen, maar juist goed voorbereid bent op vragen vanuit de media of uw achterban.

Aan welke drie eisen moet zijn voldaan om als pensioenfonds je eigen (verantwoord beleggen-) koers te kunnen blijven varen?

1. Weten waar de voorkeuren liggen van de achterban, deelnemer en werkgevers en ga het gesprek met hen aan. Juist dat is een belangrijke rol voor een pensioenfondsbestuurVerantwoord beleggen 2 en zorgt ervoor dat je op een goede manier het gesprek aan kan gaan met je asset manager. Het helpt besturen ook om weloverwogen afwegingen te maken bij lastige dilemma’s.

2. Zorg dat je als bestuur ook zelf voldoende kennis hebt om het gesprek te voeren over verantwoord beleggen. Volg trainingen, praat met bestuurders van andere fondsen en vanzelfsprekend bent u ook altijd welkom bij de VBDO.

3. Zorg voor een goede uitleg van uw besluiten richting deelnemers. Besteed er aandacht aan in jaarverslagen, nieuwsbrieven en in het overleg met het verantwoordingsorgaan. Zorg dat dit niet alleen een “goed nieuws show” is, maar leg ook transparant de dilemma’s op tafel waar je als bestuur mee geworsteld hebt.