Print:

Verantwoord beleggen door Pensioenfondsen

Frank Wagemans , Project Manager

LinkedIn profiel

Recent heeft de VBDO de 10e editie uitgebracht van de “Benchmark Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen”. Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar zijn een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen zichtbaar bij pensioenfondsen op het gebied van dit thema.

Op de agenda van pensioenfondsen

Een eerste conclusie is dat verantwoord beleggen nu meerdere keren per jaar op de agenda staat bij pensioenfondsbesturen. Volgens de benchmark blijkt dit bij 98% van de grootste 50 pensioenfondsen het geval. Dit is niet verrassend vanwege

  • aankomende regelgeving zoals IORP-2;
  • een actievere rol van de DNB rondom klimaatrisico’s;
  • toenemende vragen van deelnemers;
  • het toenemende bewijs dat verantwoord beleggen leidt tot een verbeterd risico-rendement.

Beleid en implementatie

In de 10 jaar dat de VBDO deze benchmark uitvoert is er ook vooruitgang te zien qua beleid en implementatie. Zo is het aantal pensioenfondsen dat een verantwoord beleggingsbeleid heeft, toegenomen van 20% in 2007 tot 100 % in 2016. Ook is het aantal pensioenfondsen dat engagement voert over duurzaamheid met bedrijven in hun portefeuille toegenomen van 33% in 2007 tot 82% in 2016.

Grote uitdagingen

Ondanks de goede vooruitgang staat de sector ook nog voor grote uitdagingen. Hoe worden klimaatrisico’s zoals de zogenaamde “stranded assets” meegenomen in het beleggingsbeleid? Hoe kan een pensioenfonds effectief het gesprek aangaan met bedrijven via engagement? Hoe leggen we het verantwoord beleggingsbeleid uit aan de deelnemers? Kortom; ook de komende 10 jaar is verantwoord beleggen een thema dat hoog op de agenda blijft staan.

Aan het roer van verantwoord beleggen

De grote vraag is wie er de afgelopen jaren aan het stuur van verantwoord beleggen heeft gestaan. Was dit in 2007, bij de start van de benchmark, nog vaak de asset manager, nu is er een verschuiving te zien naar een meer proactieve rol van bestuurders. Een goede ontwikkeling, aangezien juist het bestuur de positie en rol heeft om na te denken over hoe verantwoord beleggen vorm kan krijgen. Dit op een manier die past bij zowel de deelnemers en de aangesloten werkgevers, als de eigen beleggingsstrategie.

Kennis en ervaring van bestuurders

Dat zorgt echter ook voor een uitdaging voor bestuurders. Het hebben van gedegen kennis van en ervaring met dit thema is (nog) geen harde eis voor bestuurders. Ook de huidige opleidingen besteden vaak nog geen aandacht aan dit thema. Toch moet een bestuurder in staat zijn om hierover met de asset manager in gesprek te gaan, de goede vragen te stellen en een eigen koers te kiezen. Daarom is het van groot belang dat verantwoord beleggen niet alleen op de agenda staat, maar ook is ingebed in de training van bestuurders. Deze handschoen zal de VBDO in 2017 met diverse experts oppakken; wordt vervolgd!