Print:

Veranderende markt voor slimme meters

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Slimme Meter Platform beantwoordt vragen op 16 juni 2015. Slimme meters voor gas en elektriciteit worden steeds slimmer. Ze sturen gegevens op afstand naar uw netbeheerder toe. Met uw tablet of smartphone zijn de gegevens ook sneller inzichtelijk, en is het voor consumenten makkelijker om te besparen. Op 16 juni 2015 komt de markt bij elkaar en hoort u alle ins & outs over de belangrijkste ontwikkelingen tijdens het Slimme Meter Platform.

Veranderende markt
Binnen de markt voor slimme meters vindt een opschaling plaats. “Er komt een spannende tijd aan”, weet Mark Lof. Mark is Partner IT Advisory bij KPMG en een van de sprekers van het Slimme Meter Platform 2015. “De uitrol van slimme meters gaat nu van de pilotfase naar grootschalige aanbieding. Het zal spannend worden hoe deze uitrol gaat verlopen, en hoe men slimme meters gaat accepteren.” De opschaling van de uitrol moet er uiteindelijk voor zorgen dat heel Nederland in 2020 een slimme meter heeft. “Een belangrijke vraag hierbij is of de netbeheerders op tijd de
juiste meter hebben. Kunnen zij het tempo behalen dat past bij de opschaling van de uitrol?”

Een groeiende markt heeft ook te maken met nieuwe toetreders op die markt. “Doordat gegevens van slimme meters grootscha- liger beschikbaar worden, wordt de markt steeds interessanter”, gaat Lof verder. “Dat gaat vooral over nieuwe diensten die aangeboden kunnen worden, en hoe de slimme meters verder met overige apparatuur in huishoudens geïntegreerd kunnen worden. Nieuwe toetreders zullen dan ook in dat domein gaan zitten: de klant helpen om actief energie te besparen.”

Privacy en veiligheid
De acceptatie van de slimme meters hangt in Nederland vooral samen met de gevolgen voor onze privacy en digitale veiligheid. Het traject van de klant naar netbeheerder is een keten waarin verschillende partijen actief zijn. Netbeheerders hanteren en toet- sen strenge normen, maar er zijn nog de nodige aandachtspunten. Begin dit jaar kon een journalist via een webportaal gegevens van anderen ophalen via hun slimme meter.
“Dergelijke incidenten zetten het gehele slimme meter-dossier in een negatief daglicht”, gaat Lof verder. “Het is belangrijk dat deelnemende partijen niet alleen vanuit hun eigen schakel in de keten blijven denken, maar breder dan dat. De communicatie naar buiten over waarborgen van privacy en beveiliging moet helder zijn, en de juiste partij moet opstaan in het geval van een incident. Met meerdere partijen op de keten moet je het samen dragen.”
Lof acht de kans dat er nog meer incidenten voor gaan komen aanwezig. “Er zullen issues gaan ontstaan met informatiebevei- liging en doorbreking van privacy. De vraag is wanneer, en met welke intensiteit. In Nederland is dit een hot topic.”

Waarom Slimme Meters?
Met alle mogelijke nadelen van de slimme meter rijst de vraag of we deze überhaupt wel zouden willen hebben. Lof legt uit waarom ze van waarde zijn. “We hebben met de huidige techniek slimme meters nodig om real time inzicht in lokaal energieverbruik en productie te verkrijgen”, zegt hij. “In de veranderde energie- transitie kunnen slimme meters meer producten faciliteren. We kunnen precies zien wat er gebruikt is, en ze zijn ook te gebruiken om snel te schakelen als het gaat om tekorten aanvullen.”

In Nederland is de business case van de slimme meter voor de netbeheerders inherent negatief, terwijl de bredere maatschappe- lijke waarde juist positief is. Lof legt uit hoe dit kan. “We vinden dat zo’n ding het gewoon moet doen. Maar er is veel te winnen: inzicht in je energiegebruik alleen al kan een besparing van 10
tot 12% bewerkstelligen.” Het is niet duidelijk wie die energie- besparing moet gaan stimuleren: netbeheerders mogen niet, de overheid doet het niet, en de leverancier geeft alleen het inzicht, maar stimuleert verder niet.

Slimme Meter Platform
Wie gaat stimulering organiseren? Kunnen de onderdelen van de keten hun krachten bundelen om incidenten te voorkomen en te managen? Vragen als deze en inzichten vanuit de markt zullen tijdens het Slimme Meter Platform op 16 juni 2015 in Utrecht allemaal aan bod komen. Ga voor meer informatie naar: www.iir.nl/smp.