Print:

Van dealmaker naar vastgoedadviseur

NVM | IIR AmsterdamJeffrey Maarsman (Programmamanager Taxeren, NVM) en Gerco van den Berg (Programmamanager Woningmarkt, NVM) over ontwikkelingen en uitdagingen binnen de Nederlandse woningmarkt, verschuivingen op het gebied van innovaties en hun advies aan de sector.

Welke ontwikkelingen verwacht NVM in de Nederlandse woningmarkt en wat worden de grootste uitdagingen? 

Als we kijken naar de komende 5 tot 10 jaar dan zien we een afzwakking van de vraag. De inhaalvraag (vanuit de crisisjaren) zal afzwakken en een oplopende rente zal eveneens een dempend effect hebben op de vraagzijde van de markt. Daarnaast zien we een demografische ontwikkeling plaatsvinden (meer maar kleinere huishoudens) die tegengesteld is aan de ontwikkeling van het aanbod.

De nieuwbouw is naar het hogere marktsegment geschoven en laat het starters- en middensegment nu deels liggen. Daarnaast verwachten we in de bestaande bouw de komende jaren relatief veel aanbod aan de bovenkant van de markt vanuit de babyboomgeneratie. Deze twee ontwikkelingen staan haaks op de toekomstige vraag verwachten wij. We zien nu al relatief veel vrijstaande woningen (37%) in het te koop staande aanbod en verwachten dat dit door zal zetten. Uiteindelijk zal dat ook tot prijsdruk gaan leiden voor deze (grotere) woningen, zeker als ze op minder courante plaatsen staan.

Daarnaast (maar van een heel andere orde) de grote verduurzamingsopgave waar we voor staan, met name in de ca 4,5 mio woningen die in particuliere handen zijn. Er zal meer regie op moeten komen om daar de komende jaren echt meters op te gaan maken.

Welke verschuivingen op het gebied van innovaties zijn er gaande en hoe kan de sector hier zijn voordeel uit halen?

We richten ons als NVM ook steeds meer op de vraagzijde zodat we een beter inzicht krijgen in de marktdynamiek van vraag en aanbod. Daarmee kunnen we enerzijds onze professionele opdrachtgevers beter bedienen en schuift de makelaar verder naar voren in de keten: van dealmaker naar vastgoedadviseur. Daarnaast zien we een verdere verdiepingsslag van de echte specialisten, die zich meer en meer gaan (of willen) onderscheiden van de grote groep.

Verder, een groot deel van de risicobeheersing van het woningfinancieringsstelsel is gefundeerd op de check of de transactieprijs marktconform is. De economische en demografische ontwikkelingen hebben direct invloed op waar, hoeveel vraag er is naar een bepaald type woning. De NVM heeft zicht op de gehele keten van vraag, aanbod, transactie en taxatie. We zien de historische ontwikkeling van vraag en aanbod en welk effect dit heeft op de transactieprijs.

Omdat we daarnaast ook altijd zicht hebben in de actuele marktdynamiek, kunnen NVM-Taxateurs goed inzichtelijk maken welke waardeontwikkeling verwacht kan worden en welke risico’s een financier hierbij loopt. We zien hier de woningtaxateur steeds meer opschuiven van waardeschatter naar waarde-analist waardoor een financier veel beter en meer situationeel kan sturen op risico’s.

Welke adviezen geeft NVM de sector mee? 

Zorg voor maatwerk. Dit komt maar langzaam op gang, maar zal meer en meer als een normale gang van zaken bij hypothecaire financiering (moeten) worden gezien. Al was het alleen al vanwege  het steeds diversere palet aan dienstverbanden (en inkomstenbronnen) van de Nederlandse consument.