Print:

Uit de praktijk: zo bereidt het Ministerie van Financiën zich voor op blockchain en smart contracts

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Het ministerie heeft zich ten doel gesteld de financiële functie van het Rijk te verbeteren met behulp van nieuwe technologieën. Procesoptimalisatie en bewijsbare administratie zijn belangrijke pijlers van het programma ‘Op weg naar een digitale begroting’. Christian Schouten, blockchain lead binnen het ministerie van Financiën, heeft sinds 2015 de leiding over die blockchainprojecten en licht dit toe.

 

Voordelen van blockchain

“Blockchain kan veel voordelen opleveren voor burgers, bedrijfsleven en de overheid. Eén van de voordelen voor overheden is bijvoorbeeld het doelgebonden budget”, aldus Schouten. “Budget kan vooraf geprogrammeerd worden in een blockchain, waardoor subsidies ook daadwerkelijk gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld. Nu is controle door de overheid of een ‘trusted third party’ nodig om erop toe te zien dat de ketenpartners allemaal het juiste doen. Omdat in een blockchain samenwerkende ketenpartners gelijktijdig toegang hebben tot dezelfde real-time informatie en omdat het proces in een smart contract hard kan worden afgedwongen, verschuift deze rol naar het netwerk. Alle ketenpartners zijn dan gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht op de juistheid van een geautomatiseerd proces dat zij doorlopen.”

Lees ook de 3 redenen waarom een financial niet om blockchain heen kan.

Case van het ministerie: 6 partijen in een gezamenlijk smart contract

Vanuit het ministerie van Financiën is een smart contract opgezet tussen zes verschillende partijen: het ministerie zelf, een gemeente, een onderwijsinstelling, de Auditdienst Rijk, de Algemene Rekenkamer en het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW). In dit smart contract wordt de financiering van onderwijshuisvesting – op dit moment nog een ingewikkeld proces met meerdere varianten en tussen meerdere overheden met elk hun eigen beleidsterrein – opgepakt als een multidisciplinair ketenproces met de gedachte van 1 loket.

Het doel is om met een smart contract een bewijsbare administratie vast te leggen die ook nog eens minder foutgevoelig is. In een blockchain zijn alle transacties immers real-time te monitoren. Daarmee verschuift de controle op het uitgegeven geld, die normaal gesproken achteraf plaatsvindt, naar een ingebouwde audit vooraf. De lening kan alleen nog gebruikt worden voor de huisvesting, omdat ze immers geprogrammeerd is. En alle samenwerkende partners kunnen dat inzien. Het resultaat: een accurate begroting, volledige traceability en auditability van de geldstromen, en grote voordelen op het gebied van compliance. Precies de thema’s die u als financial ook nastreeft.

Meebewegen en invloed uitoefenen

Zal daarmee niet de functie van de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer veranderen? In zekere zin wel, maar zo ver is het natuurlijk nog lang niet. Schouten zegt daarover: “Het is wel mijn taak binnen het ministerie om iedereen in dit verhaal mee te krijgen. Mijn boodschap is: beweeg mee, dan heb je er in ieder geval meer invloed op”. Hij vervolgt: “Dit is bij uitstek een interessante casus voor financials omdat wat er op Rijksniveau plaatsvindt, zij straks in hun functie ook mee te maken krijgen”.

Bent u benieuwd naar hoe dit smart contract in de praktijk werkt? En wat de parallellen zijn met de gevolgen voor uw functie? Christian vertelt het u tijdens het seminar ‘Blockchain voor Financials.

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.