Print:

Onderhoud is op volle kracht onderweg naar de toekomst

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Niets is belangrijker dan het onderhoud van assets, want zonder constructief onderhoud aan bijvoorbeeld de infrastructuur en leidingen kan onze samenleving niet optimaal functioneren. Het voorspellen van het benodigde onderhoud is daarbij lang een kostbaar probleem geweest. Maar dankzij de ontwikkelde inzichten en digitalisering kan nu gezegd worden dat onderhoud op volle kracht onderweg is naar de toekomst.

Henk Akkermans IIR

“Binnen de wereld van maintenance is er een omwenteling gaande,” vertelt Henk Akkermans, directeur van World Class Maintenance. “Het onderhoudsproces wordt steeds meer gedigitaliseerd. Papieren van onderhoudsmensen worden langzaam maar zeker door een tablet of smartphone vervangen. Dat is een hele goede ontwikkeling, want hierdoor is er veel meer mogelijk op het gebied van predictive maintenance.” World Class Maintenance is voorstander van deze digitalisering. Dit toonaangevende netwerk voor ‘smart maintenance’ in Nederland wil met projecten op het gebied van slim onderhoud bijdragen aan een verlengde asset lifetime, betere mobiliteit, de noodzakelijke energietransitie en kennisontwikkeling.

Condition-based maintenance

Het is van belang om te kunnen voorspellen wanneer een asset onderhoud nodig heeft, en daarbij is het toepassen van condition-based maintenance essentieel. Bij deze onderhoudsstrategie wordt de actuele conditie van een asset gemonitord. Op basis van indicatoren is dan te zien dat de prestaties van een asset achteruit gaan of dat er een storing aankomt. Dergelijke remote monitoring is de laatste jaren veel goedkoper geworden en voorkomt dat men onderhoud te vroeg of te laat wordt uitvoert.

“Over 10 jaar doet iedereen aan condition-based maintenance (CBM),” voegt Henk Akkermans toe. “Nu wordt het nog maar in 5% van de gevallen toegepast. Om op het punt te komen dat iedereen over 10 jaar CBM toepast, moeten we zorgen dat er geëxperimenteerd kan worden. Desnoods tussen de geplande onderhoudsactiviteiten door. Ik ben ervan overtuigd dat onderhoudstechnici de geplande onderhoudswerkzaamheden langzaam aan vanzelf uitstellen. Er moet vertrouwen groeien in de experimenten met CBM.”

Onderhoud is geen sexy onderwerp

Lang heeft onderhoud met een cultuurprobleem te maken gehad. “Het is lang onbekend geweest, want onderhoud en bestaande assets in stand houden werd gezien als veel minder sexy dan nieuwbouw of het bedenken en ontwerpen van nieuwe assets. Maar nu er meer waardering voor duurzaamheid komt, wordt het voor grotere groepen mensen belangrijker om bestaande assets langer te gebruiken. Dat begint zich nu ook te vertalen naar het bedrijfsleven. Want uiteindelijk is het wel zo kostenefficiënt als een grote investering een aantal jaar kan worden uitgesteld door slimmer onderhoud uit te voeren.”

“Er is nog wel een lange weg te gaan,” legt Henk Akkermans uit. “De beschikbare digitalisering die voor predictive maintenance nodig is, wordt nog maar weinig toegepast. En dat is begrijpelijk, want het overstappen naar een volledig digitaal onderhoudsproces is een grote operatie. Daarbij komen belemmeringen als financiering en onvoldoende kennis kijken. Een gebrek aan kennis hoeft overigens geen groot obstakel te zijn, onder andere WCM heeft het delen van kennis hoog in het vaandel staan. Belangrijke pijlers binnen WCM zijn de Fieldlab projecten waarbij een gehele sector wordt uitgedaagd om innovaties te versnellen door samen te experimenteren. Een voorbeeld daarvan is WCM’s Smart Industry Fieldlab CAMINO, dit is gericht op het 100% voorspelbaar maken van onderhoud in de infrasector. Met dergelijke projecten worden bedrijven ondersteund met de overstap naar slimmer onderhoud.

Het oplosbare probleem van het tekort op onderhoudspersoneel

Digitalisering is niet het enige aandachtspunt op het gebied van onderhoud. Nederland kampt met een personeelstekort in de technische sector. Met name op het gebied van onderhoud gaat een groot deel van het personeel de komende vijf à tien jaar met pensioen en de instroom is kleiner dan de uitstroom. “Dit kunnen we oplossen door meer mensen voor het vak te interesseren, maar door de aankomende digitalisering zijn er ook flinke productiviteitsstijgingen te behalen,” vertelt Henk Akkermans.

“Nu is het in de procesindustrie namelijk zo dat de gemiddelde monteur vaak maar 40% productief is (de zogenaamde Hands on Tool Tijd, HoTT), omdat ze vaak moeten wachten. Vanwege onvolledige communicatie , een vergunning die nog niet is geregeld, omdat de juiste materialen nog niet beschikbaar zijn, of omdat de installatie nog niet is vrijgegeven. Met digitalisering kan al dit wachten sterk verkort worden. Zou die HoTT verdubbelen, dan is het personeelstekort ineens een oplosbaar probleem. Helaas is het niet zo makkelijk, want dit vergt veel aandacht en tijd. Net zoals aging assets aandacht nodig hebben.”

100% voorspelbaar onderhoud in de praktijk

Tijdens Maintenance of Aging Assets vertelt Ruben Ogink, projectleider van Fieldlab CAMINO, meer over de realisatie van 100% voorspelbaar onderhoud in de infrastructuur. Hij gaat in op de aanpak en de diverse lessons learned die zijn opgedaan tijdens de recente infrastructuur pilots. Deze pilots hadden het doel om 100% voorspelbaar onderhoud in de infrastructuur te bereiken.

Nieuwsgierig naar meer praktijkcases over onderhoud van uw assets? Op Maintenance of Aging Assets bespreken deskundige onderhoudsprofessionals actuele cases die u direct meeneemt naar uw eigen praktijk. Met als belangrijkste resultaat: een reële inschatting van de staat van uw industriële én menselijke assets.