Print:

“Denk niet vanuit de techniek maar vanuit de sociale psychologie”

Joppe Out | IIRJoppe Out, CCO bij GreenHome, over de ontwikkelingen, uitdagingen en hun advies op het gebied van duurzaamheid binnen de hypotheeksector.

Logo GreenHome

 

Welke ontwikkelingen verwacht je de komende jaren op het gebied van duurzaamheid?

1. Focus op het verduurzamen van de hypotheekportefeuille door banken

Voor banken is verduurzaming niet langer puur een leuk “Pr-verhaal”. Om meerdere redenen is het voor hen echt interessant hun portfolio te vergroenen. Daarom is Rabobank een intensieve samenwerking met ons gestart. Los van het feit dat ze hun klanten hiermee helpen aan een lagere energierekening en een comfortabelere woning, heeft het namelijk ook andere voordelen. Met name is het verlagen van risico’s interessant voor banken. Duurzamere woningen hebben een hoger onderpand, worden sneller verkocht en de bewoners hebben lagere maandelijkse lasten. Daarnaast liggen er kansen om energiebesparende maatregelen te financieren. Er moet voor flink wat geld verspijkert gaan worden aan de Nederlandse woningvoorraad. Voor hypotheekadviseurs (zowel bij banken als intermediairs) is het een kans om zich te onderscheiden bij de klant en bij lopende hypotheken een relevant contactmoment te hebben.

2. Nieuwe financieringsconstructies die onzekerheden bij de consument weghalen

Duurzaamheid hypotheeksector | IIRMet een Energiebespaarlening kun je tegen een gunstig rentetarief energiebesparende maatregelen treffen. Het lastige is dat deze lening persoonsgebonden en niet overdraagbaar is. Veel mensen weten niet of zij nog wel 10 jaar in hun huis blijven wonen. Dat maakt hen soms huiverig om nu te investeren. Wanneer energiebesparende maatregelen financieel gekoppeld worden aan de woning, dan kan je een hoop van de zorgen van consumenten wegnemen. Als je verhuist blijft de financiering voor de energiebesparende maatregelen gewoon gekoppeld aan de woning. Je kan dit beschouwen als een ‘alternatieve energierekening’ die overdraagbaar is op de volgende bewoner. Op dit moment wordt er door verschillende partijen aan dit soort financieringsconstructies gewerkt. Wij geloven dat dit de markt voor verduurzaming een flinke boost geeft.

3. Gemeenten gaan harder aan de slag met het stimuleren van energiebesparing

Sinds een aantal jaar proberen gemeenten, veelal via de regionale energieloketten, hun inwoners te stimuleren om hun woning te verduurzamen. Met de CO2-reductie targets voor 2050 in ogenschouw moet er nog waanzinnig veel gebeuren. Wij verwachten dat de overheid via de gemeenten actiever aan de slag gaan hun inwoners via allerlei projecten te stimuleren hun woning duurzamer te maken.

Op welke manier kan de markt een bijdrage leveren aan de verduurzaming? Wat is hiervoor nodig en wat zijn de belangrijkste uitdagingen?

1. De juiste informatievoorziening: hoe help je mensen in de overstap naar een aardgasloze woning?

Duurzaamheid hypotheeksector | IIRVeel mensen willen hun woning verduurzamen maar weten niet hoe zij dat moeten aanpakken. Zo weten zij niet welke subsidies er beschikbaar zijn, wat voor hun specifieke woning de beste energiebesparende maatregelen zijn en welke installateur ze kunnen vertrouwen voor de uitvoering. Dit zorgt voor afhaakmomenten en uitstelgedrag. Een grote uitdaging voor de markt is hoe wij met elkaar bewoners op een (liefst schaalbare) manier persoonlijk advies kunnen geven. GreenHome gelooft dat slim gebruik van (open)data over de woning een belangrijke rol speelt in het bieden van een persoonlijk stappenplan voor de woningbezitter.

2. Het gebrek aan kwalitatieve goede vakmensen

Wij zien op ons platform een sterk groeiende interesse in relatief nieuwe duurzaamheidsmaatregelen zoals warmtepompen. Mede door de huidige subsidieregeling voor warmtepompen leidt dit tot een forse groei in woningeigenaren die hun CV-ketel willen vervangen voor een warmtepomp. Het grote probleem is dat er simpelweg te weinig goed gekwalificeerde installateurs zijn die deze ook echt kunnen installeren. GreenHome gelooft dat door een goede (online) oriëntatie van woningeigenaren, vakmensen meer werk kunnen doen in minder tijd. Hierdoor kan de stijgende vraag in de markt (deels) worden opgevangen.

Het advies van GreenHome aan de sector

1. Denk niet vanuit de techniek maar vanuit de sociale psychologie

Duurzaamheid hypotheeksector | IIRDuurzaamheid wordt nog te vaak benaderd vanuit rationele en technische overwegingen. Terwijl we weten dat veel keuzes niet door het ‘rationele brein’ maar door het ‘irrationele brein’ worden gemaakt. Een voorbeeld is: je kan mensen vertellen dat het verduurzamen van de woning een slimme investering is omdat het rendement vele malen hoger is dan je op je spaarrekening behaald. Natuurlijk is dat waar. Echter, we zien dat veel woningeigenaren eerder in actie komen door ‘emotionele’ ‘triggers’. Een mooi voorbeeld daarvan is dat we weten dat mensen veel sneller geneigd zijn zonnepanelen te kopen als de buren deze al hebben. We zien dat ook terug in collectieve inkoopacties die we soms organiseren. Zodra enkele mensen in een straat overstag gaan zie je vaak dat anderen volgen.

2. Ga aan de slag en wacht niet af

Verduurzamen van de woning is lange tijd een hobby geweest van een klein deel van de Nederlandse bevolking. Met het Parijs-akkoord en de aangekondigde doelstellingen is dat het niet meer. Elke Nederlander gaat hier mee te maken krijgen. De gasleiding gaat in sommige wijken al op korte termijn worden afgesloten. Onze woningen zijn daar nog lang niet klaar voor. Men realiseert zich dat vaak nog niet omdat er vaak over jaartallen als 2030 en 2050 wordt gesproken. Dat lijkt nog zo ver weg en daarmee zakt de urgentie weg. Het tempo waarmee de woningen aangepakt moeten worden ligt ongekend hoog. Nu beperkt de overheid zich nog tot informeren en verleiden van de woningeigenaren, maar als dat niet snel genoeg gaat sluit ik niet uit dat dit zich gaat verschuiven tot de laatste troef die men in handen heeft: verplichten. Je ziet het nu al in het zakelijk vastgoed gebeuren.

De woningmarkt zal niet achter blijven. Makelaars, taxateurs, adviseurs en banken kunnen hierin een afwachtende houding aannemen, of de knop omzetten. Doe je dit snel en goed? Dan profiteer je nu nog mee van de positieve PR rondom dit onderwerp. Bovendien leer je sneller de dynamiek rondom verduurzaming kennen. Blijf je afwachten, dan loop je achter de feiten aan.

Discussieer met ons mee op het Hypotheken Event

Paul Geurts van KesselPaul Geurts van Kessel, Founder van Greenhome, vertelde tijdens het Hypotheken Event van 2017 meer over het verduurzamen van de woningvoorraad via de bank.