Print:

Technologie & privacy: een wapenwedloop?

Peter van Schelven , Adviseur ICT & Recht

LinkedIn profiel

Ooit werd privacy omschreven als het recht om met rust gelaten te worden. Die benadering, die de waarde van menselijke autonomie onderstreept, stamt uit de prehistorie van de informatiemaatschappij. Dus uit de tijd waarin u en ik nog niet door een computer met slimme algoritmes werden gecategoriseerd of waarin we werden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming. Het was nog die oude tijd van dossierkasten en rechttoe-rechtaan databestandjes.

Peter van Schelven IIRHoe anders is dat nu – anno 2018 ! We creëren met elkaar in de wereld jaarlijks vele zettabytes aan data. Dat zijn echt heel veel data. Moderne ICT maakt van deze stuwmeren van persoonsgegevens ‘in a split second’ persoonsprofielen aan de hand waarvan de computer beslist of voorspelt of u wel of niet een gevaar voor de openbare orde bent, wel of niet een hypotheek aangeboden kan krijgen en wel of niet vroegtijdig dood gaat. De geautomatiseerde statistiek, ondersteund door software geschreven in de taal R, beslist over uw en mijn leven. Niks rust, maar de allesoverheersende ICT die met haar tentakels in alle haarvaten van de samenleving zit.

Immens grote uitdagingen

Technologische ontwikkelingen als deze plaatsen de hedendaagse privacy-professional voor immens grote uitdagingen. Meer dan ooit moet een eigentijds privacy-professional van vele markten thuis zijn. Kennis van wet- en regelgeving is weliswaar een must, maar zeker niet voldoende. Hij of zij doorgrondt ook de inhoud en impact van ICT: big data, internet of things, profiling, cloud en wat dies meer zij. Ook is de privacy-professional meer dan oppervlakkig bekend met nieuwe gevaren die zich aandienen, zoals aanvallen op de ICT. De privacy-professional speelt mee in de wapenwedloop tussen technologie en privacy.

Het vak van de privacy-professional is geëvolueerd van stafmedewerker naar dat van iemand die in het hart van de bedrijfsvoering van zijn of haar organisatie opereert. Een sleutelfiguur in de besluitvorming over product- en dienstenontwikkeling, marketing, in- en verkoop, HRM en – zoals gezegd – ICT. Gewapend met kennis, vaardigheden, enthousiasme en doorzettingsmacht is hij of zij een centraal persoon in de vormgeving van interne bedrijfsprocessen en ketensamenwerking. Maar die uiteindelijk ook oog heeft voor de belangen van de burger, om wie privacy uiteindelijk draait. Kortom, een duizendpoot!

Zullen we wedden dat de privacyprofessional over vijf jaar nog hoger op de maatschappelijke ladder staat? Ik heb er geen centje twijfel over.

Verder lezen?

Laat uw e-mail achter en ontvang de CDPO brochure direct in uw mailbox.