Print:

Regeling Risico’s Zware Ongevallen (RRZO) nu ook bekend!

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Deze maand is de RRZO (de voorschriften ter uitwerking van het BRZO 2015) bekend gemaakt. Hierin staat onder andere beschreven:

  • De inhoud van het veiligheidsrapport, waaronder de wijze waarop risico’s worden geanalyseerd, beschreven en berekend
  • De wijze van indiening en de coördinatie door het bevoegd gezag bij de beoordeling van het veiligheidsrapport
  • De actuele lijst van de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen en de toegang tot relevante stofgegevens bij calamiteiten
  • De melding na een zwaar ongeval

De regeling is vanaf 4 maart 2016 in werking getreden.

Bekijk hier de volledige uitwerking