Print:

Risicomanagement is harder nodig dan ooit

Het is verrassend: Nog nooit werden we met zoveel onzekerheid geconfronteerd en nog nooit reageerden de financiële markten zo robuust op schokgebeurtnissen.

In juni besloot het Verenigde Koninkrijk de EU te verlaten. De Britse Pond devalueerde, maar de Engelse aandelenmarkt steeg en bleef op hoog niveau. Iedereen verwachtte dat de verkiezing van Donald Trump tot een chaos op de markt zou leiden. Maar de markt steeg. De voorlopige conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd: het financiële risico gedraagt zicht niet meer volgens de regels van gisteren. Zijn de theorieën nog iets waard?

De invloed van de ECB

De ECB heeft de markten met veel liquiditeit verzorgd. Daardoor ontstaat een gewisse immuniteit. Het leek er jaren op dat zelfs het overstromen van de markten met fris geld geen inflatie kon aanwakkeren. In december was de verrassing dan ook groot toen de inflatie in de EU ineens sterk steeg en de stijging in januari 2017 voortzette. De President van de ECB maakte duidelijk, dat hij nog geen reden ziet het renteniveau aan te passen. Het zou wel eens zo kunnen zijn, dat deze ontwikkeling en de reactie daarop een grotere invloed heeft dan de BREXIT.

Het tijdperk van de kleine getallen, niet dat van kleine risico’s

À propos BREXIT. We hebben weliswaar het tijdperk van de kleine getallen, maar niet dat van kleine risico’s. De volatiliteit op de rentemarkt was zelden zo groot als op dit moment. Het BREXIT moment is duidelijk af te lezen in de tijdreeksen. Het is verre van rustig op de markten. Je kunt het zien als je iets verder kijkt dan de rendementen op langlopende obligaties.


Ontwikkeling regelgeving

Naast de financiële risico’s spelen de operationele en business risks een grote rol. Niet in de laatste plaats doordat de regelgeving steeds toeneemt en complexer wordt. Hoe de regelgeving zich wereldwijd gaat ontwikkelen is nog af te wachten. Zeker nadat de Amerikaanse president de Dodd-Frank-Act wil gaan aanpassen en zo het common level playing field gaat beïnvloeden. Er kan een effect van het programma “America first” zichtbaar worden. In de verkiezingscampagnes horen we dat ook in andere landen. Als iedereen aan het tafellaken begint te trekken, dan kan het alleen nog maar scheuren met alle gevolgen van dien.

We moeten ons niet in slaap laten sussen en een goed risicomanagement was nog nooit zo belangrijk als in deze tijd.