Print:

‘Risicofactoren zijn bepalend voor het beleggingsproces’

Jeroen Rijk , Manager Balance Sheet Management

LinkedIn profiel

Allocatie naar risicobronnen in plaats van naar beleggingscategorieën leidt tot een betere diversificatie, vindt Jeroen Rijk, manager Balance Sheet Management Investments PGB pensioendiensten.

‘In een traditioneel strategisch asset allocatie model heb je geen goed beeld van de risico’s. Zo zijn aandelen in een neutrale portefeuille goed voor veruit het grootste deel van het risico van de totale beleggingsportefeuille’, zegt Rijk. ‘Verder maakt het voor het renterisico bijvoorbeeld heel wat uit of je een eenjarige of dertigjarige staatslening koopt. Wij alloceren daarom naar risicobronnen in plaats van naar beleggingscategorieën.’

Beleggen: waarom is de focus op risicofactoren zo belangrijk?

‘Een van de lessen uit de financiële crisis is dat spreiding over diverse beleggingscategorieën niet de verwachte bescherming bood. In 2008 ging bijna alles omlaag. Je moet daarom veel meer oog hebben voor de risicofactoren achter de beleggingen, zoals het renterisico, kredietrisico, aandelenrisico en inflatierisico. Het begint bij de vraag naar welke risicobronnen je exposure wilt en daarna ga je kijken welke beleggingscategorieën daarbij passen. Daardoor ontstaat een betere risicospreiding, waarbij er soms een overlap is van risicofactoren en asset categorieën. Zo herbergt high yield zowel een rente- als een kredietrisico. En in beursgenoteerd vastgoed loop je op korte termijn vooral aandelenrisico.’

Momenteel is de rente erg laag en zijn de aandelenwaarderingen aan de hoge kant. Hoe gaan jullie hiermee om in de asset allocatie?

ALM 2018 | IIR‘De financiële markten zijn erg onvoorspelbaar en ook wij hebben geen glazen bol. Tactische posities op basis van een korte horizon van enkele maanden tot hoogstens een jaar leveren vaak teleurstellende rendementen op. Maar de kans op goede rendementen is beduidend hoger als je een langere beleggingshorizon van zeven tot tien jaar hanteert en de strategische allocatie alleen bij extremen in de marktwaardering en het sentiment aanpast. Zo voorkom je dat de waan van de dag leidend is. Zijn de aandelenwaarderingen hoog en is de stemming op de beurzen aan het omslaan, dan kan het lonen om minder aandelenrisico te nemen en vice versa. Je weet nooit wanneer de top van een markt bereikt zal worden, maar je moet bij elke beleggingscategorie altijd beoordelen of je nog wel wordt beloond voor de risico’s.’

Is het zinvol om de rente nu af te dekken voor een beter rendement?

‘Ook op het gebied van het renterisico voeren we een dynamisch beleid. Dat doen we wederom op basis van het rendement/risicoprofiel en niet aan de hand van een rentevisie. Vanwege de lage rente is de asymmetrie in rendement en risico duidelijk toegenomen. We gebruiken een staffel, waarbij we bij een lage rente veel minder afdekken dan bij een hoge rente. Verder profiteren we van het op- en neer bewegen van koersen. Telkens als de rente wat daalt, verkopen wij een plukje staatsobligaties of swaps en als de rente daarna weer stijgt dan kopen we ze terug. Met dit beleid hebben we de afgelopen jaren een paar €100 mln per jaar verdiend. Dat is extra belangrijk in een omgeving waarin de rente nog heel lang laag kan blijven en aandelen wellicht niet meer zo veel zullen opleveren als in de afgelopen jaren.’

Meer verdieping in de risicofactoren van beleggen?

Luister op 21 juni 2018 tijdens de 16e editie van dé pensioenconferentie voor ALM professionals naar de bijdrage van Jeroen Rijk over dynamisch balansmanagement. Leer van de bevindingen uit het beleggingsproces bij Pensioenfonds PGB.

ALM 2018 | IIR

 

Conferentie ALM 2018

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.