Print:

RegTech: hype of houvast?

Emanuel van Praag , Advocaat financieel recht

LinkedIn profiel

Soms heb je het gevoel dat er nieuw ding is, waar opeens iedereen over praat. Dit ding is nu RegTech. Om te controleren dat je zelf niet in een filterbubbel hebt geleefd en iedereen ergens al over praatte, alleen jij niet, is er gelukkig google search trends. Google search trends bevestigt mijn ervaring. RegTech is nu hotter dan ooit (zie figuur hieronder).

Regtech en gedrag Event | IIR

 

Dat veel mensen ergens over praten, maakt het nog niet meteen nuttig. Is RegTech een hype of is het een oplossing voor een reëel probleem?

Wikipedia definieert RegTech als: “Regulatory technology, also known as a “RegTech” is a new field within the financial services industry that utilizes information technology to enhance regulatory processes. It puts a particular emphasis on regulatory monitoring, reporting and compliance and is thus benefiting the finance industry.

We kunnen RegTech dus in stukken hakken in een aantal nadere deelgebieden.

Ten eerste hebben we MonitorTech. Bij MonitorTech gaat het erom realtime in kaart te brengen wat er in uw financiële instelling gebeurt. Gebruikt uw klant zijn rekening om geld wit te wassen? Handelt een klant –of een van uw medewerkers- met voorkennis? Overschrijden uw traders op de handelsvloer risicolimieten? Dreigt een klant zijn hypotheek niet meer te kunnen betalen? De computer ziet, wat uw medewerkers onmogelijk allemaal kunnen bijhouden.

Een tweede loot aan de RegTech stam is ReportTech. De financiële sector gaat gebukt onder een enorme last van rapportages naar toezichthouders. Zo moeten banken en beleggingsondernemingen elke dag alle effectentransacties aan de AFM rapporteren, kredietoverschrijdingen rapporteren en weer afmelden bij het BKR, rapporteren aan de belastingdienst (renseigneren), elke drie maanden DNB/ECB informeren over hun balans en risico’s etc. Zonder slimme IT is dit ondoenlijk.

DataExchangeTech wordt veroorzaakt door de ontwikkeling dat financiële instellingen steeds minder op zichzelf staan. Om aan uw regulatoire verplichtingen als financiële instelling te voldoen moet u wel samenwerken met andere financiële instellingen. Een grote groep ondernemingen legt zich toe op het met elkaar verbinden van partijen in het financiële ecosysteem. Zo mag een bank alleen een verpakt beleggingsproduct aan de klant leveren als deze eerst de KID/KIID -een document van 2 of 3 pagina’s met daarop de essentie van het product- (online) heeft overhandigd. Een beetje bank heeft echter wel 10.000 verpakte beleggingsproducten op de schappen liggen van toch al gauw 100 verschillende productaanbieders. Er zijn in Europa ca. 200 grote banken. Deze 100 aanbieders en 200 banken alleen al moeten in totaal dus 2 miljoen documenten aan elkaar verstrekken. DataExchangeTech is dus geen luxe, maar een noodzaak.

Verder is er LegalTech. De hoeveelheid financiële regeling is enorm en blijft uitdijen. Grote financiële instellingen hebben tientallen juristen en compliance officers in dienst om wijzigingen in de regelgeving in de gaten te houden en te implementeren. De hoeveelheid regelgeving is echter zo enorm dat ook dan veel gemist zal worden. Bovendien is het niet alleen dat regelgeving gesignaleerd moet worden, maar ook zal deze moeten worden begrepen en in verband worden gebracht met de relevante activiteiten die mogelijk elders in de wereld verricht worden. Biedt de computer uitkomst?

Tot slot is er ComplyTech. Zo lang er nog mensen in de financiële sector werken zullen deze zich aan de regels moeten houden. Vaak zijn deze regels zo complex dat een medewerker onbedoeld overtredingen begaat. Policies van financiële instellingen die helderheid zouden moeten verschaffen aan medewerkers wat zij wel of niet mogen doen, zijn op hun beurt zo omvangrijk dat ze in de praktijk weinig houvast bieden. Kan de computer de business niet helpen door ad hoc te beantwoorden wat wel mag, wat niet en wat misschien?

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure van het Regtech & gedrag Event direct in uw mailbox.