Print:

Q&A met David Van den Abeele, Credo Software

David Vanden Abeele , Risk Modelling Expert

LinkedIn profiel

De officiële Basel 3 standaarden, of Basel 4 zoals de bancaire sector het benoemt, zijn bekend. Daarmee staat de komende periode in het teken van de vertaling van Basel 4 op Europees niveau. David van den Abeele, risk modelling expert & software engineer bij Credo Software vertelt hoe hij tegen de nieuwe normen aankijkt.

Wat is de grootste toegevoegde waarde voor risicobeheer in de Basel 4 aanpassingen?

Basel 4 en CRR2 | IIR‘Ik moet toegeven dat ik niet zoveel toegevoegde waarde zie. Door het invoeren van significante standardized floors onder de IRB-kapitaalsberekeningen en het niet meer toelaten van ‘advanced’ IRB, voor bijvoorbeeld exposures op grotere corporates, geeft de regelgever een sterk signaal. Uiteindelijk draait het enkel nog om meer kapitaal aan te houden.De incentive om verder te werken aan kwaliteitsvolle interne modellen vervalt tot op zekere hoogte. Men gooit hierdoor het kind met het badwater weg, want bij vele banken zijn de IRB modellen inmiddels grondig ingebed in de organizatie, ze zorgen zo voor een wezenlijk beter risicobeheer.

De meeste banken onderkennen dit wel en hebben geen onmiddellijke plannen om hun IRB modellen af te schaffen. Maar ik zie wel plannen ontstaan om de bestaande modellen nu met minimale inspanning verder in de lucht te houden. De tijd en energie die hierdoor vrijkomt zou dan gaan naar het optimalizeren van de standardized kapitaalsberekeningen, in de mate dat dit mogelijk is – een volstrekt nutteloze tijdsbesteding in mijn ogen. De kost van dat extra kapitaal zal ook op één of andere manier moeten worden vergoed. Ofwel door het aan te rekenen aan de klant, ofwel door meer risicovolle business te doen.’

Zijn er zaken die u minder ziet zitten?

‘Behalve de algemene bedenkingen die ik hierboven beschreef heb ik ook wat praktische bekommernissen. Het invoeren van een LTV parameter in de herziene standardized aanpak kan bijvoorbeeld lastig worden. De precieze wijze waarop die LTV moet worden berekend verschilt opnieuw van de definities die reeds zijn opgelegd, althans in België. De details van de LTV berekening worden ook onvoldoende vastgelegd. Wanneer de kredietstructuur wat complexer wordt, dan kan je die LTV op vele wijzen bepalen. De standardized kapitaalsberekeningen voor het trading book blijven een ingewikkelde aangelegenheid. Het aantal ratio’s waarmee moet worden rekening gehouden begint ook wel wat groot te worden. Ik vraag me af met hoeveel ratio’s we gaan eindigen.’

Neemt IFRS9 het over van IRB voor het echte risicobeheer?

‘Die trend lijkt me eerder beperkt te zijn. Sommige van onze klanten gebruiken wel actief hun IFRS9 set-up binnen ICAAP én als een tool om hun jaarlijkse budgettering beter te doen. Dat werkt prima. Maar ik zie voorlopig geen grootste plannen om verder te gaan en bijvoorbeeld risk-based pricing op basis van de IFRS9 ECLs te doen.’

We gaan terug naar 2017, hoe zou u het invoeren van IRB aanpakken als u de touwtjes in handen had?

‘Daarvoor hoef ik niet terug naar 2007, want ook anno 2018 lijkt het mij niet onmogelijk om een aantal zaken recht te trekken. Op basis van de opgedane ervaring is het, mits wat goede wil, mogelijk om guidelines te schrijven die ervoor zorgen dat de berekeningen van PD, LGD en EAD op uniforme wijze gebeuren in alle banken, althans voor de meest voorkomende types aan leningen. Het gaat hierbij vooral over de wijze waarop die modellen worden gecalibreerd en de definitie van default.

Indien hierna een bank A en B nog sterk verschillende RWAs rapporteren, voor op het eerste zicht gelijkaardige portefeuilles, dan zal dit zijn omdat het onderliggende risico reëel verschilt. Mijn hoop is dat de TRIM dit zal realizeren – maar zoals gezegd zal de toegevoegde waarde beperkt zijn gezien de hoge capital floors die eraan komen.’

Is er dan echt niets positiefs aan de Basel IV normen?

‘Toch wel: de interne modellering voor operationeel risico wordt ook mee afgevoerd. Het is volstrekt onmogelijk om extreme operationele risico-events correct te modelleren, goed dat het gezond verstand hier de overhand heeft gehaald.’

 

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochurer direct in uw mailbox.