Print:

PSD2 en Open Banking – welke kansen en uitdagingen zijn er?

Roeland Assenberg van Eysden , Director

LinkedIn profiel

Deloitte | IIRRoeland Assenberg van Eysden, director bij Deloitte over kansen en uitdagingen, het mogelijk maken van Open Banking en zijn advies aan de sector.

Waar liggen de kansen en uitdagingen bij een transitie naar Open Banking?

Kansen om klantbehoeften nog beter in te vullen door betere toegang tot klantdata, bijvoorbeeld door gericht en actueel advies te geven aan retail klanten (democratisering van advies). Daarnaast kunnen bestaande partijen klanten hun klanten beter bereiken via diverse kanalen en daarmee ook de distributiekracht versterken. Ten slotte kan open banking helpen bestaande klantprocessen zoals acceptatie en beheer van leningen te verbeteren door gebruik van (actuele) klantdata.
Uitdagingen van bestaande partijen zijn om in contact te blijven met hun klanten, merkbeleving vast te houden en stabiliteit van rekening courant gelden te behouden.

Wat is er voor nodig om open banking mogelijk te maken en hoe wordt schaal gecreëerd?

Open banking vraagt keuze van belangrijkste klantgroepen, focus op wegnemen fricties in het proces en creëren van nieuwe toegevoegde waarde voor de klant. Dit vraagt om samenwerking met partners. Het open stellen van diensten vraagt om een modulaire opbouw van diensten met heldere en transparante kostenstructuur, het ontwikkelen van unieke oplossingen die voorkomen dat je in de ‘commodity trap’ valt en een duidelijk beleid over randvoorwaarden en criteria om diensten open te stellen en met partners samen te werken. Naar mijn idee kan dit alleen vanuit een team dat actief bezig is met bouwen van samenwerkingen in de markt, het faciliteren van ‘derden’ waarbij de juiste controls zijn ingericht om fraude- en reputatierisico’s te beheersen en snel te kunnen ingrijpen. Daarnaast is het cruciaal om helder en eenvoudig te communiceren met klanten over deze diensten, risico’s, verantwoordelijkheden en maatregelen die klanten kunnen nemen om te zorgen voor een veilige en vertrouwde gebruikservaring.

Wat is de rol van Deloitte hierin en welke adviezen geeft Deloitte de sector mee?

We publiceren we regelmatig rapporten en artikelen over Open Banking en PSD2 waarmee we onze relaties meer inzicht geven in deze onderwerpen en helpen uiteraard graag om te anticiperen op de ontwikkelingen in de markt. Deloitte ondersteunt haar klanten met het neerzetten van een Open Banking strategie, IT security, Compliance en de opbouw van organisatorische randvoorwaarden. Tot de laatste behoren de benodigde capabilities zoals customer journey design, data analytics, digital marketing, digital product management en partnermanagement.