Print:

Privacy uit de steigers

Paul Korremans , Partner

LinkedIn profiel

Het zal u niet zijn ontgaan dat er belangrijke veranderingen per 1 januari hebben plaatsgevonden op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Via de media, en zelfs nu met radiospotjes worden we gewezen op de Meldplicht Datalekken. Ook het CBP heeft een nieuwe naam gekregen en gaan als Autoriteit Persoonsgegevens (AP) door het leven. Als klap op de vuurpijl is eind december 2015 de Europese Privacy wetgeving gepubliceerd. Deze zal medio 2016 worden vastgesteld door het Europese Parlement en in 2018 in 28 lidstaten zijn ingevoerd.

Feest van de privacy

28 januari is de Dag van de Privacy en dat is dit jaar een klein feestje waard!  Nog nooit in de geschiedenis zijn er zoveel ontwikkelingen geweest op het gebied van de persoonsbescherming. De bewustwording is enorm toegenomen door de vele publicaties en de toegenomen wettelijke eisen. Het aantal Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG) is enorm toegenomen. Het aantal opleidingen is drastisch uitgebreid en de behoefte naar kwalitatief goede praktische informatie is nog steeds groeiende. Ik zou graag op 28 januari het glas willen heffen op alle organisatie die hieraan een bijdragen hebben geleverd. Maar ook  wil ik een compliment geven aan alle betrokken medewerkers die ervoor zorgen dat persoonsgegevens in hun organisatie op een goede wijze worden verwerkt en beschermd.

Bangmakerij

Helaas was de angst voor een boete voor veel organisaties de aanleiding om maatregelen te nemen, terwijl een goed privacy beleid ook een onderscheidende factor kan zijn in de positionering van een organisatie. En juist dit laatste zou een additioneel marketing- en verkoopinstrument kunnen zijn om klanten te binden aan een organisatie.

Daarom neem ik afstand van de bangmakerij en adviseer iedereen om vanuit een realisme de kansen te benutten die een goed privacybeleid biedt. En ontstaat er dan toch een onbedoeld datalek, verkramp dan niet, maar ben transparant en onderneem direct actie. Wie zich nu daarop voorbereid voorkomt straks dat je achter de feiten aanloopt en naast een boete veel negatieve publiciteit krijgt.

Paul Korremans is Partner bij Comfort Information Architects als Data Protection & Security Professional, FG bij diverse organisaties en vicevoorzitter van het NGFG. Daarnaast is hij lid van de IIR Privacy Adviesraad en jurylid van de IIR Privacy Innovatie Awards.