Print:

Privacy en blockchain onder de EU Privacy verordening (AVG)

Vonne Laan , Advocaat privacyrecht

LinkedIn profiel

Iedereen is ondertussen op de hoogte van blockchain. Ook in de juridische wereld begint het onderwerp te leven en hebben diverse auteurs juridische aspecten die spelen bij blockchain toepassingen beschreven. Gezien de aard van blockchain zijn hier met name ook de privacyrechtelijke aspecten van belang. Maar welke privacy-implicaties spelen hierbij een rol?

In een recent artikel over Privacy en Blockchain, geschreven door advocaat Vonne Laan (Van Doorne), volgt dat de verdeling en bepaling van verantwoordelijkheid bij een blockchain een complexe aangelegenheid kan zijn.  Toch zou dit geen reden moeten zijn om aan te nemen dat geldende privacyregels zouden moeten worden aangepast voor privacy compliance bij blockchain. Een terechte vraag uit het artikel is in hoeverre één en ander nog geldt per 25 mei 2018 onder de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Onder de AVG wordt het voor verantwoordelijken voor een blockchain namelijk nog belangrijker om de verantwoordelijkheden vooraf goed te beleggen. Maar welke partijen zijn er precies betrokken bij gegevensverwerking in het kader van blockchain?

In algemene zin kan er iets worden gezegd over de verdeling van verantwoordelijkheid bij blockchain en over de ‘pijnpunten’ bij meervoudige verantwoordelijkheid voor vier hoofdspelers bij blockchain, namelijk: de blockchain ontwikkelaars, de blockchain aanbieders, de geprivilegieerde deelnemers aan een blockchainnetwerk en de blockchain betrokkenen. Overigens zullen niet alle blockchains met alle vier deze partijen te maken hebben, en kan tussen deze partijen onderling overlap bestaan. Ook is het de vraag of het in de praktijk zo’n vaart zal lopen voor blockchain ontwikkelaars die niets van doen hebben met de implementatie van een blockchain, en zodoende ook niet met de persoonsgegevensverwerking in dat kader.

Lees meer over de privacy-issues bij blockchain in het artikel ‘Privacy en blockchain’’, Wanneer is er voor wie privacywerk aan de winkel?’ geschreven door Vonne Laan. Vonne is tevens spreker op het seminar de juridische implicaties van Blockchain‘. Tijdens dit seminar zal zij ingaan op actuele vraagstukken rondom Privacy en Blockchain:

  • Permissioned vs. permissionless blockchains;
  • Private vs. public blockchains;
  • Wijzen van gegevensopslag bij blockchains;
  • Persoonsgegevens in een blockchain;
  • Privacy-issues bij blockchains. Denk aan dataminimalisatie, rechten van betrokkenen, en bewaartermijnen;
  • Blockchain als middel om privacy compliance te waarborgen.

Bekijk hier het volledige programma van het ééndaagse seminar.

Juridische Implicaties van Blockchain | IIR

 

Verder lezen?

Laat uw e-mail achter en ontvang het artikel over Privacy en Blockchain direct in uw mailbox.