Print:

‘Prestaties uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst’

Werner van Acker , Technisch Governance Manager

LinkedIn profiel

Samen met het ontstaan van de grote (petro) chemische industrie complexen is ook het shutdown management ontstaan. Daarom mogen we toch aannemen dat het organiseren van complexe geplande stilstanden (shutdowns of turnarounds) over meer dan 50 jaar ervaring bezit en zouden we mogen aannemen dat dit proces perfect en gesmeerd verloopt en routineus verloopt?

Het zou mooi dromen zijn dat we steeds met dezelfde eigen (en externe) mensen een shutdown identiek zou laten verlopen volgens een perfecte aanpak. De realiteit is echter anders, elke shutdown is telkens weer anders omdat enerzijds de installatie continue verandert, inspectie-eisen wijzigen, technologie vernieuwt, eigen en externen resources verdwijnen en anderzijds meestal weinig kennis en kunde wordt geborgd.

Wat kunnen we er aan doen ?

Als gastdocent van de opleiding Industrieel Shutdown Management bij IIR geef ik u graag een kijkje in de keuken; Evonik heeft een globaal competentie centrum waarbij een shutdown proces als een “binding technical document” wereldwijd wordt toegepast maar ook een (continue geüpdatete) handboek heeft waarbij goede voorbeelden (best practices) met elkaar worden gedeeld.

Dit kunnen we enkel maar volhouden omdat we op elke site een vertegenwoordiger hebben van het competence center, die fungeert als eerste aanspreekpunt i.v.m. vragen en issues rond stilstanden.

Op onze Antwerpse site (11 verschillende plants, 180 eigen technische medewerkers) hebben we een team samengesteld dat werkt aan het proces om werkpakketten en planning uniform op te stellen, bewaken dat voor het elke stilstand de juiste stappen (van initiatie tot lessons Learned) in het shutdown proces worden gevolgd en trainen en coachen zowel de eigen medewerkers als externe partners. Wij zorgen dat van elke stilstand (+/- 25 per jaar) een lessons learned document wordt opgesteld, met de nodige actielijsten en follow up. Om er voor te zorgen dat dit team een bepaalde continuïteit bezit zijn de deelnemers niet steeds voltijds bezig met stilstanden maar combineren hun ”passie” rond stilstand met een andere taak. Dit leidt enerzijds tot een borging in de operationele organisatie en maakt ook dat het lokale team niet stilvalt als een lid wegvalt (bijvoorbeeld door promotie of pensioen).

In combinatie met de regelmatige uitwisseling (tijdens workshops, interne conferenties, social media applicaties etc.) van ervaringen tussen verschillende lokale en internationale shutdown teams zorgen we voor een geactualiseerd beeld over de meest efficiënte & effectieve middelen om een shutdown veilig en zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Zo proberen wij ervaringen uit het verleden om te zetten in toekomstige successen!

Werner Van Acker, Manager Technical Governance en co-leider Competence Centre TAR & Shutdowns

Wilt u meer leren over deze aanpak en te weten komen hoe Werner van Acker en Evonik tegen het organiseren van shutdowns aankijken? Schrijf u dan nu in voor de opleiding Industrieel Shutdown Management

 

Meer informatie en inschrijven kan via deze link