Print:

Opleiding tot Master of Pipeline Technology

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Deeltijdopleiding bestemd voor in de pijpleidingpraktijk werkzame ingenieurs

De opleiding is vooral bestemd voor ingenieurs, werkzaam in het pijpleidingen vakgebied en betrokken bij de multidisciplinaire techniek van pijpleidingtransport. Of je nu al een reeks van jaren of nog maar net werkzaam bent, het belangrijkste is dat je interesse in het vak hebt, nieuwsgierig bent en met plezier en samen met anderen dit beroep wilt uitoefenen. Is jouw opleidingsniveau en motivatie voldoende om in aanmerking te komen voor de masteropleiding?

De opleiding is een initiatief van de branche, die daartoe de Stichting Pipeliner heeft opgericht. Zij wordt onder haar auspiciën uitgevoerd door Avans+.

Een professionele pipeliner heeft kennis van de hele keten

Om als professionele pijpleidingingenieur zowel technische als maatschappelijke aspecten van het pijpleidingtransport vakgebied op elkaar af te stemmen, is kennis nodig van de hele keten.

Praktijkgerichte branche opleiding met multidisciplinaire insteek

De praktijkgerichte opleiding tot Master of Pipeline Technology (MPT) voorziet daarin met een multidisciplinaire aanpak. Tijdens deze erkende opleiding tot pijpleidingingenieur leer je de achtergronden en beweegredenen van diverse specialisten uit het vakgebied kennen. Ben jij iemand die over de randen van het eigen werkgebied wil kijken en daarmee de kennis en ervaringsblik wil verruimen om zodoende hogerop te kunnen komen?

Kennis en waardevol netwerk als resultaat

Door het volgen van de opleiding krijg je inzicht in de huidige en nieuwe mogelijkheden van pijpleidingtransport. En krijg je overzicht van de totale keten. Je leert actief en passief de verschillende disciplines kennen die samen het vakgebied vormen en krijgt inzicht in de samenhang ervan. Je past de verworven kennis en inzichten toe op strategisch niveau. En je krijgt een waardevol netwerk. Als professioneel leider geef je met de verworven kennis en inzichten richting aan de verdere ontwikkeling van de organisatie waarin je werkt en van de branche.

In 3 stappen naar de geaccrediteerde Master of Pipeline Technology

Jaar 1:

Professionele effectiviteitsontwikkeling door multidisciplinair denken en samenwerken; lessen rond pijpleidingtransportsystmenen en het ontwerp, de aanleg en de bedrijfsvoering ervan; effectieve toepassing op een operationeel niveau binnen de eigen projecten.

Afsluiting met het branchediploma ‘Technisch Pijpleidingingenieur’.

Jaar 2:

Voortgaande ontwikkeling van je professionele effectiviteit door de ontwikkeling van een gezamenlijk denkkader, visie op de interactie tussen de verschillende branchedisciplines en visie op de interactie met maatschappij; lessen rond visie op transport, maatschappelijke inpassing, assetmanagement, juridische aspecten en organisatorische aspecten; effectieve toepassing op een tactisch/strategisch niveau binnen de eigen werkomgeving.

Afsluiting met het branchediploma ‘Algemeen Pijpleidingingenieur’.

Jaar 3:

Met een onderzoek op toegepast wetenschappelijk niveau (=masterthesis) lever je tenslotte een bijdrage aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de branche en verwerf je een professionele erkenning op strategisch niveau.
Na afsluiting van het geheel verwerf je de NVAO-geaccrediteerde graad van ‘Master of Pipeline  Technology’.

Goed opgeleide pijpleidingingenieurs zijn nu en in de toekomst onmisbaar voor het onderhouden, uitbreiden en verder ontwikkelen van het leidingenstelsel. Laat je opleiden tot pijpleidingingenieur!