Print:

“Onderhouden is vooruitzien”

Geert Henk Wijnants , Principal Consultant

LinkedIn profiel

Interview met Geert Henk Wijnants, Stork Asset Management

Door Uyoyo Onemu, IIR, september 2016

Geert Henk Wijnants is principal consultant bij Stork Asset Management Solutions. Hij concentreert zich binnen zijn functie met name op risico-gebaseerde inspectie, risico-gebaseerd onderhoud, en lange termijn vervangingsinvesteringen. Over dat laatste onderwerp zal hij tijdens het event Maintenance of Aging Assets een bijdrage geven.

Vooruitkijken op lange termijn

Lange termijn vervangingsinvestering ligt in het verlengde van voorspellen op basis van inspecties: hoe lang voldoet een installatie nog aan gestelde eisen en wanneer moet hij vervangen worden? “Dat is een stukje kennisbeheer”, begint Wijnants. “Ik zorg er ook voor dat deze kennis geborgd is bij onze consultants, en dat het bij klanten goed toegepast wordt.”

Traditioneel gezien investeren bedrijven op basis van investeringen in het verleden. “Er worden wel correcties doorgevoerd op basis van inflatie en budget, maar een echte structurele aanpak ontbreekt vaak. En als dat wel het geval is, dan wordt er vaak niet meer dan 2 à 3 jaar vooruit gekeken.” Volgens Wijnants neemt de vraag aan een transparante aanpak op de lange termijn steeds meer toe. “Als je tijdens onderhoud ziet dat er over meerdere jaren een aantal vervangingen aan zitten te komen, kun je daar al rekening mee houden. Door het onderhoud te clusteren heb je weliswaar minder lang profijt van het onderdeel, maar je wint in beschikbaarheid, kostenbesparing en efficiency. Een overkoepelende aanpak van asset management haalt hier dus voordeel uit.”

Preventief onderhoud

De klassieke aanpak van preventief onderhoud is er eentje die vaak alleen kijkt naar een specifieke discipline. De aanpak is erg specialistisch, en daardoor is het moeilijk om overzicht te krijgen van de algehele toestand van een asset. “Ook al heb je verschillende van zulke ‘lines of sight’, je kunt nog steeds op een uniforme manier oordelen”, legt Wijnants uit. “Als je uit gaat van de vraag ‘wanneer moet ik vervangen?’ kun je vanuit dat oogpunt conclusies trekken over de algehele toestand van een installatie. Plannen geeft overzicht; onderhouden is vooruitzien.”

Wijnants geeft toe dat het conformeren aan die standaard ook direct een grote uitdaging is. “En ook het voorspellen”, verteld hij. “Inzicht creëren in de relatie tussen gebruik en vervanging. Je kunt bijvoorbeeld trends gebruiken om voorspellingen te doen. Dat gebeurt al op sommige gebieden, maar nog niet overal. Bedrijven moeten af van een theoretische benadering en juist de praktijk transparant maken.” Dat geldt ook voor Stork.

Een belangrijk onderdeel van transparantie is samenwerking; onderhoud doe je immers niet alleen. “Het is zaak dat daar op eenzelfde manier over wordt gecommuniceerd”, aldus Wijnants. “Een soort Esperanto maken over verschillende disciplines. Zorg dat je bevindingen en resultaten op een heldere wijze vast kunt leggen in systemen.” Stork helpt bedrijven bij het implementeren van zulke methodes, zodat zij deze ook zelfstandig kunnen gebruiken. “Daarnaast informeren we in jaarrapportages over de onderhoudskosten die er de komende periode aan zitten te komen”, gaat hij verder. “Dat is niet alleen bruikbare informatie voor het management, maar ook voor stakeholders. Het helpt met het vormen van een investeringsplaatje en vergemakkelijkt discussies hieromtrent. Je kunt investeringen van tevoren aan zien komen, zodat er tijdig beheersmaatregelen getroffen kunnen worden of je kosten kunt spreiden. Deze manier van communiceren past in het bredere kader van risicomanagement.”

Veiligheid

Onder risicomanagement valt ook het thema veiligheid, wat een direct resultaat is van goed asset management. “Veiligheid hangt samen met de acceptatiecriteria; wanneer je iets wel of niet veilig vindt. Als grote gevolgen bijvoorbeeld bijna nooit voorkomen kunnen die risico’s zelfs vanuit wettelijk perspectief acceptabel zijn. Het gaat er om dat je als bedrijf of instantie op een transparante manier duidelijk maakt waar je risico’s zitten en dat je daar vervolgens ook actief op stuurt. Heb je een verbeterproces geïmplementeerd als blijkt dat er afwijkingen zijn? Hoe zorg je ervoor dat je herhaling in de toekomst kunt voorkomen?” Ook op het gebied van risicomanagement is men volgens Wijnants gebaat bij verbeter-loops: “Maak gebruik van een gestandaardiseerde manier van risicobeoordeling, waarmee je consequent en transparant kunt werken en oordelen.”

Uiteindelijk is voorspelbaarheid wellicht de belangrijkste rode draad van asset management, veiligheid, en vervangingen. Wijnants: “Als je asset zich onvoldoende voorspelbaar gedraagt kun je hier wat aan doen: onvoorspelbaarheid van onderhoud is onnodig. Ga de uitdaging aan. Ik ben er van overtuigd dat op deze manier 80% van de huidige problemen met onvoorziene kosten opgelost kunnen worden.”

Hoor meer van Geert Henk tijdens zijn presentatie op de conferentie Maintenance of Aging Assets op 27 september in Rotterdam.

Op de website van Stork vindt u meer informatie over dit bedrijf.