Print:

De notaris: overbodige schakel of oliemannetje in de vastgoedketen?

Jolanda Storm , Adjunct-manager ICT- en Procesoptimalisatie

LinkedIn profiel

De vastgoedketen wordt steeds complexer en staat onder steeds meer (tijds)druk. Dat dwingt tot snel, slim en efficiënt samenwerken tussen de ketenpartners. Anderzijds is het van groot belang om fouten te voorkomen. Grote financiële of juridische gevolgen liggen op de loer voor zowel koper als verkoper. Jolanda Storm (KNB) bespreekt dit thema aan een thematafel tijdens het Hypotheken Event in februari 2017.

Checks and balances

In het proces van verkoop tot overdracht is de notaris een vaste schakel. Hij of zij zorgt voor de `checks and balances’ en waakt zorgvuldig over de rechtszekerheid van de koper en verkoper. De plek van de notaris in het proces is meestal achteraan. Soms zelfs letterlijk op het moment dat de verkoper staat te popelen om de sleutel over te dragen aan de nieuwe eigenaar.

De kernvragen waar u tijdens deze sessie mee aan de slag gaat: Hoe ziet de ideale vastgoedketen er uit? Waar liggen kansen om snelheid en kwaliteit te verhogen door middel van vroegtijdige risicoreductie? Schuif aan tafel bij Mr. Jolanda Storm van de KNB en discussieer mee over `de vastgoedketen 2.0 :’ optimaal geïntegreerd, snel, efficiënt en voorzien van de benodigde zekerheden waar partijen op kunnen vertrouwen.

Haal eruit wat er in zit

De notaris heeft veel te bieden op vlakken als gegevensuitwisseling, risico-analyse, risico-beheersing en digitale identificatie (NotarisID). Stelt u zich eens voor dat u al in het begin zeker weet of een verkoper beschikkingsbevoegd is en de onroerende zaak daadwerkelijk mag leveren. Of houdt u het liever spannend en laat u zich, tegen sluitingstijd, verrassen door de zoektocht naar een erfgenaam of ex-partner die blijkbaar ook nog een rol heeft? Notarissen hebben toegang tot relevante basisregistraties, valideren gegevens en helpen onder meer ook om fraude tegen te gaan. Zo dragen ze bij aan de integriteit van de vastgoedketen en aan het maatschappelijk vertrouwen in de sector.

En er is, letterlijk, nog meer winst te halen door werk te maken van ketenoptimalisatie en standaardisatie. Koppeling van de centrale digitale infrastructuur van notariaat, intermediairs en makelaars is daarvoor een vereiste. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) uit Den Haag is daar samen met het notariaat al volop mee bezig.

Over de auteur

Mr. Jolanda Storm is adjunct-manager ICT- en Procesoptimalisatie bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie in Den Haag. In die rol richt ze zich op de digitalisering van het notariële domein. Ook houdt ze zich bezig met de doorontwikkeling en optimalisatie van ketens waarin de notaris een rol in speelt. Jolanda is tafelvoorzitter aan een thematafel tijdens het Hypotheken Event waar ze dieper zal ingaan op bovengenoemde thema’s.